Γέροντες


Ἡ κοίμησις τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου (2 Δεκεμβρίου 1991)

Σχετικὸς σύνδεσμος: Ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου «Θὰ φύγουμε. Ἐδῶ δὲν θὰ μείνουμε καὶ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἑτοιμαστοῦμε, αὐτὸ εἶναι ὅλο. Καὶ τὸ μυστικὸ εἶναι, ὅταν ἑτοιμαστοῦμε καὶ γίνουμε τέτοιοι ποὺ λέμε, εἴμαστε εὐτυχεῖς. Δὲν φοβούμαστε. Ὅτι δὲν θὰ πεθάνω, ἐγὼ μέσα μου τὸ πιστεύω καὶ ἂς κάνει ὁ Θεὸς ὅ,τι θέλει. Καὶ […]


Τὸ μυστήριο ποὺ κρύβεται στὴν ὑπακοή

«Λοιπὸν δὲν γίνεται τίποτα χωρὶς μετάνοια. Πρέπει ὁ σύνδεσμος νὰ ὑπάρχει πάντα. Δηλαδὴ τὸ βράδυ πᾶμε νὰ κοιμηθοῦμε, μετάνοια. Ὅ,τι ὥρα θέλεις νὰ ἀπομακρυνθεῖς ἀπὸ τὴ συνοδεία, μετάνοια στὸ Γέροντα. Δηλαδὴ νὰ εἶσαι συγχωρεμένος, μήπως μὲ τὰ λόγια, ξέρω καὶ γώ, μὲ τὶς σκέψεις ἔχουμε κάνει κάτι ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. […]


Στοιχεῖα πνευματικῆς καὶ γνωστικῆς ὑποδομῆς τοῦ καλοῦ πνευματικοῦ

Ὁ πνευματικὸς ὁδηγὸς εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἔχει κάποιες πολὺ στοιχειώδεις γνώσεις κατὰ τὴν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματός του. Καὶ πρῶτα πρῶτα νὰ ἔχει τὴν ἐσωτερικὴ μαρτυρία γιὰ τὸ ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἀσύλληπτα ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος, ὅτι δέχεται στὴ θεϊκή του ἀγκαλιὰ τὸν μετανοοῦντα ἁμαρτωλό, ἀκόμη καὶ σὲ μιὰ στιγμή. Πρέπει ἀκόμη νὰ γνωρίζει: • ὅτι […]

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Ἡ πνευματικὴ διαθήκη τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη

Ἀγαπητὰ πνευματικά μου παιδιά, Τώρα ποὺ ἀκόμη ἔχω τὰ φρένας μου σώας θέλω νὰ σᾶς πῶ μερικὲς συμβουλές. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ὅλο στὶς ἁμαρτίες ἤμουνα. Καὶ ὅταν μὲ ἔστελνε ἡ μητέρα μου νὰ φυλάω τὰ ζῶα στὸ βουνό, γιατί ὁ πατέρας μου, ἐπειδὴ ἤμασταν πτωχοὶ εἶχε πάει στὴν Ἀμερική, γιὰ νὰ ἐργαστεῖ στὴ διώρυγα τοῦ […]


Οἱ νέοι μὲ τὰ σόρτς

Πολλὲς φορὲς ἐθαύμασα γιὰ τὶς ἀπαντήσεις τοῦ ἀγάμου, πλὴν ἔχοντος τὴν ἄνωθεν σοφία, Γέροντος Πορφυρίου σὲ θέματα γάμου, συζυγικῶν σχέσεων, τεκνογονίας κλπ. Δὲν ἦταν ἀπαντήσεις «κλισέ», ἄτεγκτες, σκληρές, μονοκόμματες, ἀντικειμενικές. Ἦταν ἀπαντήσεις μεστὲς ἀληθείας, ἀγάπης, στοργῆς καὶ διακρίσεως, ἀνάλογες μὲ τὴν κατάσταση, τὴν χρεία καὶ τὴν δεκτικότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου τὴ δεδομένη στιγμή. Ἀποβλέπων στὴ […]

Ἅγιος Πορφύριος

Ἡ προσευχὴ δὲ μετριέται

Συστηματικὴ ἐνασχόληση μὲ τὴ νοερὰ προσευχὴ προϋποθέτει, κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, πρῶτον, ἔμπειρο Γέροντα ποὺ θὰ παρακολουθεῖ τὸν ἀσκούμενο, καὶ δεύτερον, ψυχὴ καθαρὴ ἀπὸ ἐγωισμό, μνησικακία, ἀντιπάθειες, θέλημα, κενοδοξία καὶ τὰ παρόμοια. Πολὺ τόνιζε τὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν παραδεδομένων ἀκολουθιῶν, γιὰ τὸ διάβασμα τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὥστε ἡ συμβουλή […]


Δὲν ἔλεγε ὅλη τὴν ὥρα «ἐγὼ ὁ ἀνάξιος» καὶ τὰ λοιπά… (ψευτοταπείνωση)

Γ.Γ.: Ὁ Γέρων Πορφύριος ἦταν ἕνας σύγχρονος προφήτης. K. I.: Πῶς τὸ ἐννοεῖτε αὐτό; Γ. Γ.: Τὸ προφητικὸ πνεῦμα, ὄχι μόνο μὲ τὴν ἔννοια τοῦ προορατικοῦ καὶ τοῦ διορατικοῦ χαρίσματος, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἔννοια τῆς προφητικῆς ἰσχύος· ὅπως μιλοῦσαν οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὡς ἔχοντες ἐξουσίαν, ἐν δυνάμει. Ὁ Γέρων Πορφύριος ἦταν πολὺ εὔθραυστος. […]


Ὁ Γέροντας Πορφύριος στὸ κρατητήριο!

Ὅταν ἔβλεπα καλόγερο στὸν δρόμο, τὸν ἀκολουθοῦσα ἀπὸ πίσω. Κάτι μὲ τραβοῦσε. Ἔτσι κι ἕνα βράδυ πῆρα ἀπὸ πίσω ἕνα καλόγερο καὶ βράδιασε. Σκοτείνιασε καὶ μαζεύτηκα σ’ ἕνα παγκάκι. Ἐκεῖ μὲ βρῆκε ἕνας χωροφύλακας, μὲ πῆρε γι’ ἀλητάκο καὶ μοῦ εἶπε νὰ τὸν ἀκολουθήσω στὴν Ἀστυνομία. Πέρασα τὴν νύχτα στὸ κρατητήριο. Εἶχα πάντα μιὰ φυλλάδα […]


Πολέμιοι καὶ ἀρνητές

Ὁ Γέροντας, μὲ τὴν ἀγάπη του καὶ τὰ χαρίσματά του, ἦταν ἕνας ἰσχυρὸς μαγνήτης, γιὰ τοὺς περισσοτέρους. Ὄχι γιὰ ὅλους. Γιατί ὑπῆρξαν καὶ ὁρισμένοι, ποὺ τὸν ἀγνόησαν θεληματικά, ἂν καὶ εἶχαν ἀκούσει γι᾿ αὐτόν. Διψοῦσαν, περνοῦσαν δίπλα ἀπὸ τὴν κρυστάλλινη πηγή, δὲν ἔσκυβαν νὰ πιοῦν κι᾿ ἔφευγαν διψασμένοι. Γιατί; Δὲν εἶχαν πνευματικὴ ὅραση, γιὰ νὰ […]

Θαύματα τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου

Όσιος Πορφύριος: Πού βρίσκονται οι πραγματικά καλοί πνευματικοί;

Ποῦ βρίσκονται οἱ ἀληθινὰ καλοὶ πνευματικοί;

Ὁ Γέροντας, μὲ τὴν αὐταπόδεικτη ἁγιότητά του, δὲν ἀποτελοῦσε μόνο μιὰ ἀναμφισβήτητη πνευματικὴ ἀξία, ἀλλὰ γινόταν, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώκει, καὶ μέτρο ἀξιολόγησης τῆς πνευματικῆς ἀξίας τῶν ἄλλων. Ἕνας φίλος εἶχε κάποτε μιὰ ἀπρόσμενη περιπέτεια: Διαφωνοῦσε μ᾿ ἕναν γνωστό του, γιὰ κάποιο σοβαρὸ θέμα καί, στὴν προσπάθειά του νὰ συνδιαλλαγεῖ μαζί του, συνέλαβε τὴν ἰδέα […]


Σὲ βοηθῶ πιὸ πολὺ μὲ τὶς προσευχές μου

Στὴν ἀρχὴ τῆς γνωριμίας μου, εἶχα ἄγχος καὶ ἀνυπομονησία, πῶς νὰ βλέπω τὸν Γέροντα, νὰ τὸν ρωτῶ καὶ νὰ παίρνω ἀπαντήσεις του. Αἰσθανόμουν ψυχικὸ κενό, ὅταν ἀπουσίαζε ἀπὸ τὰ Καλλίσια ἢ ἦταν ἐκεῖ, ἀλλὰ δὲν δεχόταν λόγω ἀσθενείας ἡ ἔδινε σιωπηλὰ μόνο εὐλογία. Ὁ Γέροντας μὲ ἀπήλλαξε ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἄγχος σταδιακά. Μιὰ μέρα μοῦ […]


“Ἀπὸ τὰ αὐτιά σου τρέφεσαι…”

Σὲ μιὰ κωμόπολη ζοῦσε κάποιος ποὺ τόσο πολὺ νήστευε, ὥστε ὅλοι νὰ τὸν διαφημίζουν σὰν μεγάλο νηστευτή. Ἡ φήμη του ἔφθασε καὶ στὸν ἀββὰ Ζήνωνα. Τότε ὁ ἀββὰς τὸν κάλεσε κοντά του. Ἐκεῖνος ἦρθε. Χαιρετήθηκαν καὶ κάθισαν. Ὁ ἀββὰς ἄρχισε τὸ ἐργόχειρό του καὶ ἡ ὥρα περνοῦσε σὲ ἀπόλυτη σιωπή. Ὁ νηστευτής, μὴ μπορώντας νὰ […]


Ἕνα πολὺ ὄμορφο video γιὰ τὸν Ὅσιο Πορφύριο

Πηγή: optiko.net Ἀναδημοσιεύουμε τὸ ἄρθρο, διότι πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα video ποὺ ἔχουν γίνει γιὰ τὸν Ὅσιο Πορφύριο. Ἀπολαῦστε τὸ ἐξαιρετικὸ ἀπὸ κάθε ἄποψη ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας τῶν συντελεστῶν τῆς συγκεκριμένης παραγωγῆς. Ἀφηγεῖται καὶ ψάλλει ὁ π. Νικόδημος Καβαρνός.     Πηγὴ τοῦ video: optiko.net Ἀπολυτίκια (π. Νικόδημος Καβαρνός). Πηγή: Byzmusic.gr       —————————- Πληροφορίες γιὰ […]


Ο ὄσιος Πορφύριος δεν καλλιεργούσε την "Γεροντολατρεία"

Ο Γέροντας να είναι στη σκιά

  Η παιδαγωγική τέχνη του ήταν ανεπανάληπτη! Δεν ήταν αυταρχική και εξουσιαστική, ώστε να προκαλέσει προσωπικές εξαρτήσεις, προσκολλήσεις και ειδωλοποιήσεις, που συχνά καταλήγουν σε επαναστάσεις ανεξαρτησίας. Δεν ήταν δειλή και εξουθενωτική, ώστε να προκαλέσει ανασφάλειες, φοβίες και άγχη. Δεν ήταν ανθρωποκεντρική, με τις ποικίλες ιδιορρυθμίες, αυθαιρεσίες και αδυναμίες της. Ο Γέροντας δεν καλλιεργούσε την προσωπολατρεία, […]


Ἡ γνωριμία μου μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο

Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ περνοῦσα μιὰ πρωτόγνωρη προσωπικὴ δοκιμασία. Δοκιμασία μακρᾶς διαρκείας καὶ μεγάλης ἐντάσεως, ποὺ ἀπειλοῦσε νὰ μὲ ἀποδιοργανώσει ψυχικὰ καὶ σωματικά, καθὼς μὲ βρῆκε ἀθωράκιστο, γιατὶ τὸ πλῆγμα ἦρθε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἀνυποψίαστος περίμενα συμπαράσταση ἢ τούλαχιστον κατανόηση. Βρισκόμουν σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο καὶ δὲν ἤξερα τί νὰ κάνω, ἀφοῦ, σὲ κάθε περίπτωση ἐπιλογῆς […]


Ὁ Γέροντας σοῦ μεταδίδει τὸ βίωμά του

  Αἰσθάνομαι αὐτὴ τὴν παράξενη ἀλλαγὴ πάλι, μετάλλαξη μυστική. Ἕνα σιγανὸ κῦμα ἀγάπης χύνεται στὴν ψυχὴ καὶ μοῦ ἔρχεται ν’ ἀγκαλιάσω τὰ πόδια τοῦ Γέροντα. Τοῦ τὸ λέω καὶ χαμογελᾶ καθὼς ἁπλώνει τὸ χέρι καὶ μ’ εὐλογεῖ. — Ἔ, ξέρεις, εἶναι ἡ Χάρις. Ἐγὼ ὑποθέτω, ἔτσι λέω, ὅτι μιλάω μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ κι […]