Ο Γέρων Πορφύριος. Μαρτυρίες και Εμπειρίες


Οἱ τρεῖς ἐχθροί: νωθρότητα, ἀπροσεξία, ἀδιαφορία

Τοὺς περισσότερους μᾶς κατηγοροῦσε γιὰ νωθρότητα. Ἀπὸ τὸ περπάτημα, ἀπὸ τὸν τρόπο τῆς ὁμιλίας, ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ πιάναμε κάτι ἢ κινούσαμε τὰ χέρια μας μᾶς «μυριζόταν». «Κοίτα τον, μωρέ, δὲν μπορεῖ νὰ κουνήσει τὰ πόδια του καὶ θέλει νὰ προοδεύσει καὶ πνευματικά!». Ἐφάρμοζε μιὰ σωματο-ψυχικὴ ποιμαντικὴ θεραπευτική. Συνιστοῦσε ἐργασιοθεραπεία. Τὸν ἐνοχλοῦσε ἀφάνταστα ἡ ἀπροσεξία […]

Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ὁ Θεὸς δὲν θέλει τίτλους… Μὲ τὶς ἀρετὲς βαδίζουμε κοντά Του.

Ἡ ἀνάγκη γιὰ ψυχικὸ ξεκούρασμα κοντὰ σὲ ἅγιες μορφὲς μὲ ἔφερε πρὶν δώδεκα χρόνια κοντά του. Ἕνα παλιὸ πνευματικό του παιδὶ μὲ σύστησε στὸ μακαριστὸν Γέροντα. – Γέροντα, τοῦ εἶπε, σοῦ ἔφερα τὴ γυμνασιάρχη μου. Ἀντέδρασα χωρὶς νὰ τὸ θέλω. – Γιατί ἀναφέρεις τίτλους; τῆς εἶπα. Ἐδῶ εἶμαι ἡ Παναγιώτα. Αὐτό ἀρκεῖ. Παράξενο. Ὁ Γέροντας […]


«Νὰ μὴ μὲ ξαναπάρεις στὸ τηλέφωνο, διότι ἔχω ἀποθάνει»

Ἡ κοίμηση τοῦ πατρὸς Πορφυρίου συγκίνησε τὸ πανελλήνιο, ὄχι τὸ γεωγραφικό, ἀλλὰ τὸ οἰκουμενικό, σ’ ὅλα τὰ πλάτη τῆς γῆς. Δὲν εἶναι μόνο προσωπική μου πεποίθηση ∙ ὅλα τὰ πνευματικά του τέκνα αὐτὸ πιστεύουν. Ὁ Γέρων Πορφύριος εἶναι ἕνας ὅσιος μεγάλων καὶ ὑψηλῶν μέτρων, ἕνας ἀληθινὸς ἅγιος. Ὅσοι εἶχαν τὴν εὐτυχία νὰ τὸν γνωρίσουν ἀπὸ κοντά, […]


Γιὰ τὴν καταπίεση τῶν παιδιῶν

Κ.Ἰ.: Μιλήσατε, πατέρα Γεώργιε, γιὰ τὶς παιδαγωγικὲς νουθεσίες τοῦ πατρὸς Πορφυρίου πρὸς ἐσᾶς, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν σας. Θὰ μπορούσατε νὰ μᾶς πεῖτε, πιὸ ἀναλυτικά, πῶς ὁ Γέρων Πορφύριος ἀντιμετώπιζε τὴν ὀργὴ τῶν παιδιῶν; πρ.Γ.Μ.: Κατ’ ἀρχὴν ἦταν τοῦτο, στὸ ὁποῖο ἐπιμένω τοσο στὰ μαθήματά μου στὸ Πανεπιστήμιο, ὅσο καὶ στὶς πνευματικὲς ὁμιλίες. […]


Δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ πάει ἕνας κοντά του καὶ νὰ μὴ τοῦ δώσει τὸ κατάλληλο φάρμακο

Ἡ συνομιλία μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο εἶχε μιὰ ξεχωριστὴ σημασία γιὰ τὸν κάθε συνομιλητή του. Σφυγμομετροῦσε –αὐτὴ εἶναι ἡ λέξη– τὸν καθένα μας ∙ αὐτὸ μοῦ ἀπέδειξε ἡ συναναστροφή μου μαζί του. Κι εἶχε γιὰ τὸν καθένα μιὰ ἰδιαίτερη συνταγή. Τὸ ἐκπληκτικὸ ἦταν ὅτι γνώριζε καθετί, ποὺ ἀπασχολοῦσε ἐκεῖνον, μὲ τὸν ὁποῖο κουβέντιαζε.  Ἤξερε καὶ γιὰ […]


Ἅγιος Πορφύριος

Οἱ νέοι μὲ τὰ σόρτς

Πολλὲς φορὲς ἐθαύμασα γιὰ τὶς ἀπαντήσεις τοῦ ἀγάμου, πλὴν ἔχοντος τὴν ἄνωθεν σοφία, Γέροντος Πορφυρίου σὲ θέματα γάμου, συζυγικῶν σχέσεων, τεκνογονίας κλπ. Δὲν ἦταν ἀπαντήσεις «κλισέ», ἄτεγκτες, σκληρές, μονοκόμματες, ἀντικειμενικές. Ἦταν ἀπαντήσεις μεστὲς ἀληθείας, ἀγάπης, στοργῆς καὶ διακρίσεως, ἀνάλογες μὲ τὴν κατάσταση, τὴν χρεία καὶ τὴν δεκτικότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου τὴ δεδομένη στιγμή. Ἀποβλέπων στὴ […]


Τὸ προορατικὸ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. Μία περίπτωσις 1

Τὴν προορατικότητα καὶ τὴ χάρη τοῦ Γέροντα δείχνει ἄλλο ἕνα περιστατικό, ποὺ θὰ σᾶς διηγηθῶ. Ξεκινήσαμε μὲ τὴ φίλη μου Μαρία πάλι γιὰ τὸ μοναστήρι τοῦ Γέροντα. Τὸ αὐτοκίνητό μου δὲν πήγαινε καλὰ καὶ ὁ ἄνδρας μου εἶχε ἀντιρρήσεις ἂν ἔπρεπε νὰ τὸ ἐμπιστευθῶ γιὰ νὰ κάνει τόσο δρόμο μέχρι τὸν Ὠρωπό. Ἐμεῖς ὅμως εἴχαμε […]


Πῶς μᾶς καθοδηγοῦσε ὁ Γέροντας…

Αὐτό, ποὺ ἴσως ἕνας δὲν θὰ μποροῦσε εὔκολα νὰ ὑποθέσει, εἶναι τὸ πηγαῖο χιοῦμορ, ποὺ εἶχε ὁ Γέρων Πορφύριος ∙ κάτι ποὺ ἔσπαζε καὶ τὸ τελευταῖο κομμάτι πάγου, ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπῆρχε στὴ σχέση, ἀλλὰ πού, κυρίως, ἦταν ἕνα σπουδαῖο μέσον, γιὰ νὰ σὲ βγάλει ἀπὸ τὴν κατήφεια καὶ τὴ μελαγχολία. Ἡ εὐθυμία, ἡ ἱλαρότητα καὶ […]


Ἀπὸ τώρα πρέπει νὰ ἀρχίσουμε…

Τὸ πρῶτο, λοιπόν, χαρακτηριστικό, ἔτσι, τῆς πνευματικῆς του προσωπικότητος εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἂν μπορῶ νὰ πῶ ἕνα δεύτερο: Ἦταν ὁ Γέροντας (εἶναι συνέπειο τοῦ πρώτου) ἐκκλησιοκεντρικός. Ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἡ βάση τῆς ὅλης ζωῆς καὶ δραστηριότητός του. Μάλιστα τὸν εἶχα δεῖ πολλὲς φορὲς ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὴν Ἐκκλησία, νὰ ἀναλύεται εἰς δάκρυα. Ἔτρεφε […]


Εἶπε κάποτε ὁ Ὅσιος Πορφύριος γιὰ τὴν ἄλλη ζωή…

Ὁ Γέρων Πορφύριος πάντοτε τόνιζε στὰ παιδιά μου ὅτι ὑπάρχει ἡ αἰώνια ζωή. Πιὸ εὔκολα, τοὺς ἔλεγε, μπορῶ νὰ σᾶς πῶ ὅτι αὔριο δὲν θὰ βγεῖ ὁ ἥλιος, παρὰ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἡ ἄλλη ζωή. Τὸ ξέρουμε αὐτό, τὸ βλέπουμε. Κ.Ἰ.: Ὁ Γέρων Πορφύριος εἶχε τὸ χάρισμα νὰ βλέπει καὶ ἀπὸ τὶς δύο ὄχθες. Χ.Χ.: […]


«Δὲν ξέρεις, βρὲ εὐλογημένε, ὅτι, ὅταν θελήσω νὰ σὲ δῶ, καὶ στὴν ἄκρη τῆς γῆς νὰ εὑρίσκεσαι, σὲ βλέπω;»

Σὲ μιὰ ἄλλη συνάντησή μας, ἀφοῦ μὲ ἐρώτησε γιὰ μιὰ πελάτισσά μου, ποὺ τοῦ εἶχα γνωρίσει προηγουμένως, μοῦ λέει: «Τελικὰ τὸ βρήκατε τὸ χρηματοκιβώτιο;». Ἐξεπλάγην καὶ τὸν ἐρώτησα: «Σᾶς ἐπισκέφθηκε ἢ σᾶς τηλεφώνησε ἡ πελάτισσά μου;». Καὶ ἡ ἀπάντησή του: «Γιατί; Ἦταν ἀνάγκη νὰ μοῦ τὸ πεῖ ἡ ἴδια; Δὲν ξέρεις, βρὲ εὐλογημένε, ὅτι, ὅταν […]

Όσιος Πορφύριος - παράδειγμα διοράσεως

Παράδειγμα διοράσεως

Τὸ 1989-90 ὁ Θ.Α. εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὶς πολιτεῖες Βιργινία καὶ Β. Καρολίνα τῆς Ἀμερικῆς, ὅπου ἔκανε καὶ θρησκευτικὲς ὁμιλίες. Μεταξὺ τῶν ἀκροατῶν του ἦταν καὶ μία Ἑλληνίδα, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο τότε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοῦ ἐζήτησε νὰ τῆς συστήσει κάποιον πνευματικό. Ὁ Θ.Α. τῆς συνέστησε τὸν Γέροντα Πορφύριο, τὸν ὁποῖο καὶ ἐγνώρισε ἐκείνη […]


«Τὸ παιδί σου θὰ γίνει καλά, δὲν θὰ πάθει ἀπολύτως τίποτε»

Συνάντησα γιὰ πρώτη φορὰ τὸν μεγάλο Γέροντα στὶς 21 Φεβρουαρίου 1986. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη γεννήθηκε πρόωρα στοὺς ὀκτώ, ἀντὶ στοὺς ἐννέα μῆνες τῆς κύησης ὁ δεύτερος γυιός μου καὶ εἶχε σοβαρὸ ἀναπνευστικὸ πρόβλημα. Ζοῦσα τότε μὲ τὴν οἰκογένειά μου στὴν Ἀθήνα, ὅπου σπούδαζα θεολογία. Ἔτρεξα ἀμέσως στὸν Γέροντα Πορφύριο, γιὰ τὸν ὁποῖο εἶχα ἀκούσει τόσα […]


Είπε ο Οσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης για τον θάνατο

«Μὰ δὲν ὑπάρχει θάνατος»

Ὁ Δ.Σ., ἀπὸ τὴν Κύπρο, σπούδαζε τότε ἰατρικὴ στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Ἕνα πρωὶ κτύπησε τὸ κουδούνι τῆς πόρτας τοῦ διαμερίσματός του. Ἄνοιξε κι εἶδε ἕνα ἄγνωστό του ἱερέα, ὁ ὁποῖος τὸν ρώτησε: «Μπορῶ νὰ περάσω;». Αὐτό, ποὺ ἔκανε στὸν Δ.Σ. μεγάλη ἐντύπωση, ἦταν ὅτι, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, ἔνιωσε ὅτι ἐκεῖνος ὁ ἱερέας ἦταν – […]


Τίποτε δὲν μποροῦσες νὰ κρύψεις ἀπὸ τὸν Ἅγιο Πορφύριο

Μιὰ κυρία πῆγε, γιὰ πρώτη φορά, νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν Γέροντα Πορφύριο γιὰ κάποιο σοβαρὸ οἰκογενειακὸ πρόβλημα, ποὺ εἶχε. Ἐπειδή, ὅμως, ἤθελε ν’ ἀκούσουν καὶ ὁ ἄνδρας της καὶ τὰ παιδιά της τὶς ἀπαντήσεις ποὺ θὰ τῆς ἔδινε, ἔβαλε κι ἕνα μικρὸ κασετόφωνο μέσα στὴν τσάντα της, γιὰ νὰ ἠχογραφήσει τὴ συνομιλία της μαζί του. Φτάνοντας […]


Όσιος Πορφύριος - Για την ελεημοσύνη

Πρέπει συνεχῶς νὰ κάνω ἐλεημοσύνες, Γέροντα;

 «– Πρέπει συνεχῶς νὰ κάμνω ἐλεημοσύνη, Γέροντα; Νὰ βοηθῶ διαρκῶς οἰκονομικὰ τοὺς συνανθρώπους μου; – Ὅταν μπορεῖς, ναί. Ὅμως, πιὸ πολὺ νὰ βοηθᾶς τοὺς γύρω σου μὲ τὸ νὰ τοὺς μιλᾶς, μὲ τὸ νὰ τοὺς ἀκοῦς ὅταν θέλουν νὰ μιλήσουν γιὰ τὰ προβλήματά τους, νὰ ποῦν τὸν πόνο τους καὶ κάνοντάς τους συντροφιά, γιὰ νὰ μὴ […]