πόλεμος


Πῶς πᾶνε τὰ πολιτικὰ πράγματα;

Κάποτε μὲ ρώτησε, πῶς πᾶνε τὰ πολιτικὰ πράγματα. Τοῦ ἀπήντησα, ὅτι γενικὰ δὲν πᾶνε καλά. Κι’ ὁ Γέροντας εἶπε: «Τί νὰ σοῦ κάνουν κι’ οἱ πολιτικοί; Εἶναι μπερδεμένοι μὲ τὰ ψυχικὰ πάθη τους. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ τὸν ἑαυτό του, πῶς θὰ μπορέσῃ νὰ βοηθήσῃ τοὺς ἄλλους; Φταῖμε κι’ ἐμεῖς γιὰ τὴν […]


ο-κρυφός-πόλεμος-της-μασονίας

Ὁ κρυφὸς πόλεμος τῶν μασόνων

Συζητοῦσα μιὰ μέρα μὲ τὸν Γέροντα γιὰ τὶς αἱρέσεις κι ἐκεῖνος μοῦ διηγήθηκε: “Μιὰ φορὰ ἦλθε σὲ μένα μιὰ καλὴ κοπέλα, μορφωμένη, ἀπὸ καλὸ σπίτι καὶ χριστιανή, πήγαινε μάλιστα καὶ σὲ κάποια χριστιανικὴ ὀργάνωση. Μοῦ εἶπε ὅτι τῆς προξενεύουν ἕναν πολὺ καλὸ κύριο, σοβαρό, πλούσιο, μορφωμένο, μόνο ποὺ ἦταν μασόνος. Μὲ ρώτησε τί νὰ κάνει. […]


Ἔτσι θὰ γίνει ἡ ἕνωσις…

  Ὑπάρχουν πολλὰ φῶτα ποὺ βλέπει κανεὶς καὶ ἐντυπωσιάζεται, μὰ ἕνα εἶναι τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν. Πρέπει νὰ τὰ σκεφτοῦμε αὐτά. Κι ἂν πεῖς: «μὰ πλανᾶσαι!». Μωρέ, σὲ τέτοια πλάνη μακάρι νὰ πάει ὅλος ὁ κόσμος. Καὶ νὰ φαντάζονται καὶ νὰ σκέπτονται τὸν Θεό, ὅπως τὸν σκέπτομαι ἐγώ. Ἄλλο ὅτι δὲν ἔχω γίνει ἀκόμα ὅπως […]


Η πρόνοια του Θεού, Ιω. Μαρουσιώτη, Εκδόσεις "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι

Ὁ ἀπάνθρωπος διοικητὴς τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ ἡ ἐκτέλεση τῶν τριάντα 1

Ὁ κύριος Ἀθανασιάδης ἦταν ἐφέτης στὴ Θεσσαλονίκη καὶ μετὰ ἔγινε ἀντιεισαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου. Δὲν ξέρω γιὰ ποιὰ αἰτία τὸν εἶχαν καταδικάσει σὲ θάνατο οἱ Γερμανοὶ καὶ εἶχε ζήσει σὲ στρατόπεδα συγκέντρωσης στὴ Γερμανία. Μοῦ διηγήθηκε λοιπὸν διάφορες ἐμπειρίες ἀπὸ τὴ ζωή του στὸν ἑλληνικὸ στρατὸ καὶ στὰ γερμανικὰ στρατόπεδα. Μεταξὺ ἄλλων μοῦ περιέγραψε κάποια […]


Ὁ φίλος ἱερέας καὶ τὸ «κομμουνιστικὸ» στεφάνι

Στὸ χωριό μου ἦταν ἕνα παιδὶ ποὺ ἤθελε νὰ γίνει παπάς. Ἐπειδὴ γνώριζε ὅτι εἶχα γνωστοὺς στὸ Ἅγιον   Ὄρος καὶ στὴν Ἀθωνιάδα Σχολή, μὲ παρακάλεσε νὰ τὸν βοηθήσω νὰ γραφτεῖ στὴ σχολὴ αὐτή. Ἐκεῖ ἦταν σχολάρχης ὁ μακαρίτης ὁ Ναθαναήλ, ὁ μετέπειτα μητροπολίτης Κῶ. Πράγματι τὸν βοήθησα νὰ γραφτεῖ καί, ὅπως ἔμαθα κατόπιν, ἦταν καλὸς […]

Η πρόνοια του Θεού, Ιω. Μαρουσιώτη, Εκδόσεις "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι

Η πρόνοια του Θεού, Ιω. Μαρουσιώτη, Εκδόσεις "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι

Ὁ Βελουχιώτης στὴν ἐκκλησία καὶ ὁ ὑπουργὸς Θρησκευμάτων στὸ καφενεῖο!

Πολλὲς φορὲς ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἄλλα λέμε, ἄλλα πιστεύουμε καὶ ἄλλα πράττουμε. Τὸ παρακάτω περιστατικὸ μοῦ τὸ διηγήθηκε ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀγάθωνος Γερμανός, καλὸς φίλος καὶ πατριώτης ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, ποὺ εἶχε καταφύγει στὸν Ἄρη τὸν Βελουχιώτη, ὅταν τὸν κυνηγοῦσαν οἱ Γερμανοί, καὶ κάθησε γιὰ κάποιο διάστημα μαζί του. Μοῦ διηγήθηκε, λοιπὸν τὰ ἑξῆς: […]