Δυσκολίες


Χριστέ μου, νὰ εἶναι εὐλογημένο!

Μόνο ἕνα νὰ προσέξεις, μὲ συμβούλεψε ὁ Ὅσιος Πορφύριος. Νὰ ξεκαθαρίζεις τὶς σκέψεις σου, ποὺ ἀπὸ τὴν πολλή σου εὐαισθησία πιέζεσαι καὶ θλίβεσαι. Νὰ τὶς διώχνεις, νὰ μὴν παραμένουν. Νὰ ἀγαπᾶς τοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἔρχονται καὶ δὲν θὰ ταράζεσαι, οὔτε θὰ θλίβεσαι. Νὰ ἀγαπᾶς πολὺ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς τὸ ἴδιο. Νὰ ἀγαπᾶς πολὺ τὸν Γέροντα. Ἕνας […]


οικογενειακεσ-στενοχωριεσ-και-αγιασμοσ

Οἰκογενειακὲς στενοχώριες καὶ ἁγιασμός

Γιὰ νὰ διορθώσει σ’ ἕναν ἀδελφὸ τὰ πολλὰ ἐλαττώματά του, ὅπως καὶ σὲ ὅλους μας, ἔπαιρνε ὁ Γέροντας παραδείγματα ἀπὸ τὴ φύση καὶ τὴ ζωή του καὶ τοῦ ἔλεγε: – Νὰ ξέρεις, παιδί μου, τίποτε δὲν ἔγινε εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχε. Ὅλα ἔχουν τὸν σκοπό τους. Καὶ τίποτε δὲν γίνεται χωρὶς νὰ ὑπάρχει αἰτία. Οὔτε […]


Στὶς στενοχώριες καὶ στὶς δυσκολίες

– Στὴ στενοχώρια του καὶ στὴ δυσκολία του, ἀναγκάζεται κανεὶς νὰ καταφύγει στὸν Θεό. – Ναί. – Νὰ ἐκτείνει τὰς χεῖρας καὶ νὰ ζητήσει τὸ ἔλεός του: « Ἐν θλίψεσι ἐκέκραξα πρὸς Κύριον καὶ ἐπήκουσέ μου». – Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα… Πώ, πώ, πώ… – Ἤτανε πολὺ σπουδαῖα καὶ συγκινητικότατα, Γέροντα, αὐτὰ ποὺ εἴπατε. – […]


Ὁ πόνος τῶν μαρτύρων

— Ἦταν ἕνας ἐδῶ πρὸ ὀλίγου καὶ μὲ ρώτησε ἂν πονοῦσαν οἱ μάρτυρες, στὰ τόσα βασανιστήρια. Ἔλεγε ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἔδινε ὑπομονὴ καὶ ἄντεξαν στὰ τόσα βασανιστήρια. Κι ἐγὼ τοῦ λέω: — Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀντέχει, ὡς ἄνθρωπος, οὔτε στὸν πρῶτο πόνο ποὺ τοὺς προξενοῦσαν: Φυσιολογικὰ ἔπρεπε νὰ λιποθυμοῦσαν ἀμέσως. Ἀλλὰ προσήλωσαν τὸν νοῦν […]


Φάρμακα, ἁμαρτία καὶ ἀσθένειες

Τὰ φάρμακα δὲν τὰ ἀπέρριπτε, ἀλλὰ καὶ δὲν ἀπέδιδε σ’ αὐτὰ ἀπόλυτη ἀξία ὡς πρὸς τὸν θεραπευτικό τους ρόλο. Μὲ ρώτησε μιὰ μέρα: – Τί εἶναι φάρμακο; – Χημικὸ παρασκεύασμα, ποὺ τὸ παίρνουμε, γιὰ νὰ θεραπευθοῦμε ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες. – Πές μου, τί σημαίνει φάρμακο; Δὲν σοῦ λέει τίποτε ἡ ἴδια ἡ λέξη; Βρέθηκα σὲ […]


Όταν λέμε "Θὰ στὸ πληρώσει ὁ Θεός..."

“Θὰ στὸ πληρώσει ὁ Θεός…”

Ὅταν ἤμουν πρόεδρος σὲ ἕνα  Ἵδρυμα, δημιουργήθηκε ἕνα σοβαρὸ πρόβλημα. Τὸ  Ἵδρυμα αὐτὸ ἔχει ἕνα οἰκόπεδο 11 στρέμματα καὶ κάτι κτίρια παλαιά.  Ὅταν ζοῦσε ἡ ἱδρύτρια πούλησε σὲ κάποιον ἑνάμισυ στρέμμα καὶ αὐτὸς ἔκτισε ἐκεῖ ἐργοστάσιο. Τέσσερα χρόνια μετὰ τὴν ἵδρυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ  Ἱδρύματος, ὁ ἐν λόγῳ κύριος πῆρε ἀπὸ τὸ οἰκόπεδο τοῦ  Ἱδρύματος, χωρὶς […]


Ἀδελφὸς εἶπε γιὰ ἀδελφό: Ὅπως ἔστρωσε νὰ κοιμηθεῖ…!

Θύελλα καὶ καπετάνιος (Εἰς φίλον παραπονεθέντα ὅτι δὲν ἐβοηθήθη παρὰ φίλου)   Φίλτατέ μου, Μόλις πρὸ ὀλίγου μὲ κάποια, ὅπως διαισθάνθηκα, στενοχώρια μοῦ ἀνέφερες ὅτι ὁ φίλος σου Χ. σοῦ εἶπε ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ σὲ βοηθήσει, γιατὶ δημιούργησες μόνος σου μία δυσχερὴ κατάσταση, στὴν ὁποία ταιριάζει, κατ’ αὐτόν, ἡ παροιμία: Ὅπως ἔστρωσες θὰ κοιμηθεῖς. Ναί, […]


Ἀντεστράφησαν οἱ ὅροι…

  Ἡ Ἐκκλησία, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν μεταθανάτια ζωή μας καὶ γιὰ νὰ μᾶς στείλει γρήγορα στὸν Παράδεισο, φροντίζει μὲ συσσίτια καὶ ρουχισμὸ νὰ μᾶς διατηρήσει στὴν ἐπίγεια ζωή, ποὺ οἱ ἡγέτες μας τὴν ἔκαναν κόλαση. Καὶ οἱ πολιτικοί μας, ποὺ ἔπρεπε νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν ἐπίγεια καλοπέρασή μας καὶ μακροζωία μας, φροντίζουν […]


Πῆγα νοερὰ καὶ τοῦ εἶπα…

Τώρα πλέον μουδιάζουν τὰ πόδια μου, καὶ δὲν μὲ κρατοῦν νὰ περπατῶ. Μόνο λίγο ἐπὶ τόπου κάνω βήματα. Καὶ ξεχνῶ εὔκολα. Δὲν ζητῶ ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ μὲ κάνει καλά. Μόνο νὰ μοῦ συγχωρέσει τὶς ἁμαρτίες μου. Συχνὰ σὲ σκέπτομαι καὶ προσεύχομαι γιὰ σένα λέγοντας τὴν εὐχὴ γιὰ σένα: «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Νὰ […]


Όσα είδα και άκουσα από τον Γέροντα Πορφύριο, Ιωάννου Μαρουσιώτη

Ὁ ἀνέντιμος ἐπιχειρηματίας…

Δανείζει ὁ Γέροντας πενήντα λίρες καὶ παίρνει μία Κάποιο πρωινό, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ Γέροντας, ἦλθε στὸν Ἅγιο Γεράσιμο ἕνας πολὺ καλοντυμένος κύριος, ὁ ὁποῖος πῆρε ὅλα τὰ κεριὰ ἀπὸ τὸ παγκάρι μὲ τὴ χούφτα καὶ τὰ ἄναψε.  Ἔπαιρνε κι ἄλλες φορὲς τὰ κεριὰ καὶ τὰ ἄναβε καὶ μετὰ ἄρχιζε τὶς ἐδαφιαῖες μετάνοιες στὴν Ὡραία […]


Ἔξυπνος ἢ κουτός;

Ἄρχισα ἁπλὰ καὶ αὐθόρμητα νὰ τοῦ ἀνοίγω τὴν καρδιά μου καὶ νὰ τὸν ρωτῶ ὅσα μὲ πίε­ζαν. — Γέροντα, ἐγὼ θέλω νὰ γίνω μοναχός. Ἀγαπῶ τὴ μοναχικὴ ζωή. Ἐπιθυμῶ νὰ ζήσω γιὰ τὸν Χριστό. Πηγαίνω σ’ ἕνα μοναστήρι. Ἀλλὰ ὅλα ἔχουν μπερδευτεῖ μέσα μου καὶ ἔχω πολλὲς ἀπορίες. Πέστε μου, σᾶς παρακαλῶ: Ὁ μοναχὸς πρέπει […]

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει δώσει τὴν καρδιά του στὸν Χριστὸ δὲν ὑποφέρει, ὅσες δυσκολίες καὶ νὰ συμβοῦν.

Ποῦ εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη σου;

Μιὰ μέρα μοῦ τηλεφώνησε κάποιος, γιὰ νὰ μοῦ πεῖ τὶς ἀμφιβολίες του καὶ τὶς στενοχώριες του. Μοῦ λέει στὸ τέλος, «τί νὰ κάνω; Ποιὰ εἶναι ἡ συμβουλή σου;». Τοῦ λέω, λοιπόν, «ἔχεις ξεχάσει τὸ “Πάτερ ἡμῶν”. Παρόλο ποὺ εἶσαι χριστιανός, ἔχεις ξεχάσει ὅτι λέμε “Πάτερ ἡμῶν”, δηλαδὴ “Πατέρα μας”.   Ἔχεις ξεχάσει ὅτι ἔχεις Πατέρα. Εἶσαι […]


Τὸ χωράφι τῆς χήρας

Ζοῦσε στὸ χωριό μου μιὰ χήρα ποὺ εἶχε ἕνα χωραφάκι κοντὰ στὴ θάλασσα. Μοῦ διηγήθηκε, λοιπόν, κάποτε τὰ ἑξῆς: «Ἐγὼ εἶμαι μόνη στὸν κόσμο, παιδιὰ δὲν ἔχω. Ἡ μοναδική μου περιουσία εἶναι αὐτὸ τὸ χωράφι, καὶ βάλθηκαν ὅλοι νὰ μοῦ τὸ πάρουν, νὰ τὸ ἀπαλλοτριώσουν. Ἀρνήθηκα ὅμως ὅλες τὶς δελεαστικὲς προτάσεις ποὺ μοῦ ἔκαναν. Ὥσπου […]

Η πρόνοια του Θεού, Ιω. Μαρουσιώτη, Εκδόσεις "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι

Ἐκεῖ ποὺ ἀπελπίζεσαι…

“Ἔχει ὁ Θεὸς. Ἐκεῖ ποὺ ἀπελπίζεσαι, σοῦ στέλνει κάτι ποὺ δὲν τὸ περιμένεις…, ἀρκεῖ νὰ τὸν πιστεύεις καὶ νὰ τὸν ἀγαπᾶς. Ὅπως καὶ Ἐκεῖνος μᾶς ἀγαπᾶ καὶ φροντίζει γιὰ ἐμᾶς, ὅπως ὁ κάθε πατέρας γιὰ τὰ παιδιά του. Καὶ ὅλοι μας εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅ,τι καλὸ ἔχουμε τὸ ἔχουμε ἀπὸ τὸν Θεό. Εἶναι […]


Νὰ μὴ φοβόμαστε τίποτα!

  Ὁ Γέροντας, καθισμένος κάτω ἀπὸ ἕνα πεῦκο, ἕνα καλοκαιρινὸ ἀπόγευμα, μᾶς μιλοῦσε γιὰ τὴν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη ποὺ πρέπει νὰ  ἔχουμε στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ: «Ξέρετε, αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Γραφή “καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν ἠριθμημέναι εἰσί”, εἶναι πραγματικότητα. Ἔτσι εἶναι. Τίποτε στὴ ζωή μας δὲν εἶναι τυχαῖο. Ὁ Θεὸς φροντίζει ἀκόμη καὶ […]


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

Γ. Ἀρβανίτη: Ἡ βίωση τῆς ἐν Χριστῷ ἀθανασίας (Ἄρθρο καὶ video)

Γεωργίου Ἀρβανίτη, τ. Προέδρου Ἐφετῶν Α. Ὁ Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης (Ἄρθρο στὸ περιοδικὸ Πεμπτουσία, τ. 2ο, Ἀπρίλιος – Ἰούλιος 2000) Ὁ Γέροντας Πορφύριος γεννήθηκε τὸ 1906 στὸν Ἅγιο Ἰωάννη Καρυστίας Εὐβοίας καὶ βαπτίσθηκε Εὐάγγελος. Στὸ σχολεῖο φοίτησε μόνον δύο χρόνια. Ἡ ἀσθένεια τοῦ δασκάλου καὶ ἡ φτώχεια τῆς οἰκογένειάς του τὸν ἔσπρωξαν νὰ ἐργασθεῖ […]