Κοντά στον Γέροντα Πορφύριο

(Ένα πνευματικοπαίδι του θυμάται). Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Γιαννιτσιώτης


Διαπροσωπικὲς σχέσεις

Μὲ ἔθελγε αὐτὴ ἡ ζωή, ὅπως τὴν δίδασκε καὶ τὴν βίωνε ὁ Γέροντας, καὶ προσπαθοῦσα νὰ τὴν πλησιάσω. Μετὰ ἀπὸ κάθε ἀποκάλυψή του, ὅμως, διαπίστωνα πόσο μακριά της βρισκόμουν. Ἀπωθημένες τραυματικὲς ἐμπειρίες μου, ἐξ αἰτίας ἀδικιῶν ποὺ εἶχα, κατὰ καιρούς, ὑποστεῖ, μὲ ἐπηρέαζαν ἀρνητικὰ καὶ ἤμουν ἀνυποψίαστος γι᾿ αὐτό. Νόμιζα, ὅτι τὶς εἶχα ξεπεράσει, ἀλλὰ […]


La migliore musica

Anche se non gliel’ho mai detto, il padre conosceva l’amore che avevo per la musica in generale e ha voluto aiutarmi spiritualmente anche in questo campo. Un pomeriggio, mentre camminavamo nella pineta, mi ha detto: “E’ una bella cosa che tu ascolti musica. La migliore di tutte è quella bizantina, perché non turba l’anima, ma […]


Perché disturbare Dio? (Why Should We Bother God?) 1

Perché disturbare Dio? Il padre era discreto non solo nei confronti degli uomini, ma anche verso Dio. Nel periodo successivo all’intervento all’occhio aveva dei dolori fortissimi, si era ridotto quasi in fin di vita e i medici avevano perso ogni speranza. Le monache hanno pensato allora di celebrare il rito della benedizione dell’olio (efcheleo): con […]


Our Junk 1

The same lady remembered the following: “Once the Elder said to me, “Many of you women go and throw away whatever broken and useless thing you’ve got – old pans with holes in them, furniture, shoes and other worn out things. You put them in some storeroom out of the way. Then you lock the […]


Τὸ πνευματικὸ χάδι τῆς προσευχῆς

Κάθε φορὰ ποὺ ὁ Γέροντας μιλοῦσε γιὰ τὴν προσευχή, ἀντιλαμβανόμουν ὅτι δὲν ἐννοοῦσε μιὰ προσπάθεια ἐπιδερμικὴ καὶ ἀποσπασματική, ἀλλὰ βαθιὰ καὶ διαρκή. Κάποτε ἀντιμετωπίζοντας τὸ πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ μιᾶς γνωστῆς στὸν Γέροντα καὶ σὲ μένα μητέρας, ἡ ὁποία μοῦ ζήτησε νὰ τὸν ρωτήσω σχετικά, μοῦ εἶπε: – Τὸ παιδὶ ἔχει ἕνα ἐσωτερικὸ πρόβλημα καὶ γι᾿ αὐτὸ […]


The Best Music 1

With inner enlightenment, the Elder knew about my love for music in general. He wanted to help me in that area. One afternoon, as we were walking through the pine-forest he said to me, “It’s good to listen to music. The most superior music is Byzantine music, because it doesn’t agitate the soul. Instead, it […]


Πῶς πᾶνε τὰ πολιτικὰ πράγματα;

Κάποτε μὲ ρώτησε, πῶς πᾶνε τὰ πολιτικὰ πράγματα. Τοῦ ἀπήντησα, ὅτι γενικὰ δὲν πᾶνε καλά. Κι’ ὁ Γέροντας εἶπε: «Τί νὰ σοῦ κάνουν κι’ οἱ πολιτικοί; Εἶναι μπερδεμένοι μὲ τὰ ψυχικὰ πάθη τους. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ τὸν ἑαυτό του, πῶς θὰ μπορέσῃ νὰ βοηθήσῃ τοὺς ἄλλους; Φταῖμε κι’ ἐμεῖς γιὰ τὴν […]


Ὅταν κατηγορεῖ ἡ συνείδησις 1

Κάποτε ὁ Γέροντας ταξίδευε ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη στὴν Ἱερισσό, μὲ προορισμὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ὅταν ἔφθασε στὸ πρακτορεῖο, δὲν βρέθηκε θέση γιὰ κεῖνον καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ μείνει ὄρθιος, ἐνῶ δίπλα του κάθονταν μερικοὶ νεαροί, χαριεντιζόμενοι. Ἕνας ἡλικιωμένος κύριος ἐπέπληξε τοὺς νεαρούς, διότι ἔβλεπαν κοντά τους ἕναν γέροντα ἱερομόναχο ὄρθιο κι᾿ αὐτοὶ συνέχιζαν νὰ κάθονται ἀδιάφοροι. […]


Ὅταν ὁ χωρισμὸς εἶναι τὸ μικρότερο κακό…

Ὁ Γέροντας καθοδηγοῦσε τὰ πνευματικά του τέκνα, μερικὲς φορὲς μὲ τρόπο ὀδυνηρό, ἐφ᾿ὅσον τὸ ἔκρινε πνευματικῶς ἀναγκαῖο. Σὲ μιὰ πνευματική του θυγατέρα, ποὺ μόλις εἶχε πεθάνει ὁ ἄνδρας της, εἶπε: «Τώρα πρέπει ν᾿ἀποχωρισθεῖς ἀπὸ τὴν πεθερά σου, ἀφοῦ ἔχει κι᾿ἄλλα παιδιά, νὰ τὴν ἀφήσεις νὰ ζήσει μὲ ἕνα παιδί της. Διότι, ἂν ζήσετε μαζί, βλέπω, […]


L’unità della Chiesa

Inoltre il padre reagiva fortemente a qualunque tentativo di creare fazioni e scismi all’interno della Chiesa, considerandoli un’amputazione e divisione del Corpo intero di Cristo. Desiderava che il progresso della vita sociale cristiana si realizzasse nella purificazione delle persone che erano unite con la Chiesa, in modo visibile o invisibile, e non staccate da essa. […]


Don’t Remind Others Of Their Mistakes

I wanted his opinion about something that I had apprehended. When I got the chance, I said: “Elder, observation of various incidents in my life have made me come to the following conclusion and I try to put into practice as much as I can. When someone disagrees with me, and I am convinced of […]


«Εὐλογημένε, μὴ φοβᾶσαι, ἔρχομαι!»

«Ἕνα χειμωνιάτικο ἀπόγευμα, μιὰ παρέα ἐπισκεπτῶν κουβέντιαζε μὲ τὸ Γέροντα στὰ Καλίσσια. Ἡ ὥρα κύλησε γρήγορα κι᾿ ἄρχισε νὰ σκοτεινιάζει. Ἐκείνη τὴ στιγμή, ἕνας τῆς παρέας θυμήθηκε, ὅτι ἔπρεπε νὰ βρίσκεται στὴν Ἀθήνα ὁρισμένη ὥρα. Σηκώθηκε καὶ ἔφυγε βιαστικός. «Ὅταν ἔφθασε στὸ μικρὸ δάσος καὶ μπῆκε στὸ μονοπάτι, ὅπου τὰ δένδρα σχεδὸν σμίγουν τὶς κορφές […]


Μεγάλη ἡ βοήθεια τῆς νυκτερινῆς προσευχῆς

Σὲ μιὰ ἐπίσκεψή μου στὸν Γέροντα, θυμήθηκα καὶ τοῦ ἀνέφερα ἕνα ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιὰ τὴν προσευχή, ποὺ ἔλεγε: «Ὅπως ἡ νυκτερινὴ προσευχὴ τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Σίλα ἄνοιξε τὶς θύρες τῆς φυλακῆς, ἔτσι καὶ ἡ νυκτερινὴ προσευχὴ τῶν Χριστιανῶν ἀνοίγει τὶς θύρες τοῦ οὐρανοῦ». Ὁ Γέροντας ἐνθουσιάσθηκε, μόλις τὸ ἄκουσε. — Πολὺ […]

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου

God Does Not Punish

  The Elder lived out the love of the New Testament, and evaluated everything using this love as a criterion. I once talked to him about the moral crisis of our age. A crisis which, with the amazing audio-visual means of telecommunication, has taken on the form of a worldwide epidemic. There has been nothing […]


Church Unity 1

The Elder also reacted against all factional and sep­aratist tendencies within the Church. He viewed this as the amputation and division of the united body of Christ. He wanted the improvement of Christian com­munity life to come from the sanctification of persons, embodied in the Church, not cut off from it, whether obvious or not. […]


Μέχρι ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ ἡ ἀναλγησία τοῦ ἀτομισμοῦ μας;

Ἡ αὐθάδης κυρία Ὁ Γέροντας μοῦ ἐξηγοῦσε, ὅτι, ἐξ αἰτίας τῶν ἀσθενειῶν του, δὲν μποροῦσε νὰ προκαθορίσῃ συναντήσεις του μὲ ἐπισκέπτες, καθὼς ἐκεῖνοι τοῦ ζητοῦσαν. Γι’ αὐτὸ ἦταν ἀναγκασμένος νὰ δέχεται, ὅποτε μποροῦσε, ὅσους μποροῦσε καὶ ὅσο μποροῦσε. Μοῦ διηγήθηκε τὸ ἀκόλουθο περιστατικό: «Ἤμουν ἄρρωστος καὶ δὲν μποροῦσα καθόλου νὰ δεχθῶ κόσμο. Μπῆκε μιὰ γυναίκα στὸ […]