ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ


ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΜΗΛΕΣΙΟΥ

τηλ. (+30) 22950-98261 fax.: (+30) 22950-98074
web: porphyrios.net, email: info@porphyrios.org

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι Ωρωπού

Ὁ παρὼν ἱστοχῶρος καὶ ἡ σελίδα stis10.net ἀνήκουν στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», ποὺ ἵδρυσε ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης καὶ τὸ μετόχιον αὐτοῦ εὑρίσκεται στὸ Μήλεσι τοῦ Ὡρωποῦ. Ἡ διαχείρισις τοῦ ἱστοχώρου γίνεται ἀπὸ τὸ ἱερὸ Ἡσυχαστήριο καὶ τὸ ὑλικὸ ποὺ περιλαμβάνεται στὶς σελίδες του  -καὶ ἐμπλουτίζεται συνεχῶς- ἀφορᾶ τὸν Ἅγιο Πορφύριο καὶ τὸ ἱερὸ  Ἡσυχαστήριο.

Ἐκτὸς ἀπὸ πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου καὶ τὸ σχετικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ θὰ βρεῖτε πληθώρα ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ ἔχομε κυκλοφορήσει σχετικὰ μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο, ἀλλὰ καὶ πληροφορίες γιὰ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο. Τὸ κελλί του εἶναι ἀνοιχτὸ γιὰ τοὺς προσκυνητές, ἐνῶ γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν πῶς νὰ τὸ ἐπισκεφθοῦν δίνονται ἀναλυτικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν τρόπο μετάβασης.

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ πληροφορεῖστε γιὰ τὶς Ἀκολουθίες ποὺ γίνονται στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο κάθε μῆνα καθὼς καὶ γιὰ τὶς Ἐκδόσεις του. Παρακαλοῦμε νὰ συμβουλεύεστε πάντοτε τὴν σελίδα μας μὲ τὸ Πρόγραμμα τῶν Ἀκολουθιῶν, πρὶν μᾶς ἐπισκεφθεῖτε, γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ ὑπάρχει κάποια ἀλλαγὴ προγράμματος, ἡ ὁποία ἐνδεχομένως νὰ μὴν ἐμφανίζεται σὲ διάφορες ἄλλες σελίδες ποὺ παρουσιάζουν σχετικὸ ὑλικό.

Παρακαλοῦμε θερμὰ ὅσους ἀπὸ ἐσᾶς ἔχετε ζήσει τὸν Ἅγιο Πορφύριο, πρὶν ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του, νὰ μοιραστεῖτε τὶς ἐμπειρίες σας μαζί μας, γιὰ τὴν ὠφέλεια περισσότερων ἀδελφῶν μας. Θὰ χαροῦμε πολὺ νὰ μᾶς ἐνημερώνετε ἐπίσης γιὰ τὴν διοργάνωση ἐκδηλώσεων σχετικῶν μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο.

ANΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ:

Ἰσχυόντων τῶν ἐκδοτικῶν δικαιωμάτων, ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τοῦ ὑλικοῦ ποὺ ὑπάρχει στὸν ἱστοχῶρο μὲ τὴν προϋπόθεση τῆς ἀναφορᾶς τῆς πηγῆς (μὲ link στὴν ἀντίστοιχη σελίδα τοῦ porphyrios.net).

Σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ σᾶς εὐχόμαστε καλὴ πλοήγηση.

 

 ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
“Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ”

 

Σημείωσις: Προτεινόμενος περιηγητής γιὰ desktop εἶναι ὁ Google Chrome ἐνῶ γιὰ κινητὰ καὶ tablet ὁ Firefox Mozilla, ποὺ ἐμφανίζει πολυτονικοὺς χαρακτῆρες.