Χαρίσματα


Ὁ Θεὸς δὲν θέλει τίτλους… Μὲ τὶς ἀρετὲς βαδίζουμε κοντά Του.

Ἡ ἀνάγκη γιὰ ψυχικὸ ξεκούρασμα κοντὰ σὲ ἅγιες μορφὲς μὲ ἔφερε πρὶν δώδεκα χρόνια κοντά του. Ἕνα παλιὸ πνευματικό του παιδὶ μὲ σύστησε στὸ μακαριστὸν Γέροντα. – Γέροντα, τοῦ εἶπε, σοῦ ἔφερα τὴ γυμνασιάρχη μου. Ἀντέδρασα χωρὶς νὰ τὸ θέλω. – Γιατί ἀναφέρεις τίτλους; τῆς εἶπα. Ἐδῶ εἶμαι ἡ Παναγιώτα. Αὐτό ἀρκεῖ. Παράξενο. Ὁ Γέροντας […]


«Νὰ μὴ μὲ ξαναπάρεις στὸ τηλέφωνο, διότι ἔχω ἀποθάνει»

Ἡ κοίμηση τοῦ πατρὸς Πορφυρίου συγκίνησε τὸ πανελλήνιο, ὄχι τὸ γεωγραφικό, ἀλλὰ τὸ οἰκουμενικό, σ’ ὅλα τὰ πλάτη τῆς γῆς. Δὲν εἶναι μόνο προσωπική μου πεποίθηση ∙ ὅλα τὰ πνευματικά του τέκνα αὐτὸ πιστεύουν. Ὁ Γέρων Πορφύριος εἶναι ἕνας ὅσιος μεγάλων καὶ ὑψηλῶν μέτρων, ἕνας ἀληθινὸς ἅγιος. Ὅσοι εἶχαν τὴν εὐτυχία νὰ τὸν γνωρίσουν ἀπὸ κοντά, […]


Ἡ γνωριμία μου μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο

Εἰκοσιτεσσάρων χρόνων ἤμουν, ὅταν πῆγα μετανάστης στὴν Αὐστραλία. Ὡς νεαρὸς δὲν εἶχα πολλὰ-πολλὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία κι ἐκεῖ στὴν ξενιτιὰ ἦρθα ἀντιμέτωπος μὲ διάφορες καταστάσεις. Συνάντησα Ἕλληνες μὲ μεγάλη εὐσέβεια, ποὺ μιλοῦσαν συνεχῶς γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἄλλους ποὺ εἶχαν ξεφύγει ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τῶν Ἑλλήνων. Τὸ μόνο ποὺ δὲν εἶχαν ξεχάσει ἦταν ἡ […]


Δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ πάει ἕνας κοντά του καὶ νὰ μὴ τοῦ δώσει τὸ κατάλληλο φάρμακο

Ἡ συνομιλία μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο εἶχε μιὰ ξεχωριστὴ σημασία γιὰ τὸν κάθε συνομιλητή του. Σφυγμομετροῦσε –αὐτὴ εἶναι ἡ λέξη– τὸν καθένα μας ∙ αὐτὸ μοῦ ἀπέδειξε ἡ συναναστροφή μου μαζί του. Κι εἶχε γιὰ τὸν καθένα μιὰ ἰδιαίτερη συνταγή. Τὸ ἐκπληκτικὸ ἦταν ὅτι γνώριζε καθετί, ποὺ ἀπασχολοῦσε ἐκεῖνον, μὲ τὸν ὁποῖο κουβέντιαζε.  Ἤξερε καὶ γιὰ […]


«Προχωρώντας στὸ παρελθὸν τὸ ἀπώτατον…»

Μὲ τράβηξε αὐτὴ ἡ λειτουργία. Πάντα μὲ τραβάει τὸ δυνατό. Δηλαδὴ ἅμα κοιτάξω αὐτὸ τὸ μέρος, ποὺ εἶναι ὅλα ρημάδια, ἐρείπια… καὶ κάνω ἔτσι… Θὰ κάνω ἀριστερὰ ἢ δεξιά, καὶ θὰ πάω ἐκεῖ ποὺ ἤτανε μιὰ ἐκκλησία χαλασμένη. Ὅπως κεῖ μέσα ποὺ μπήκαμε στὴ φωτιά, σὲ κεῖνο τὸ παράθυρο ’πὸ μέσα, μοῦ ἔδειχνε πὼς κάποτε […]


Εἶδα ἕνα φῶς πάνω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία

(Διήγηση 14-17.8.87) Μιὰ φορά, πᾶνε χρόνια, εἴχαμε πάει μὲ τὴν ἀδελφή μου νὰ κάνουμε μία προσευχὴ στὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ νὰ ἰδεῖτε, ρὲ παιδιὰ τώρα, γεγονὸς ἀληθινό… Τώρα μοῦ εἶπε ὁ τάδε νὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ ξέρεις ὅτι πιέζομαι νὰ λέω τέτοια. Μὲ συγχωρεῖτε ποὺ ἐπαινῶ τὸν ἑαυτό μου, ἀλλὰ δὲν ἐπαινῶ τὸν ἑαυτό μου∙ […]


Ὁ Γέροντας βρίσκει καὶ διαβάζει τὸν ψαλμὸ ἀπὸ τὸ βιβλίο ποὺ κρατοῦσε ἄλλος, τρία μέτρα μακριά του 2

Μοῦ λέει κάποια φορὰ ὁ Γέροντας, «ἔχω μία κασέτα ἐκεῖ. Πάρε την καὶ βάλε τη στὸ μαγνητόφωνο». Τὴν ἔβαλα καὶ ἄκουσα τὴ φωνὴ τοῦ Γέροντα ποὺ διάβαζε ἕναν ψαλμό. «Ἦρθε ἐδῶ ἕνας νεαρὸς φοιτητὴς ἀπὸ τὴν Πάτρα», μοῦ ἐξήγησε, «ὁ ὁποῖος εἶχε ψυχολογικὰ προβλήματα καὶ τὸν κράτησα μερικὲς μέρες. Τώρα εἶναι καλύτερα. Προχθὲς μοῦ λέει, […]


Ἐπέμβαση χωρὶς νάρκωση

— Μὲ τὴν πίστη, παιδί μου Ἀνάργυρε, μπορεῖς νὰ κάνεις τὰ ἀδύνατα, δυνατά. Βέβαια, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε τόσο μεγάλη πίστη, γιὰ νὰ μετακινήσουμε ἀκόμη καὶ βουνά. Οὔτε νὰ κάνουμε μεγάλα θαύματα, ποὺ κάνουν οἱ  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν Χάρη τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ. Μποροῦμε, ὅμως, καὶ ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί, ὅπως εἶμαι ἐγώ, ὅταν ἀκουμπίσουμε […]


Ἡ σιωπὴ τοῦ Γέροντα

Γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει στὸν πόλεμο αὐτό, προσέφευγε στὴ χρήση τῶν χαρισμάτων του, ποὺ γέμιζαν τὴν ψυχὴ τῶν ἐπισκεπτῶν μὲ ἔκπληξη καὶ δέος. Μερικὲς φορὲς ἱκανοποιοῦσε, μὲ τρόπο θαυματουργικό, αἰτήματα τῶν προσκυνητῶν, ἀλλὰ ποτὲ χωρὶς βαθύτερη πνευματικὴ ἀναφορά. Δὲν ἀπέβλεπε νὰ γίνει προσωρινὰ ἀρεστός, ἀλλὰ μονίμως χρήσιμος. Καὶ ὄντως, θὰ ἀδικοῦσε τοὺς προσκυνητές, ἂν περιοριζόταν […]

Η σιωπή του Γέροντα

Διάκρισις καὶ ἀδιακρισία

Ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων. Ἁγιασμένοι τόποι

– Θὰ σοῦ δώσω ἕνα παράδειγμα, γιὰ νὰ καταλάβεις. Φαντάσου μιὰ πόλη μὲ πεντακόσιες χιλιάδες κατοίκους, οἱ ὁποῖοι ἁμαρτάνουν. Σ’ ἕνα Μοναστήρι ἐκεῖ ζεῖ ἕνας μοναχὸς ἀσκητής, ὁ ὁποῖος σηκώνει τὰ καθαρὰ χέρια του στὸν Θεὸ καὶ τὸν παρακαλεῖ νὰ μὴν τιμωρήσει ὅλες αὐτὲς τὶς χιλιάδες ποὺ ἁμαρτάνουν. Σὲ διαβεβαιώνω, λοιπόν, ὅτι γιὰ τὸ χατίρι […]


Προσπάθεια ἐκμετάλλευσης τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἀπὸ διαφόρους…

«Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας, ἐπ’ υἱοὺς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία»  (Ψαλμ. 145, 3) Οὔτε ἡ πνευματικὴ σωτηρία οὔτε ἡ κοσμικὴ σωτηρία (δηλαδὴ ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν κρίση ποὺ μαστίζει τὴν ἐποχή μας) μπορεῖ νὰ ἐπέλθει ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες. Χρειάζεται πνευματικὴ ἀφύπνισις καὶ μετάνοια ἡ ὁποία νὰ ἑλκύσει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε αὐτὴ […]


Δὲν εἶμαι μάγος οὔτε προφήτης

Μοῦ ἔλεγε, μιὰ μέρα: «Ἐγὼ δὲν εἶμαι μάγος, δὲν εἶμαι προφήτης. Δὲν λέω ὅτι εἶδα τὴν Παναγία, ὅτι θὰ γίνει πόλεμος. Ἐγὼ εἶμαι ἕνας μεγάλος ἁμαρτωλὸς καὶ προσεύχομαι ταπεινὰ στὸν Χριστό, νὰ μὲ ἐλεήσει». Ἡ τελευταία φράση του ἀποτελοῦσε τὸ μεγαλύτερο θαῦμα τῆς ζωῆς του, ἐμεῖς ὅμως δὲν τὸ βλέπαμε. Μ᾿ αὐτὸ τὸ θαῦμα, ἀνέβηκε […]


Ὁ Γέροντας ὡς γιατρός μου

Ἡ πρώτη διάγνωση Ἀνάμεσα σ᾿ ἐκείνους, ποὺ ἀξιώθηκαν νὰ ἔχουν «προσωπικὸ γιατρὸ» τὸν Γέροντα, ἤμουν κι᾿ ἐγώ, παρὰ τὴν ἀναξιότητά μου. Ἀπὸ τὴν πρώτη συνάντηση, ὁ Γέροντας πιάνοντας τὸ χέρι μου καὶ ἀκούοντας τὸν σφυγμό μου, μοῦ ἔκανε μιὰ συνοπτικὴ ἰατρικὴ διάγνωση: «Βλέπω ὅτι ἔχεις προβλήματα ὑγείας», μοῦ εἶπε. «Εἶναι προβλήματα νευρικὰ κυκλοφοριακά». Μὲ τὰ […]


Όσιος Πορφύριος: Πού βρίσκονται οι πραγματικά καλοί πνευματικοί;

Ποῦ βρίσκονται οἱ ἀληθινὰ καλοὶ πνευματικοί;

Ὁ Γέροντας, μὲ τὴν αὐταπόδεικτη ἁγιότητά του, δὲν ἀποτελοῦσε μόνο μιὰ ἀναμφισβήτητη πνευματικὴ ἀξία, ἀλλὰ γινόταν, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώκει, καὶ μέτρο ἀξιολόγησης τῆς πνευματικῆς ἀξίας τῶν ἄλλων. Ἕνας φίλος εἶχε κάποτε μιὰ ἀπρόσμενη περιπέτεια: Διαφωνοῦσε μ᾿ ἕναν γνωστό του, γιὰ κάποιο σοβαρὸ θέμα καί, στὴν προσπάθειά του νὰ συνδιαλλαγεῖ μαζί του, συνέλαβε τὴν ἰδέα […]


Ἕνα πολὺ ὄμορφο video γιὰ τὸν Ὅσιο Πορφύριο

Πηγή: optiko.net Ἀναδημοσιεύουμε τὸ ἄρθρο, διότι πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα video ποὺ ἔχουν γίνει γιὰ τὸν Ὅσιο Πορφύριο. Ἀπολαῦστε τὸ ἐξαιρετικὸ ἀπὸ κάθε ἄποψη ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας τῶν συντελεστῶν τῆς συγκεκριμένης παραγωγῆς. Ἀφηγεῖται καὶ ψάλλει ὁ π. Νικόδημος Καβαρνός.     Πηγὴ τοῦ video: optiko.net Ἀπολυτίκια (π. Νικόδημος Καβαρνός). Πηγή: Byzmusic.gr       —————————- Πληροφορίες γιὰ […]


Αναμνήσεις από τον Γέροντα Πορφύριο

Γνωρίζει διανοήματα, προβλέπει θανάτους

Μπροστὰ στὸ αὐτοκίνητό μου κρεμόταν ἕνα κομποσχοίνι ποὺ τὸ εἶχε φτιάξει καὶ μοῦ τὸ εἶχε δώσει ἡ ἀδελφή του, Γερόντισσα Πορφυρία πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, καὶ ὅταν τὸ εἶδε μοῦ εἶπε: «Αὐτὸ τὸ κομποσχοίνι σου τὸ ἔχει δώσει ἡἀδελφή μου ἡ Χαρίκλεια (ἔτσι λεγόταν πρὶν ἡ γερόντισσα Πορφυρία), ἔτσι δὲν εἶναι;» Ναί, τοῦ λέω Παππούλη, ἔτσι εἶναι, μοῦ τὸ ἔχει […]