Părintele Porfirie. Străvăzătorul, Înaintevăzătorul, Tămăduitorul


O operaţie fără anestezie

C„ u credinţa, Anarghire, poţi înfăptui lucruri incredibile. Desigur, noi nu avem destulă credinţă ca să putem muta şi munţii. Nici nu putem înfăptui mari mi-nuni, precum înfăptuiesc sfinţii lui Dumnezeu, prin Harul Domnului nostru. Putem, totuşi, şi noi păcătoşii, aşa ca mine, atunci cînd ne punem nădejdea în Hristos, să izbîndim lucruri minunate şi […]


Exemplul ascultării

Unul dintre multele daruri ce împodobeau firea Părintelui Porfirie era ascultarea. Într-o zi, în loc să-mi vorbească direct despre valoarea ascultării, cu care nu mă prea împăcam, începu să-mi spună acestea: „Pe cînd eram încă monah, fiind cam de vîrsta ta, am aflat că într-o chilie trăia un bătrîn ciudat. Toţi ucenicii care se duseseră […]