Παράδεισος


«Δὲν εἶναι ὁ παράδεισος…»

— Ὅσο κάνει κανεὶς τὸ καλό, γίνεται ἕνα μ’ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ κάνει τὸ κακό. Καὶ νὰ θέλει, δὲν μπορεῖ. Τὸ καταλαβαίνεις αὐτό; — Ὁ Θεὸς νὰ μὲ φωτίσει νὰ τὰ καταλαβαίνω ὅλα αὐτὰ ποὺ μοῦ λέτε. — «Ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι». Προσήλωσις, κάρφωμα εἰς τὸν Σταυρό, εἰς τὸν Κύριον. Συσταυροῦσθαι, […]


Ἡ σχέση μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι ἔρωτας

  Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ χαρά, τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, ἡ εὐτυχία. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἐλπίδα μας. Ἡ σχέση μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι ἀγάπη, εἶναι ἔρωτας, εἶναι ἐνθουσιασμός, εἶναι λαχτάρα τοῦ θείου. Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν. Αὐτὸς εἶναι ἡ ἀγάπη μας, αὐτὸς ὁ ἔρωτάς μας. Εἶναι ἔρωτας ἀναφαίρετος ὁ ἔρωτας τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ […]


Συμπαντικὴ Ἁρμονία

Τὰ τρισεκατομμύρια τῶν ἀστέρων καὶ τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τῶν ἀγγέλων ἐκτελοῦν μίαν συμπαντικὴν ἁρμονίαν μὲ βάσιν τὸ πρόγραμμα τοῦ δημιουργοῦ των. Ἡ ἀσύλληπτος ἁρμονία πληροῖ τὰ σύμπαντα. Κάθε μόριον τῆς ὑλικῆς δημιουργίας καὶ κάθε προσωπικὴ ὀντότης τῆς πνευματικῆς, ἐκτελεῖ ἀλλὰ καὶ ἀπολαμβάνει τὸν θεσπέσιον ὕμνον. Στιγμὴν τινὰ τῆς ἀχρόνου αἰωνιότητος ὁ ἀρχηγὸς μίας πτέρυγος τῆς, […]


Διάκρισις καὶ ἀδιακρισία

Νὰ πλησιάσεις τὸ Θεὸ μὲ τὴ μνήμη τῆς ἀγάπης

Ὁ Γέροντας ἦταν ἕνα ἐρημικὸ ἀηδονάκι, ποὺ δοξολογοῦσε μὲ τὴ ζωή του τὸ Θεὸ γιὰ τὸν κόσμο ποὺ ἔπλασε, καὶ τὸν εὐχαριστοῦσε γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ μᾶς χάρισε. Μοῦ θύμιζε αὐτὸ ποὺ εἶχα διαβάσει στὸ ἀναλόγιο στὸ μικρὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅταν τὸν ἐπισκέφθηκα στὰ Καλλίσια, τὴν πρώτη φορά: «Τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία ἐστι, θεϊκῷ ἔρωτι πτερουμένοις». Ἀργότερα, σὲ μιὰ ἄλλη ἐπίσκεψή μου, […]


Ἔτσι; Ἐμένα μόνο;

    “Μιὰ φορά, ὅταν ἤμουν δεκαέξι χρονῶν στὸ Ἅγιον Ὄρος, εἶδα ἕνα ὄνειρο. Πὼς βρισκόμουνα στὸν Παράδεισο καὶ μοῦ λέει ὁ Θεός: – Ἔ, εἶσαι εὐχαριστημένος; Τοῦ κάνω ἔτσι: Ὄχι – Ἄ, μοῦ λέει, τότε; Τοῦ λέω: Ἔτσι, ἐμένα μόνο; Πρέπει νὰ τοὺς βάλεις ὅλους”. Ὁ Ὅσιος Πορφύριος, πιστεύοντας στὴν παντοδυναμία καὶ στὴν βοήθεια τοῦ […]


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

Γ. Ἀρβανίτη: Ἡ βίωση τῆς ἐν Χριστῷ ἀθανασίας (Ἄρθρο καὶ video)

Γεωργίου Ἀρβανίτη, τ. Προέδρου Ἐφετῶν Α. Ὁ Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης (Ἄρθρο στὸ περιοδικὸ Πεμπτουσία, τ. 2ο, Ἀπρίλιος – Ἰούλιος 2000) Ὁ Γέροντας Πορφύριος γεννήθηκε τὸ 1906 στὸν Ἅγιο Ἰωάννη Καρυστίας Εὐβοίας καὶ βαπτίσθηκε Εὐάγγελος. Στὸ σχολεῖο φοίτησε μόνον δύο χρόνια. Ἡ ἀσθένεια τοῦ δασκάλου καὶ ἡ φτώχεια τῆς οἰκογένειάς του τὸν ἔσπρωξαν νὰ ἐργασθεῖ […]