Βυζαντινή μουσική


Ψαλλόμενα τῆς ἑπόμενης Κυριακῆς

Τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος» προσφέρει  δωρεάν, γιὰ κάθε ἑπόμενη Κυριακὴ τοῦ ἔτους, τὰ “Ψαλλόμενα Κυριακῆς”. Πρόκειται γιὰ συντεταγμένες φυλλάδες ποὺ περιέχουν ὅλα τὰ ψαλλόμενα σὲ μουσικὴ σημειογραφία καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἀναγιγνωσκόμενα τῆς ἑπόμενης Κυριακῆς. Ἐπιπλέον παρέχονται καὶ οἱ ἠχογραφήσεις βάσει τῶν ὁποίων συνετάχθησαν οἱ μουσικὲς καταγραφές, κατὰ τὸ ὕφος τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως. Ἡ τακτικὴ δημοσίευσις τῶν συντεταγμένων φυλλάδων θὰ γίνεται ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας γιὰ […]


Ντοκιμαντὲρ τοῦ CBS γιὰ τὴ μοναστηριακὴ ζωὴ στὸ Ἅγιο Ὄρος (video)

An important documentary of the American Channel CBS about the monastic life in Mount Athos. (With greek subtitles) Πηγή: RumOrthodox Ὑποτιτλισμός: Ἐνορία Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σαράντα Ἐκκλησιῶν Θεσσαλονίκης Μετάφραση: Κατερίνα Κότιου           —————————- Πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ


Ὁ εὐσεβὴς ψάλτης ἐκπέμπει χάρη Θεοῦ

Ἔλεγε ὁ Γέροντας: Ἡ βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ εἶναι διδασκαλία.. μαλακώνει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ σιγὰ-σιγὰ τὴ μεταρσιώνει σὲ ἄλλους κόσμους πνευματικούς, μὲ τοὺς φθόγγους αὐτούς, ποὺ σπέρνει ἡδονὴ καὶ τέρψη καὶ εὐχαρίστηση, ταξιδεύοντας σὲ ἄλλο κόσμο πνευματικό. Πράγματι ἔτσι εἶναι παιδιά, μὴν κοιτάζετε ποὺ τοὺς ἀκοῦς νὰ κάνουνε. Ὅταν κανεὶς σιγὰ-σιγὰ μπεῖ σὲ μιὰ […]


Ἑσπερινὸς τῆς Μεταμορφώσεως, στὸ ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου (2014) – video

5 Αὐγούστου 2014   Δεῖτε ἐδῶ καὶ τὴν ἐξαιρετικὴ προσπάθεια ἀπὸ τὸ optikonet. Μὲ πολλὴ χαρὰ θὰ ἀγκαλιάζουμε ὅλες τὶς ἀξιόλογες προσπάθειες βιντεοληψίας, ποὺ γίνονται ἀπὸ ἐρασιτέχνες καὶ ἐπαγγελματίες, καὶ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Ἅγιο Πορφύριο καὶ τὸ Ἡσυχαστήριό του, γιὰ τὶς ὁποῖες παρακαλοῦμε νὰ εἰδοποιεῖτε τὸ ἱερὸ Ἡσυχαστήριο, ὥστε νὰ προβαίνει στὴν κοινοποίησή τους.     —————————- […]


«Εἶναι καλὸ νὰ ἀκοῦς μουσική»

      Γνωρίζοντας ὁ Γέροντας, ἀπὸ ἐσωτερικὴ πληροφόρηση, τὴν ἀγάπη μου γιὰ τὴν μουσικὴ γενικά, θέλησε νὰ μὲ βοηθήσει πνευματικὰ καὶ στὸν τομέα αὐτό. Μοῦ εἶπε, ἕνα ἀπόγευμα ποὺ βαδίζαμε στὸ πευκοδάσος: «Εἶναι καλὸ νὰ ἀκοῦς μουσική. Ἀνώτερη ἀπ᾿ὅλες εἶναι ἡ βυζαντινὴ μουσική, γιατί δὲν ταράσσει τὴν ψυχή, ἀλλὰ τὴν ἑνώνει μὲ τὸ Θεὸ […]

Ο όσιος Πορφύριος για τη μουσική

Ἑορτὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ Μήλεσι: Ἑσπερινός (5/8) καὶ Θεία Λειτουργία (6/8)

  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.   Τρίτη, 5/8/2014. Ἑσπερινός παραμονῆς (Ὧρες: 7.00 – 9.00 μμ) Τετάρτη, 6/8/2014. Θεία Λειτουργία (Ὧρες: 7.00 – 10.30 π.μ.)   […]


Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα (Ἁγίου Νεκταρίου)

  Ψάλλουν οἱ μοναχοὶ τῆς ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ τοῦ Ἁγίου Ὄρους   Σύνδεσμος στὴν ἑλληνικὴ wikipaidia Σύνδεσμος στὸ YouTube   [Ἐάν, χωρὶς νὰ τὸ θέλουμε, παραβιάζουμε πνευματικὰ δικαιώματα, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς εἰδοποιήσετε γιὰ νὰ κατεβάσουμε τὸ βίντεο]     —————————- Πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ