Κατάκριση


Ἐγκλήματα καὶ κατάκριση

Δὲν εἶναι ὅλοι παλιάνθρωποι, ἐκεῖνοι ποὺ κάνουν ἐγκλήματα Ἀκόμη κι ἂν εἶναι ἀναίσθητος, ἂν θέλετε, ποὺ ἐλάχιστοι εἶναι οἱ πωρωμένοι καὶ οἱ ἀναίσθητοι. Οἱ ἄλλοι βρίσκονται σὲ μιὰ δύσκολη ὥρα, ἀτείχιστοι, καὶ τοὺς ἁρπάζει τὸ κακὸ καὶ τοὺς βάζει καὶ κάνουν τὰ μύρια ὅσα. Ἔτσι ἔλεγε ὁ Γέροντας Πορφύριος: “Δὲν εἶναι, βρέ, ὅλοι φονιάδες, οὔτε […]

Κατάκριση και συκοφαντία (Όσιος Πορφύριος)

Ὅταν ὁ ἀδελφός μας σφάλλει, ἐμεῖς πρέπει νὰ βαστάξουμε τὸν πειρασμό του

Ἀμφέβαλλα ἂν εἶχα τηρήσει σωστὴ στάση σ᾿ ἕνα περιστατικὸ καὶ τοῦ τὸ ἀνέφερα. Τοῦ εἶπα: «Γέροντα, μιὰ Κυριακὴ πρωί, μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, βρισκόμουν προσκεκλημένος σὲ σπίτι πνευματικοῦ ἀδελφοῦ. Εἶχαν στήσει ψησταριὰ στὴν αὐλὴ καὶ ἕψηναν κρέας. Κάποια στιγμή, ἀνέλαβα κι ἐγὼ νὰ βοηθήσω κι ἐνῶ τακτοποιοῦσα τὰ ἀναμμένα κάρβουνα, ὁ γιός τους, μαθητὴς Λυκείου, […]


Ἡ κοπέλα μὲ τὸ “σοῦπερ μίνι”…

Ἡ κοπέλα μὲ τὸ “σοῦπερ μίνι” ἔχει ὑπέροχη ψυχή! Πρὸ ἐτῶν,  ὅταν ὁ Γέροντας ὑπηρετοῦσε ἀκόμη στὴν Πολυκλινικὴ Ἀθηνῶν, μιὰ μέρα, καθὼς περπατοῦσε στὴν περιοχὴ τῆς Ὁμόνοιας μαζὶ μὲ δύο δικές του κοπέλες, πνευματικά του παιδιά, εἶδε ἀπὸ ἀπέναντι νὰ ἔρχεται μιὰ νεαρὴ μὲ προκλητικὴ ἐμφάνιση. Φοροῦσε τὸ γνωστὸ “σοῦπερ μίνι”, ποὺ ἦταν μόδα. Μόλις […]


Ἐπιθετικὴ στάση

Μιὰ μέρα, ποὺ σκέψεις πικρίας μὲ κατέκλυζαν γιὰ κάποιους ἀνθρώπους, ποὺ μὲ κατέκριναν ἀδίκως, ὁ Γέροντας ἔκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ἐπιθετική μου, ὅπως εἶπε, στάση. Τοῦ ἀντέτεινα, ὅτι οὔτε εἶπα, οὔτε ἔκανα ὁ,τιδήποτε ἐναντίον τῶν ἐπικριτῶν μου, ἀλλὰ μόνον σκεπτόμουν ἀρνητικά, χωρὶς νὰ ἐξωτερικεύoμαι καὶ γι᾿ αὐτὸ χωρὶς νὰ θίγω κανέναν. Τότε […]


Γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ λένε γιὰ κάποιον ὅτι θὰ τὸν τιμωρήσει ὁ Θεός…

(Ἀπομαγνητοφώνηση λόγων τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου) – Μὴν καταρᾶσθε. Μερικοὶ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ τὸ καταλάβουν… Νὰ μὴν πεῖς ποτὲ «θὰ τὸν τιμωρήσει ὁ Θεός, γιατὶ ἔχει κάνει αὐτό…». Ποτὲ νὰ μὴν πεῖτε ἔτσι. Δὲν πρέπει νὰ βάζουμε τὸ κακὸ στὸ μυαλό μας… Νά, λέει: «αὐτὸν θὰ τὸν τιμωρήσει ὁ Θεός, δὲν φέρνεται καλά». Μὲ ἀκοῦτε; […]

Ό όσιος Πορφύριος για εκείνους που λένε "θα τον τιμωρήσει ο Θεός"

Ἀμνησικακία

Ὑπάρχουν μοναχοὶ ποὺ λένε συγνώμη, ἐξομολογοῦνται, ἀλλὰ μέσα τους ὑπάρχει πάθος ἐνάντια στὸν ἄλλον. Δὲν ἔρχεται ἔτσι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐγὼ εἶχα ἐδῶ ἕναν μάστορα, γείτονα, καὶ ἔκανε διάφορες δουλειὲς καὶ πληρωνόταν. Δὲν ξέρω πῶς ἔγινε καὶ ἄρχισε νὰ μὲ βρίζει σὲ ὅλους, καὶ ’δῶ μέσα καὶ ἔξω. Τί νὰ κάνω; ἔλεγα, πῶς νὰ […]


Ὁ φίλος ἱερέας καὶ τὸ «κομμουνιστικὸ» στεφάνι

Στὸ χωριό μου ἦταν ἕνα παιδὶ ποὺ ἤθελε νὰ γίνει παπάς. Ἐπειδὴ γνώριζε ὅτι εἶχα γνωστοὺς στὸ Ἅγιον   Ὄρος καὶ στὴν Ἀθωνιάδα Σχολή, μὲ παρακάλεσε νὰ τὸν βοηθήσω νὰ γραφτεῖ στὴ σχολὴ αὐτή. Ἐκεῖ ἦταν σχολάρχης ὁ μακαρίτης ὁ Ναθαναήλ, ὁ μετέπειτα μητροπολίτης Κῶ. Πράγματι τὸν βοήθησα νὰ γραφτεῖ καί, ὅπως ἔμαθα κατόπιν, ἦταν καλὸς […]

Η πρόνοια του Θεού, Ιω. Μαρουσιώτη, Εκδόσεις "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι

Η πρόνοια του Θεού, Ιω. Μαρουσιώτη, Εκδόσεις "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι

Ὁ Βελουχιώτης στὴν ἐκκλησία καὶ ὁ ὑπουργὸς Θρησκευμάτων στὸ καφενεῖο!

Πολλὲς φορὲς ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἄλλα λέμε, ἄλλα πιστεύουμε καὶ ἄλλα πράττουμε. Τὸ παρακάτω περιστατικὸ μοῦ τὸ διηγήθηκε ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀγάθωνος Γερμανός, καλὸς φίλος καὶ πατριώτης ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, ποὺ εἶχε καταφύγει στὸν Ἄρη τὸν Βελουχιώτη, ὅταν τὸν κυνηγοῦσαν οἱ Γερμανοί, καὶ κάθησε γιὰ κάποιο διάστημα μαζί του. Μοῦ διηγήθηκε, λοιπὸν τὰ ἑξῆς: […]


Ἄδικα τὸν ἀπέλυσες. Δὲν ἦταν κλέφτης

Ὁ Γέρων Πορφύριος εἶπε σὲ κάποιον ἐπισκέπτη του ὅτι ἔβλεπε πὼς κάτι κακὸ εἶχε κάνει στὴ ζωή του. Ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε ὅτι δὲν ἔνιωθε νὰ τὸν ἐνοχλεῖ ἡ συνείδησή του σὲ ὁτιδήποτε κι ὅτι τριάντα τόσα χρόνια ποὺ βρισκόταν στὴν Ἀθήνα, ὅπου εἶχε ἕνα ἐμπορικὸ κατάστημα, ὑπῆρξε ἕνας τίμιος ἔμπορος. Δὲν θυμόταν ὁ ἄνθρωπος νὰ […]