Δαιμόνια


Ἂν τὸν πόνο σου…

Ὁ Γέροντας Πορφύρος ἀπέφευγε τὴν ὀξύτητα στὶς ἐκφράσεις. Συνιστοῦσε πάντα ὅλα νὰ γίνονται ἁπαλὰ καὶ χωρὶς βία. — Οἱ τρομακτικὲς μορφὲς ποὺ παίρνει ὁ πονηρὸς καὶ παρουσιάζεται στὸν χριστιανό, ὀφείλον­ται πολὺ συχνὰ στὸν βίαιο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ πιστὸς πολεμᾶ τὰ πάθη του, ἔλεγε. Τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ δὲν ἔχει μορφή. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ […]


Διαπροσωπικὲς σχέσεις

Μὲ ἔθελγε αὐτὴ ἡ ζωή, ὅπως τὴν δίδασκε καὶ τὴν βίωνε ὁ Γέροντας, καὶ προσπαθοῦσα νὰ τὴν πλησιάσω. Μετὰ ἀπὸ κάθε ἀποκάλυψή του, ὅμως, διαπίστωνα πόσο μακριά της βρισκόμουν. Ἀπωθημένες τραυματικὲς ἐμπειρίες μου, ἐξ αἰτίας ἀδικιῶν ποὺ εἶχα, κατὰ καιρούς, ὑποστεῖ, μὲ ἐπηρέαζαν ἀρνητικὰ καὶ ἤμουν ἀνυποψίαστος γι᾿ αὐτό. Νόμιζα, ὅτι τὶς εἶχα ξεπεράσει, ἀλλὰ […]


Ἕνας ποὺ τὸ λέει αὐτό, δὲν ἔχει καλὴ ψυχή

Νὰ μὴν πεῖς ποτὲ «θὰ τὸν τιμωρήσει ὁ Θεός» – Γέροντα, θυμόσαστε ἐκεῖνο τὸ περιστατικὸ ποὺ μᾶς εἴπατε, ποὺ συνέβη ἐδῶ στὴ γέφυρα, στὸν σιδηροδρομικὸ σταθμὸ τῆς Χαλκίδος; – Μερικοὶ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ τὸ καταλάβουν [ὅτι πρέπει] νὰ μὴν πεῖς ποτὲ «θὰ τὸν τιμωρήσει ὁ Θεός, ἔτσι ποὺ κάνει αὐτός»… Ποτὲ νὰ μὴν πεῖτε […]


Πνευματικά μικρόβια

Παρακολουθώντας τις συνεχείς συγκρούσεις των ψυχολόγων και των χριστιανών ιερέων κυρίως σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η σύγχρονη ψυχολογία, διερωτήθηκα πολλές φορές πού οφείλεται η σύγκρουσίς των. Τελικά, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεν παραδέχονται την ύπαρξη και άλλου κόσμου εκτός από τον γνωστόν αισθητόν […]


Οἰκογενειακὲς στενοχώριες καὶ ἁγιασμός

Γιὰ νὰ διορθώσει σ’ ἕναν ἀδελφὸ τὰ πολλὰ ἐλαττώματά του, ὅπως καὶ σὲ ὅλους μας, ἔπαιρνε ὁ Γέροντας παραδείγματα ἀπὸ τὴ φύση καὶ τὴ ζωή του καὶ τοῦ ἔλεγε: – Νὰ ξέρεις, παιδί μου, τίποτε δὲν ἔγινε εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχε. Ὅλα ἔχουν τὸν σκοπό τους. Καὶ τίποτε δὲν γίνεται χωρὶς νὰ ὑπάρχει αἰτία. Οὔτε […]

οικογενειακεσ-στενοχωριεσ-και-αγιασμοσ

Δὲν ἀντέχουμε ὅλα τὰ βιβλία 1

Τὸ ἔτος 1971, διάβαζα ἕνα βιβλίο  μὲ τὰ ἑξῆς περιεχόμενα: Τί εἶναι Πνευματισμός, Ἱστορία τοῦ Πνευματισμοῦ, Πνευματιστικὰ Φαινόμενα, Θεωρία πρὸς ἐξήγηση, Μεσάζοντες ἢ Μέντιουμ, Πνευματισμὸς ὡς ἀποκάλυψη, Διδασκαλία τοῦ Πνευματισμοῦ, Πνευματισμὸς καὶ Χριστιανισμός, καὶ καθὼς προχωροῦσα στὸ διάβασμα, μοῦ ἔφερνε τὸ περιεχόμενό του διάφορες φοβίες, ταραχές, καὶ μοῦ δημιουργοῦσε στὸν λογισμό μου διάφορα προβλήματα. Τὸ […]


“Μὴ λὲς τί σχεδιάζεις νὰ κάνεις”

Μὴ λὲς σὲ κανέναν τὰ μυστικά σου καὶ μὴν ὁμιλεῖς ὅτι αὐτὸ θὰ κάνω ἢ ἐκεῖνο, διότι τότε σὲ ἀκούει ὁ πονηρὸς καὶ βάζει ὅλη τὴ δύναμή του καὶ σὲ ἀναποδογυρίζει. Ἀπὸ τὸ βιβλίο Συνομιλώντας μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο —————————- Πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ


Πώς φεύγει η ανασφάλεια, η απελπισία, η κατάθλιψη

Ὅλα τὰ κακὰ αἰσθήματα, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀπογοήτευση, ποὺ πᾶνε νὰ κυριεύσουν τὴν ψυχή, φεύγουν μὲ τὴν ταπείνωση. Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ταπείνωση, ὁ ἐγωιστής, δὲν θέλει νὰ τοῦ κόψεις τὸ θέλημα, νὰ τὸν θίξεις, νὰ τοῦ κάνεις ὑποδείξεις. Στενοχωρεῖται, νευριάζει, ἐπαναστατεῖ, ἀντιδρᾶ, τὸν κυριεύει ἡ κατάθλιψη. Ἡ κατάσταση αὐτὴ θεραπεύεται μὲ τὴ […]


Ο Άγιος Πορφύριος για το 666 και τον Αντίχριστο

Δεν ανησυχώ Μια μέρα τον ρώτησα στο κελί του: “Γέροντα, πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το 666, για την έλευση του αντιχρίστου, που πλησιάζει -μερικά μάλιστα ισχυρίζονται ότι ήδη ήλθε, για το ηλεκτρονικό χάραγμα του δεξιού χεριού ή του μετώπου, για τη σύγκρουση Χριστού και αντίχριστου και τη συντριβή του τελευταίου, για τη Δευτέρα Παρουσία […]


Kοντὰ στὸν Χριστό, ὁ χριστιανὸς τελικὰ νικᾶ κι ὅταν ἀκόμη συντρίβεται προσωρινὰ ἀπὸ τὸν διάβολο

Σὲ μιὰ ἄλλη ἐπίσκεψή μου, βρῆκα τὸν Γέροντα ἐμβρόντητο. Μοῦ λέει: — Βρέ, τί πάθαμε! Μᾶς ξεγέλασε ὁ σατανᾶς. — Τί συμβαίνει, Γέροντα; τὸν ρώτησα ἀνήσυχος. Καὶ μοῦ ἐξήγησε: — Θυμᾶσαι ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔστειλα, γιὰ νὰ μιλήσει στὸν γνωστό του καὶ νὰ τὸν πείσει νὰ ἔρθει σὲ μένα, γιὰ νὰ τὸν βγάλω ἀπὸ […]


Πῶς καταπολεμεῖται ὁ χιλιασμός;

Πηγαίναμε, μὲ φίλο, γιὰ διεκπεραίωση κάποιας ἐργασίας τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ εἴχαμε μαζί μας, στὸ αὐτοκίνητο, καὶ τὸν Γέροντα. Κάποια στιγμὴ ἀντιλήφθηκα, ὅτι περνούσαμε ἔξω ἀπὸ τὶς κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις τῶν χιλιαστῶν. Αἰσθάνθηκα νὰ μὲ κατακλύζει ἡ θλίψη καὶ ἡ ἀγανάκτηση, γιὰ τὸ ψυχοφθόρο ἔργο τῶν αἱρετικῶν αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ μετανοήσουν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους, […]


Ὅταν ὁ πονηρὸς δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς νικήσει ἐσωτερικά…

Γύριζα χαρούμενος μιὰ μέρα, μετὰ ἀπὸ μιὰ πολὺ ὡραία καὶ ὠφέλιμη περιοδεία ποὺ εἶχα μὲ τὸν Παππούλη, ὅταν σ᾿ ἕνα δρόμο πρὶν φτάσω στὸ σπίτι μου, πέφτει ἐπάνω μου – χωρὶς ἐγὼ νὰ φταίω, καθὼς ἤμουν σταματημένος στὸ φανάρι – ἕνα μηχανάκι ποὺ εἶχε πάνω δύο ἄτομα καὶ κυριολεκτικὰ χάθηκαν καὶ οἱ δύο κάτω ἀπὸ […]


Οἱ συνέπειες τῆς διάπραξης τοῦ κακοῦ

Στὸν Ἅγιο Νικόλαο Καλλισίων ὁ Γέροντας εἶχε νοικιάσει ἕνα ἀγρόκτημα ἀπὸ τὴν  Ἱ. Μ. Πεντέλης. Ἕνας ἄνθρωπος προσπαθοῦσε μὲ διάφορα τεχνάσματα νὰ διώξει τὸν Γέροντα ἀπὸ τὸ κτῆμα, γιὰ νὰ τὸ ἀγοράσει αὐτός. Ὁ π. Πορφύριος ὅμως δὲν ἤθελε νὰ φύγει ἀπὸ ἐκεῖ, ὁπότε ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔφτασε σὲ ἀπειλὲς καὶ βιαιοπραγίες ἐναντίον του. Μία […]


Ὅταν σοῦ κάνει κλοιὸ ὁ σατανᾶς…

Σ᾿ ἕνα φίλο, ὁ Γέροντας ἦταν ἀποκαλυπτικός. Εἶδε» τὴν ψυχή του, ὅπως βλέπουμε τὸ πρόσωπο ἑνὸς ἀνθρώπου. Τοῦ εἶπε: «Ὅταν σοῦ κάνει κλοιὸ ὁ σατανᾶς καὶ σὲ πιέζει, μὴ μένεις ἀκίνητος, ὅπως μερικοὶ ποὺ μελαγχολοῦν καὶ σκέπτονται ἐπὶ ὧρες, σὰν νὰ τοὺς ἀπασχολοῦν πολὺ σοβαρὰ προβλήματα, ἐνῶ δὲν συμβαίνει τίποτε ἀπ᾿ αὐτά, ἁπλῶς τοὺς ἔχει […]


Ἡ ἀπαίσια μυρουδιὰ τοῦ μίσους

Πρὶν ἀπὸ μέρες ἦλθε μία γυναίκα, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ Γέροντας, μὲ ἕνα ψυχίατρο καὶ μοῦ λένε ὅτι τὸ σπίτι της ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ πέθανε ἡ πεθερά της, διότι ἔμενε μαζί της, ἔχει μεγάλη βρώμα, ποὺ ὅποιος μπεῖ μέσα στὸ σπίτι δὲν ἀντέχει οὔτε στιγμή. Τὴν ρώτησα, μήπως μισοῦσε τὴν πεθερά της ὅταν ζοῦσε […]

μίσος-η-απαίσια-μυρωδιά-του

Τὸ δαιμόνιο ἑνὸς παιδιοῦ

Ἕνας ἀδελφός μοῦ ἔλεγε τὸ ἑξῆς γιὰ μιὰ οἰκογένεια ποὺ τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ δυὸ κορίτσια της ποὺ εἶχε, τὸ πείραζε τὸ δαιμόνιο καὶ τὸ ἔβαζε νὰ κάνει πολλὲς ζημιὲς μέσα στὸ σπίτι σπάζοντας διάφορα ἀντικείμενα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι πετώντας πέτρες καὶ ἄλλα πράγματα. Πῆγε ὁ ἀδελφὸς μαζὶ μὲ τὸν π. Ε. (πνευματικὸ […]