Πνευματικός


Ἐξομολόγηση

“Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι ἕνας τρόπος γιὰ νὰ ἔρθει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν Θεό. Εἶναι προσφορὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Τίποτα καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ στερήσει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο αὐτὴ τὴν ἀγάπη.” Δὲν καταπίεζε κανέναν Δίπλα στὸν Γέροντα Πορφύριο αἰσθανόμουν ἄνετα. Δὲν καταπίεζε κανέναν. Ἤθελε, ὅποιος πήγαινε κοντά του, νὰ κάμνει αὐτὸ ποὺ […]

Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Γέρων Πορφύριος-περί μετανοιών

Πρὸς ἱερέα: «Προσοχὴ στὴ συνήθεια!»

Μιὰ μέρα λέει ὁ Παπούλης σ᾿ ἕναν ἱερέα. — Πόσα χρόνια ἔχεις παπάς; — Δώδεκα, τοῦ λέει ἐκεῖνος. — Ἔ! κοίτα μὴν πάθεις αὐτὰ ποὺ λέει ὁ κόσμος. — Ποιά, Παπούλη; τὸν ἐρωτᾶ ὁ ἱερέας. — Νά! Στὴν ἀρχὴ φοβᾶται ὁ παπὰς τὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν συνέχεια φοβᾶται ἡ Ἐκκλησία τὸν παπά».   Ἀπὸ τὸ βιβλίο […]


Στοιχεῖα πνευματικῆς καὶ γνωστικῆς ὑποδομῆς τοῦ καλοῦ πνευματικοῦ

Ὁ πνευματικὸς ὁδηγὸς εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἔχει κάποιες πολὺ στοιχειώδεις γνώσεις κατὰ τὴν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματός του. Καὶ πρῶτα πρῶτα νὰ ἔχει τὴν ἐσωτερικὴ μαρτυρία γιὰ τὸ ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἀσύλληπτα ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος, ὅτι δέχεται στὴ θεϊκή του ἀγκαλιὰ τὸν μετανοοῦντα ἁμαρτωλό, ἀκόμη καὶ σὲ μιὰ στιγμή. Πρέπει ἀκόμη νὰ γνωρίζει: • ὅτι […]

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Δίπλα στον π. Πορφύριο καὶ ἡ πιὸ μεγάλη ἁμαρτία ἔπαιρνε ἄλλες διαστάσεις

Σὲ δεχόταν καὶ σὲ ἀγαποῦσε ὁ π. Πορφύριος, ὅποιος καὶ νὰ ἤσουν, ὅπως καὶ νὰ ἤσουν. Δίπλα του, ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ μεγάλη ἁμαρτία ἔπαιρνε ἄλλες διαστάσεις. Δὲν κλονιζόσουν, δὲν σὲ καταλάμβαναν ἡ ἀπόγνωση καὶ ἡ ἀπελπισία. Μόνο θλιβόσουν, γιατὶ διέπραξες τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο, γιατὶ δὲν ἐφάρμοσες τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὄχι μόνο […]


Ἡ πνευματικὴ διαθήκη τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη

Ἀγαπητὰ πνευματικά μου παιδιά, Τώρα ποὺ ἀκόμη ἔχω τὰ φρένας μου σώας θέλω νὰ σᾶς πῶ μερικὲς συμβουλές. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ὅλο στὶς ἁμαρτίες ἤμουνα. Καὶ ὅταν μὲ ἔστελνε ἡ μητέρα μου νὰ φυλάω τὰ ζῶα στὸ βουνό, γιατί ὁ πατέρας μου, ἐπειδὴ ἤμασταν πτωχοὶ εἶχε πάει στὴν Ἀμερική, γιὰ νὰ ἐργαστεῖ στὴ διώρυγα τοῦ […]


Ἡ προσευχὴ δὲ μετριέται

Συστηματικὴ ἐνασχόληση μὲ τὴ νοερὰ προσευχὴ προϋποθέτει, κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, πρῶτον, ἔμπειρο Γέροντα ποὺ θὰ παρακολουθεῖ τὸν ἀσκούμενο, καὶ δεύτερον, ψυχὴ καθαρὴ ἀπὸ ἐγωισμό, μνησικακία, ἀντιπάθειες, θέλημα, κενοδοξία καὶ τὰ παρόμοια. Πολὺ τόνιζε τὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν παραδεδομένων ἀκολουθιῶν, γιὰ τὸ διάβασμα τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὥστε ἡ συμβουλή […]


Μπορεῖ ἐσὺ νὰ πονᾶς ἐκεῖ, ἀλλὰ ἀλλοῦ εἶναι τὸ πρόβλημα

Κάμναμε ἐκεῖ ἀγρυπνίες μὲ διαφόρους θεολόγους τῆς Ἀθήνας καὶ μὲ τὸν πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη, ὁ ὁποῖος τώρα εἶναι Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ Γέρων Πορφύριος ἦταν πάντοτε μιὰ πολὺ ταπεινὴ παρουσία, ποὺ ποτὲ δὲν ζήτησε νὰ ἐπιβληθεῖ. Μιλοῦσα μαζί του, μοῦ ἔδωσε συμβουλὲς καὶ μιὰ φορὰ μοῦ εἶπε: «Ὅταν ὑπηρετοῦσα στὴν […]


Νὰ προσέχετε σὲ τί πνευματικοὺς πηγαίνετε

Ἕνας ἀδελφὸς μοῦ εἶπε: Πῆγε μιὰ φορὰ ἡ σύζυγός μου, ὅταν ἐργαζόμουν στὴν ἐπαρχία, σὲ ἕναν πάρα πολὺ αὐστηρὸ πνευματικὸ καὶ ὅταν τοῦ εἶπε τὴν ἀδυναμία της ποὺ θὰ τὴν ἐπαναλάμβανε, τὴν ἀποπῆρε, τὴ φοβέρισε καὶ ἀπὸ τότε ἔκανε πολὺ καιρὸ νὰ ξαναπάει νὰ ἐξομολογηθεῖ. “Εἶδες, τοῦ εἶπε ὁ Παππούλης, τί κάνει ἡ πολλὴ αὐστηρότητα; […]


Ἡ παράλογη, μὰ τόσο εὐχάριστη, ἀνυπακοή μου

Ἕνα χειμωνιάτικο πρωινό, καλὸς φίλος μ᾿ ἔβαλε σὲ δεινὸ πειρασμό: Μοῦ πρότεινε νὰ πᾶμε στὸν Γέροντα, μὲ τὸ αὐτοκίνητό του. Ὅμως ἐκεῖνος μοῦ εἶχε δώσει ὁδηγίες γιὰ τὴν προφύλαξή μου ἀπὸ τὸ κρύο, μετὰ τὴν περιπέτεια τοῦ ἐμφράγματος. Τὸ θερμόμετρο ἔδειχνε ὑπὸ τὸ μηδέν, γύρω τα βουνὰ ἦταν χιονισμένα, ἀραιὸ χιόνι ἔπεφτε μέσα στὴν Ἀθήνα […]


Δὲν ἔλεγε ὅλη τὴν ὥρα «ἐγὼ ὁ ἀνάξιος» καὶ τὰ λοιπά… (ψευτοταπείνωση)

Γ.Γ.: Ὁ Γέρων Πορφύριος ἦταν ἕνας σύγχρονος προφήτης. K. I.: Πῶς τὸ ἐννοεῖτε αὐτό; Γ. Γ.: Τὸ προφητικὸ πνεῦμα, ὄχι μόνο μὲ τὴν ἔννοια τοῦ προορατικοῦ καὶ τοῦ διορατικοῦ χαρίσματος, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἔννοια τῆς προφητικῆς ἰσχύος· ὅπως μιλοῦσαν οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὡς ἔχοντες ἐξουσίαν, ἐν δυνάμει. Ὁ Γέρων Πορφύριος ἦταν πολὺ εὔθραυστος. […]


Γεώργιος Παπαζάχος. Συνέντευξη στὸν Κλεῖτο Ἰωαννίδη (Μέρος Α΄)

Κ. Ι.: Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μας, ποὺ ἔχουμε μαζί μας τὸν ἐπίκουρο Καθη­γη­τὴ τῆς καρδιολογίας κ. Γεώργιο Παπαζάχο, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε θεράπων ἰατρὸς τοῦ Γέροντος Πορφυρίου γιὰ δεκατέσσερα ὁλόκληρα χρόνια. Γ.Π.: Δική μου ἡ χαρά, ποὺ μοῦ δίνετε τὴν εὐκαιρία νὰ πῶ λίγα πράγματα γιὰ τὸ μακαριστὸ Γέροντα. Οἱ καρδιολόγοι κάμνουμε πάντα στοὺς ἀσθενεῖς […]

Γεροντικόν του Εικοστού Αιώνος

Όσιος Πορφύριος: Πού βρίσκονται οι πραγματικά καλοί πνευματικοί;

Ποῦ βρίσκονται οἱ ἀληθινὰ καλοὶ πνευματικοί;

Ὁ Γέροντας, μὲ τὴν αὐταπόδεικτη ἁγιότητά του, δὲν ἀποτελοῦσε μόνο μιὰ ἀναμφισβήτητη πνευματικὴ ἀξία, ἀλλὰ γινόταν, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώκει, καὶ μέτρο ἀξιολόγησης τῆς πνευματικῆς ἀξίας τῶν ἄλλων. Ἕνας φίλος εἶχε κάποτε μιὰ ἀπρόσμενη περιπέτεια: Διαφωνοῦσε μ᾿ ἕναν γνωστό του, γιὰ κάποιο σοβαρὸ θέμα καί, στὴν προσπάθειά του νὰ συνδιαλλαγεῖ μαζί του, συνέλαβε τὴν ἰδέα […]


Ὁ Γέροντας Πορφύριος ὡς πνευματικός

Δὲν καταπίεζε κανέναν Δίπλα στὸ Γέροντα Πορφύριο αἰσθανόμουν ἄνετα. Δὲν καταπίεζε κανέναν. Ἤθελε, ὅποιος πήγαινε κοντά του, νὰ κάμνει αὐτὸ ποὺ ἔκανε, μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησή του. Ἔλεγε πάντοτε στοὺς ἐξομολόγους ὅτι, ὅταν, ὡς πνευματικοὶ πατέρες, κατευθύνουμε τὴν πορεία αὐτῶν ποὺ ἐξομολογοῦνται σ’ ἐμᾶς, πρέπει πάντα νὰ σεβόμαστε τὴν ἐλευθερία τους, τονίζοντάς μας ὅτι ὁ […]

O Γέροντας Πορφύριος ως πνευματικός

Γιὰ ἕναν πνευματικό

Μερικοὺς μῆνες πρὶν γνωρίσω τὸν π. Πορφύριο, ἐπειδὴ βρισκόμουν σὲ μεγάλη πνευματικὴ ἀνάγκη καί, ἐπικαίρως, στενὸς φίλος μὲ πληροφόρησε γιὰ κάποιον παρεπιδημοῦντα ἁγιορείτη Γέροντα, ποὺ δῆθεν εἶχε διορατικὸ χάρισμα, τὸν ἐπισκέφθηκα καὶ μάλιστα χωρὶς προηγούμενη εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ μου. Ἀλλὰ ὁ γέρων ἐκεῖνος, ἀντὶ νὰ μὲ ἀναπαύσει ψυχικά, μεγάλωσε τὴν ταραχή μου. Ὅταν τὸ ἀνέφερα […]


Ἡ δεύτερη συμβουλή

Εἶχε τελειώσει ἡ ἀγρυπνία στὸν Ἅγιο Νικόλαο Καλλισίων κι᾿ ἐγὼ καθισμένος πάνω στὰ βραχάκια, ἀτένιζα τοὺς πέρα λόφους καὶ τὰ ἐξαίσια χρώματα τοῦ οὐρανοῦ, καθὼς ροδοχάραξε αὐγουστιάτικη αὐγὴ κι᾿ ἔδειχνε, ὅλο καὶ πιὸ καθαρά, τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Λίγο πιὸ κάτω, ὁ π. Πορφύριος συζητοῦσε χαμηλόφωνα μὲ μιὰ ἡλικιωμένη κυρία. Φαίνεται, πὼς ἡ κυρία ἦταν […]

Ο Γέροντας Πορφύριος στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων

Ο ὄσιος Πορφύριος δεν καλλιεργούσε την "Γεροντολατρεία"

Ο Γέροντας να είναι στη σκιά

  Η παιδαγωγική τέχνη του ήταν ανεπανάληπτη! Δεν ήταν αυταρχική και εξουσιαστική, ώστε να προκαλέσει προσωπικές εξαρτήσεις, προσκολλήσεις και ειδωλοποιήσεις, που συχνά καταλήγουν σε επαναστάσεις ανεξαρτησίας. Δεν ήταν δειλή και εξουθενωτική, ώστε να προκαλέσει ανασφάλειες, φοβίες και άγχη. Δεν ήταν ανθρωποκεντρική, με τις ποικίλες ιδιορρυθμίες, αυθαιρεσίες και αδυναμίες της. Ο Γέροντας δεν καλλιεργούσε την προσωπολατρεία, […]