Γενικά


Ὁ Χριστὸς θέλει κι εὐχαριστεῖται… 1

Ὁ Χριστὸς θέλει κι εὐχαριστεῖται νὰ σκορπάει τὴ χαρά, νὰ πλουτίζει τοὺς πιστούς Του μὲ χαρά. Εὔχομαι “ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη”.  (Ἅγιος Πορφύριος) —————————- Πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ


Ὁ ἅγιος Πορφύριος γιὰ τὴν ὄστια

Εἰς ἕνα πρόσφατο βιβλίο μὲ τὶς ὁμιλίες τοῦ πατρὸς Ἀνανία Κουστένη δημοσιεύθηκε ἡ πληροφορία ὅτι ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης πρὶν πολλὰ χρόνια, ὅταν ἐρωτήθηκε ἀπὸ μία ξεναγὸ ἂν πρέπει νὰ παίρνουν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τὴν ὄστια τῶν καθολικῶν ποὺ τοὺς προσφέρεται σὲ διάφορες τουριστικὲς ἐκδρομὲς ποὺ κάνουν σὲ καθολικοὺς ναούς, ἀπήντησε: «Πάρτε τo, ψωμάκι […]


Βλέποντας τὴ φύση, τὰ δένδρα, τὰ λουλούδια, τὰ πουλιά, τὶς μέλισσες…

«Πῶς μποροῦμε, Παπούλη μου, νὰ ἀγαπήσουμε τὸν Χριστό;» «Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Χριστό, παιδί μου, πραγματοποιεῖται ὡς ἑξῆς: Σηκώνουμε τὸν ἐσωτερικό μας ἑαυτὸ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἐπικαλούμεθα. Βλέποντας ὅμως τὴ φύση, τὰ δένδρα, τὰ λουλούδια, τὰ πουλιά, τὶς μέλισσες, τὰ ἄνθη, τὴ θάλασσα, τὰ ψάρια, τὰ ἄστρα, τὸ φεγγάρι, τὸν ἥλιο, καὶ […]

Οι μέλισσες σέβονται τη μορφή του Αγίου Πορφ

Πνευματικά μικρόβια

Παρακολουθώντας τις συνεχείς συγκρούσεις των ψυχολόγων και των χριστιανών ιερέων κυρίως σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η σύγχρονη ψυχολογία, διερωτήθηκα πολλές φορές πού οφείλεται η σύγκρουσίς των. Τελικά, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεν παραδέχονται την ύπαρξη και άλλου κόσμου εκτός από τον γνωστόν αισθητόν […]


Πρὸς ἱερέα: «Προσοχὴ στὴ συνήθεια!»

Μιὰ μέρα λέει ὁ Παπούλης σ᾿ ἕναν ἱερέα. — Πόσα χρόνια ἔχεις παπάς; — Δώδεκα, τοῦ λέει ἐκεῖνος. — Ἔ! κοίτα μὴν πάθεις αὐτὰ ποὺ λέει ὁ κόσμος. — Ποιά, Παπούλη; τὸν ἐρωτᾶ ὁ ἱερέας. — Νά! Στὴν ἀρχὴ φοβᾶται ὁ παπὰς τὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν συνέχεια φοβᾶται ἡ Ἐκκλησία τὸν παπά».   Ἀπὸ τὸ βιβλίο […]

Γέρων Πορφύριος-περί μετανοιών

Ἡ πνευματικὴ διαθήκη τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη

Ἀγαπητὰ πνευματικά μου παιδιά, Τώρα ποὺ ἀκόμη ἔχω τὰ φρένας μου σώας θέλω νὰ σᾶς πῶ μερικὲς συμβουλές. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ὅλο στὶς ἁμαρτίες ἤμουνα. Καὶ ὅταν μὲ ἔστελνε ἡ μητέρα μου νὰ φυλάω τὰ ζῶα στὸ βουνό, γιατί ὁ πατέρας μου, ἐπειδὴ ἤμασταν πτωχοὶ εἶχε πάει στὴν Ἀμερική, γιὰ νὰ ἐργαστεῖ στὴ διώρυγα τοῦ […]


Προσευχὴ στὸν Ἅγιο Πορφύριο. (Ἑνὸς πνευματικοῦ του παιδιοῦ)

Ἀγαπημένε μου Παππούλη. Ἅγιε πνευματικέ μου Πατέρα. Ξέρεις τώρα ἀπὸ ἐκεῖ ψηλὰ ποὺ εἶσαι πόσο εἰλικρινὰ σ᾿ ἀγαπῶ. Πολὺ ἀγάπησες, μοῦ λὲς στὴν ὑποθήκη ποὺ μοῦ ἄφησες, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Καλυβίτη καὶ ἔκανες πολλὲς προσευχὲς καὶ ἀγῶνες γιὰ νὰ τὸν μιμηθεῖς. Αὐτὸ σὲ βοήθησε πάρα πολὺ νὰ ἀγαπήσεις τὸ Θεὸ καὶ πέρασες ἐδῶ καλά, […]


Περιφρονῆστε τὰ πάθη

Μέσα ἀπ’ τὴν Ἁγία Γραφὴ βγαίνουν ὅλα. Πρέπει νὰ τὴ διαβάζετε συνεχῶς, γιὰ νὰ μάθετε τὰ μυστικὰ τοῦ ἀγώνα τοῦ πνευματικοῦ. Στὴν ἀγαπημένη μου Σοφία Σολομῶντος, στὸ ἔνατο κεφάλαιο, λέει: «Θεὲ πατέρων καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ Σου καὶ τῇ σοφίᾳ Σου κατεσκεύασας ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ Σοῦ γενομένων […]

Στραφείτε στον Χριστό

Προσπάθεια ἐκμετάλλευσης τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἀπὸ διαφόρους…

«Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας, ἐπ’ υἱοὺς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία»  (Ψαλμ. 145, 3) Οὔτε ἡ πνευματικὴ σωτηρία οὔτε ἡ κοσμικὴ σωτηρία (δηλαδὴ ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν κρίση ποὺ μαστίζει τὴν ἐποχή μας) μπορεῖ νὰ ἐπέλθει ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες. Χρειάζεται πνευματικὴ ἀφύπνισις καὶ μετάνοια ἡ ὁποία νὰ ἑλκύσει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε αὐτὴ […]


Ἡ ἀγάπη δὲν ἔχει ὅρια. Ἤθελα νὰ πάω νὰ ζήσω μαζὶ μὲ τοὺς χίπηδες…

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ δὲν ἔχει ὅρια, τὸ ἴδιο καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Νὰ ἐκτείνεται παντοῦ, στὰ πέρατα τῆς γῆς. Παντοῦ, σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἐγὼ ἤθελα νὰ πάω νὰ ζήσω μαζὶ μὲ τοὺς χίπηδες στὰ Μάταλα χωρίς, βέβαια, ἁμαρτίες, γιὰ νὰ τοὺς δείξω τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πόσο εἶναι μεγάλη καὶ […]

Ὅσιος Πορφύριος

Ἰδιαίτερο μάθημα νοερᾶς προσευχῆς

Ἕνας ἀδελφὸς προσευχόταν νοερὰ λέγοντας τὴν εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Ἐλέησόν με», ὅπως τὴν διδάσκει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στὸ βιβλίο του «Ὁ Ἀόρατος Πόλεμος», γιὰ ἀρκετὸ καιρό. Μιὰ μέρα ποὺ πῆγε στὸν Ἅγιο Γεράσιμο ποὺ ὑπηρετοῦσε ὁ Παππούλης τοῦ λέει τοῦ ἀδελφοῦ: «Ἄκουσε, παιδί μου, τώρα θὰ σταματήσεις νὰ προσεύχεσαι μὲ αὐτὸν τὸν […]


Ὅταν ὁ πονηρὸς δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς νικήσει ἐσωτερικά…

Γύριζα χαρούμενος μιὰ μέρα, μετὰ ἀπὸ μιὰ πολὺ ὡραία καὶ ὠφέλιμη περιοδεία ποὺ εἶχα μὲ τὸν Παππούλη, ὅταν σ᾿ ἕνα δρόμο πρὶν φτάσω στὸ σπίτι μου, πέφτει ἐπάνω μου – χωρὶς ἐγὼ νὰ φταίω, καθὼς ἤμουν σταματημένος στὸ φανάρι – ἕνα μηχανάκι ποὺ εἶχε πάνω δύο ἄτομα καὶ κυριολεκτικὰ χάθηκαν καὶ οἱ δύο κάτω ἀπὸ […]


Πώς γίνεται μέσα στην καρδιά μας η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)

Τον 7ο αιώνα υψώθηκε πανηγυρικά ο τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα, για να τον δει και να τον προσκυνήσει όλος ο λαός.* Εκείνου του γεγονότος ανάμνηση είναι η τελετή της υψώσεως του Σταυρού, που γίνεται κάθε χρόνο, στις 14 Σεπτεμβρίου, στους ενοριακούς και μοναστηριακούς ναούς. Αυτή η Ύψωση, όμως, είναι εξωτερική. Υπάρχει, θα λέγαμε, και μια […]


Πότε τὰ παιδιὰ χάνουν δυνάμεις καὶ διάθεση νὰ προχωρήσουν στὴν πρόοδο

Τὰ φερσίματα τῶν παιδιῶν ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν κατάσταση τῶν γονέων. Ὅταν τὰ παιδιὰ πληγώνονται ἀπ᾿ τὴν κακὴ μεταξὺ τῶν γονέων τους συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις καὶ διάθεση νὰ προχωρήσουν στὴν πρόοδο. Κακοκτίζονται, καὶ τὸ οἰκοδόμημα τῆς ψυχῆς τους κινδυνεύει ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ νὰ γκρεμισθεῖ. Νὰ σᾶς πῶ καὶ δύο παραδείγματα: Εἶχαν ἔλθει δυὸ […]


Παρακλητικοί Κανόνες εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

Παρακλητικοὶ Κανόνες εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

      Ἐπίκαιρο βιβλίο ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”. Περιλαμβάνει τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Μικροῦ καὶ τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνα στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Μὲ μεγάλα γράμματα πρὸς διευκόλυνσιν τῶν ἀναγνωστῶν. Μπορείτε νὰ δεῖτε τὸ βιβλίο στὴν ἔκθεση τοῦ ἱ. Ἡσυχαστηρίου καὶ στὸν Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως κάθε ἀπόγευμα. Ἀναλυτικότερη παρουσίαση ἐδῶ.     […]