Μετάνοια


«Δὲν εἶναι ὁ παράδεισος…»

— Ὅσο κάνει κανεὶς τὸ καλό, γίνεται ἕνα μ’ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ κάνει τὸ κακό. Καὶ νὰ θέλει, δὲν μπορεῖ. Τὸ καταλαβαίνεις αὐτό; — Ὁ Θεὸς νὰ μὲ φωτίσει νὰ τὰ καταλαβαίνω ὅλα αὐτὰ ποὺ μοῦ λέτε. — «Ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι». Προσήλωσις, κάρφωμα εἰς τὸν Σταυρό, εἰς τὸν Κύριον. Συσταυροῦσθαι, […]


Συμπαντικὴ Ἁρμονία

Τὰ τρισεκατομμύρια τῶν ἀστέρων καὶ τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τῶν ἀγγέλων ἐκτελοῦν μίαν συμπαντικὴν ἁρμονίαν μὲ βάσιν τὸ πρόγραμμα τοῦ δημιουργοῦ των. Ἡ ἀσύλληπτος ἁρμονία πληροῖ τὰ σύμπαντα. Κάθε μόριον τῆς ὑλικῆς δημιουργίας καὶ κάθε προσωπικὴ ὀντότης τῆς πνευματικῆς, ἐκτελεῖ ἀλλὰ καὶ ἀπολαμβάνει τὸν θεσπέσιον ὕμνον. Στιγμὴν τινὰ τῆς ἀχρόνου αἰωνιότητος ὁ ἀρχηγὸς μίας πτέρυγος τῆς, […]


Ὄχι ράθυμοι καὶ ἐρασιτέχνες χριστιανοί

Ὁ Γέροντας μοῦ μιλοῦσε, ὄχι γιὰ κάποια ἀποσπασματικὴ καλή μας προσπάθεια, ἀλλὰ γιὰ ἕνα ἀποφασιστικό, ὁριστικὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν παλιὰ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας στὴν καινούργια ζωὴ τῆς ἁγιότητας, κατὰ τὴν ὁποία ἐμεῖς ζοῦμε ἐν Χριστῷ καὶ ὁ Χριστὸς ἐν ἡμῖν καὶ γι’ αὐτὸ τὸ πέρασμα χρειαζόταν νὰ δώσουμε ὅλες μας τὶς δυνάμεις. Μιὰ φορὰ μὲ […]


Ἄλλο τὸ κόμπλεξ, ἄλλο ἡ ταπείνωση, ἄλλο ἡ μελαγχολία

Μοῦ ἔλεγε ὁ Γέροντας μιὰ μέρα: «Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ ἀποφεύγει τὴν ἀρρωστημένη θρησκευτικότητα: τόσο τὸ αἴσθημα ἀνωτερότητος γιὰ τὴν ἀρετή του, ὅσο καὶ τὸ αἴσθημα κατωτερότητος γιὰ τὴν ἁμαρτωλότητά του. Ἄλλο πράγμα εἶναι τὸ κόμπλεξ καὶ ἄλλο ἡ ταπείνωση· ἄλλο ἡ μελαγχολία καὶ ἄλλο ἡ μετάνοια. Μὲ ἐπισκέφθηκε κάποτε ἕνας κοσμικὸς ψυχίατρος καὶ μοῦ […]


Τὸ κακὸ ποὺ μᾶς ἔκανε κάποιος

Tὸ νὰ συγχωροῦμε ὅσους μᾶς ἔβλαψαν, τὸ θεωροῦσε ὁ Γέροντας πολὺ βασικό. Πολύ συχνὰ ἐπαναλάμβανε τὸ στίχο τῆς εὐχῆς: «Πρῶτον καταλλάγηθι τοῖς σὲ λυποῦσιν». Καὶ στὴν ἐξομολόγηση ἔδινε ἰδιαίτερη σημασία σ᾿ αὐτὴ τὴν πνευματικὴ ἁμαρτία, νὰ θυμόμαστε τὸ κακὸ ποὺ μᾶς ἔκανε κάποιος καὶ νὰ τοῦ κρατᾶμε κακία ἢ πικρία ἢ ἔχθρα. Ἤθελε τὶς ψυχές […]

Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Όσιος Πορφύριος: Αρρωσταίνουμε όταν...

«Ἀρρωσταίνουμε, ὅταν…».

Ὁ Γέροντας μοῦ εἶπε ἐπιγραμματικά: «Ἀρρωσταίνουμε, ὅταν δενόμαστε μὲ πρόσωπα καὶ πράγματα». Αὐτὴ ἡ ἄποψη, ἀποτελοῦσε μιὰ ἄλλη ἔκφραση τῆς σωματικῆς ἀρρώστιας, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ δέσιμο τῆς ψυχῆς μὲ τὴν ἁμαρτία. Διότι, τί ἄλλο εἶναι, παρὰ ἁμαρτία, ὁ ψυχικός μας δεσμὸς μὲ τὰ δημιουργήματα (πρόσωπα, πράγματα) καὶ ὄχι μὲ τὸν Δημιουργό; * * * […]


Ἡ δύναμη τῆς μετάνοιας

Ἂν ἡ «ὀργὴ» τοῦ Θεοῦ ἦταν πάθος, δίκαια θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ φτάσει σὲ ἀπόγνωση, μὲ τὴν ἰδέα πὼς δὲν μπορεῖ νὰ σβήσει τὴ φωτιὰ ποὺ ἄναψε μὲ τὰ τόσα κακὰ ποὺ ἔκανε. Ὅμως ὁ Θεὸς εἶναι ἀπαθὴς καί, ὅταν τιμωρεῖ τὸν ἄνθρωπο, δὲν τὸ κάνει μὲ ἐμπαθὴ ὀργή, ἀλλὰ μὲ φιλανθρωπία καὶ πολλὴ στοργή. […]


ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος, ποὺ ἀρνεῖται στὸν μετανοοῦντα τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, νὰ καθαιρεῖται

Ὁ ἱερέας νὰ δέχεται καὶ τὰ ἁπλὰ λόγια τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας Πῶς λοιπὸν ἐσύ, πρεσβύτερε, σπεύδεις νὰ καταποντίσεις σὲ βαθιὰ λύπη τὸν Φαυστίνο, ποὺ ἐξομολογήθηκε δημόσια τὰ σφάλματά του; Μὴ λὲς λοιπόν, ἄνθρωπε, ὅτι αὐτοὺς ποὺ ἁμάρτησαν μὲ τὰ ἔργα τους, καὶ ἐξομολογοῦνται μόνο μὲ λόγια, δὲν τοὺς δέχεται ὁ Κύριος… Τὸ καλύτερο βέβαια εἶναι […]


Δὲν μ’ ἐνδιαφέρει ὁ Παράδεισος…

—  Ὅταν ἀγαπήσεις τὸν Χριστό, δὲν χρειάζεται οὔτε νὰ καθίσεις σὲ σκαμνί, οὔτε νὰ σκύψεις γιὰ νὰ προσευχηθεῖς. Τὸ μυστικὸ εἶναι ἕνα: Νὰ βάλεις στόχο τὸν Χριστό. Νὰ προσεύχεσαι. Μπορεῖ οἱ ἄλλοι νὰ ποῦν ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται, πὼς εἶναι ἀόριστα πράγματα αὐτά, ἀπρόσιτα. Καὶ ὅμως, ἡ μυστικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸ θεῖον, ἡ μυστικὴ ζωή, […]

Για να αγαπήσεις τον Χριστό...

Ἅγιος Πορφύριος: Τὸ παλιατζίδικό μας

Τὸ παλιατζίδικό μας

Κάποτε ὁ Γέροντας μοῦ εἶπε: «Πολλὲς ἀπὸ σᾶς τὶς γυναῖκες, ὅ,τι κατεστραμμένο καὶ ἄχρηστο ἔχετε, παλιὰ καὶ τρύπια κατσαρολικά, ἔπιπλα, παπούτσια καὶ ἄλλα φθαρμένα πράγματα, πᾶτε καὶ τὰ πετᾶτε σὲ κάποια ἀπόμερη ἀποθήκη σας, κλειδώνετε τὴν πόρτα καὶ ἡσυχάζετε. Δὲν ξέρετε ὅμως, ὅτι θὰ ἔρθει στιγμή, ποὺ αὐτὸ τὸ παλιατζίδικό σας θὰ τὸ βροῦν καὶ […]


Γιὰ τὴν ἀπόλαυση τῶν ἀνθρωπίνων ἡδονῶν καὶ τοῦ ἔρωτος

Προχθὲς ἦλθε ἐδῶ ἕνας καὶ μοῦ λέει: — Ἐσὺ ὑποστηρίζεις τὶς θεωρίες τοῦ τάδε (δὲν συγκράτησα τὸ ὄνομά του) περὶ ἀπολαύσεως τῶν ἀνθρωπίνων ἡδονῶν καὶ τοῦ ἔρωτος; Τοῦ λέγω: — Νά ἐγὼ τί ὑποστηρίζω καὶ τί πρεσβεύω: Ἄνοιξε τὸ Μηναῖο τοῦ Ἰουνίου στὶς 14 τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου. Ἐκεῖ στὸν κανόνα θὰ βρεῖς πῶς μετατρέπει ὁ […]


Γέρων Πορφύριος-περί μετανοιών

Ἡ διπλὴ ὠφέλεια τῶν μετανοιῶν

Ὅπως ἐκεῖνος, ἔτσι καὶ ἀπὸ τὰ πνευματικά του παιδιά, ζητοῦσε νὰ συνοδεύουν τὶς προσευχές τους μέ, ὅσο μποροῦσαν, περισσότερες μετάνοιες. Ἐπειδὴ ὅμως, μὲ τὴ χάρη ποὺ εἶχε ἀπὸ τὸν Θεό, γνώριζε ὅτι ἐγὼ δὲν ἔπραττα τὴν ἐπιθυμία του, θέλησε νὰ μοῦ μιλήσει γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Ἀλλά, εὐγενὴς ὅπως ἦταν πάντα, δὲν ἤθελε νὰ μὲ […]