Θεία Χάρις


Προχωρώντας στὸ παρελθὸν τὸ ἀπώτατον

Ἅγ. Π.– Βλέπω μὲ τὴ διόραση ὅμως καὶ μία λειτουργία. Καὶ ὅσοι ἤσανε κλαίγανε ὅλοι… Ἔτσι, σὰν νὰ ἤτανε μόλις τελείωνε ἡ λειτουργία, νὰ τοὺς κόβανε τὸ κεφάλι. Αὐτὸ τὸ αἴσθημα εἴχανε. Ὄχι ὅτι γινότανε αὐτό… Ἀλλὰ ἔτσι κλαίγανε στὴν λειτουργία. Βλέπω διάφορα γεγονότα, στὴν ἁγία τράπεζα… Γι’ αὐτὸ καὶ γύρισα πίσω. Ἐδόθηκα στὸ παρελθόν. […]


Πώς φεύγει η ανασφάλεια, η απελπισία, η κατάθλιψη

Ὅλα τὰ κακὰ αἰσθήματα, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀπογοήτευση, ποὺ πᾶνε νὰ κυριεύσουν τὴν ψυχή, φεύγουν μὲ τὴν ταπείνωση. Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ταπείνωση, ὁ ἐγωιστής, δὲν θέλει νὰ τοῦ κόψεις τὸ θέλημα, νὰ τὸν θίξεις, νὰ τοῦ κάνεις ὑποδείξεις. Στενοχωρεῖται, νευριάζει, ἐπαναστατεῖ, ἀντιδρᾶ, τὸν κυριεύει ἡ κατάθλιψη. Ἡ κατάσταση αὐτὴ θεραπεύεται μὲ τὴ […]


Μόρφωσις καὶ Χάρις

Γιὰ τοὺς γονεῖς ἑνὸς παραστρατημένου παιδιοῦ, μοῦ ἔλεγε μὲ λύπη: “Οἱ γονεῖς του μὲ τόση μόρφωση, μὲ τόσες ψυχολογικὲς γνώσεις, ἔχασαν τὸ παιδί τους, μέσα ἀπὸ τὰ χέρια τους. Τί νὰ σοῦ κάνει ἡ μόρφωση; Μόνο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, μόνο ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη μας, ποὺ θυσιάζεται μυστικὰ γιὰ τοὺς ἄλλους, μπορεῖ νὰ σώσει καὶ […]


Ὁ εὐσεβὴς ψάλτης ἐκπέμπει χάρη Θεοῦ

Ἔλεγε ὁ Γέροντας: Ἡ βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ εἶναι διδασκαλία.. μαλακώνει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ σιγὰ-σιγὰ τὴ μεταρσιώνει σὲ ἄλλους κόσμους πνευματικούς, μὲ τοὺς φθόγγους αὐτούς, ποὺ σπέρνει ἡδονὴ καὶ τέρψη καὶ εὐχαρίστηση, ταξιδεύοντας σὲ ἄλλο κόσμο πνευματικό. Πράγματι ἔτσι εἶναι παιδιά, μὴν κοιτάζετε ποὺ τοὺς ἀκοῦς νὰ κάνουνε. Ὅταν κανεὶς σιγὰ-σιγὰ μπεῖ σὲ μιὰ […]


Γιὰ τὸ «ποδαρικό»

Μιὰ μέρα ποὺ τὸν ρώτησα ἂν εἶναι σωστὸ νὰ πιστεύουμε στὸ κοινῶς λεγόμενο «ποδαρικό», μοῦ διηγήθηκε τὸ κατωτέρω συμβὰν μὲ ἕναν παπά. «Ἕνα πρωινό, πῆγε ἕνας παπάς, παιδί μου, σὲ ἕναν μανάβη γιὰ ν᾿ἀγοράσει μῆλα. Βέβαια στὸ μέρος αὐτὸ ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν μῆλα καὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ κόσμος ἀγόραζε. Ὅμως αὐτὸς […]

Ο όσιος Πορφύριος για το ποδαρικό

Ἦταν λουσμένος στὸ φῶς

  Ἦταν, ἀργὰ τὴ νύχτα, μπῆκα στὸ κελλί του, παραξενεύθηκα. Περίμενα νὰ τὸν δῶ κατάκοπο κι ἀντὶ γι᾿ αὐτό, τὸν ἔβλεπα ξεκούραστο καὶ εὐδιάθετο. Τὸ πρόσωπό του ἔμοιαζε μὲ ροδαλὸ πρόσωπο βρέφους, ποὺ μόλις εἶχε ξυπνήσει μετὰ ἀπὸ πολύωρο ὕπνο. Ποτέ, μέχρι τότε, δὲν τὸν εἶχα δεῖ ἔτσι. Ἐκεῖνο ὅμως, ποὺ μὲ ἐξέπληξε περισσότερο, ἦταν ἕνα […]


Ὁ Γέροντας σοῦ μεταδίδει τὸ βίωμά του

  Αἰσθάνομαι αὐτὴ τὴν παράξενη ἀλλαγὴ πάλι, μετάλλαξη μυστική. Ἕνα σιγανὸ κῦμα ἀγάπης χύνεται στὴν ψυχὴ καὶ μοῦ ἔρχεται ν’ ἀγκαλιάσω τὰ πόδια τοῦ Γέροντα. Τοῦ τὸ λέω καὶ χαμογελᾶ καθὼς ἁπλώνει τὸ χέρι καὶ μ’ εὐλογεῖ. — Ἔ, ξέρεις, εἶναι ἡ Χάρις. Ἐγὼ ὑποθέτω, ἔτσι λέω, ὅτι μιλάω μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ κι […]


Τί είναι η προσευχή;

— Τί εἶναι ἡ προσευχή, Γέροντα; — Τίποτα, νά, τίποτα. — Τίποτα; — Ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ βάσις. Τὴν ταπείνωση τὴν δίνει ὁ Θεός. Δὲν μπορεῖς νὰ τὴν ἀποκτήσεις μόνος σου. Δὲν γίνεται. Σοῦ τὴν δίνει Ἐκεῖνος. — Πῶς σοῦ τὴν δίνει, Γέροντα; —  Ἔ, πρέπει νὰ κάνεις μερικὰ πράγματα. — Τί δηλαδή; —  Ἔ, […]