«Ὁ ἄνθρωπος μοιάζει νὰ ἔχει ἐντός του μιὰ μπαταρία μὲ ὁρισμένη ἐνέργεια»


osios-porphyrios-agapi-Theou

 


Μι
ὰ λλη μέρα ρωτ τ Γέροντα πς πρέπει ν εναι ἡ γάπη μας πρς τ Θε κα μο λέει:

«Ἡ γάπη μας πρς τ Θεό, παιδί μου, πρέπει ν εναι πάρα πολ μεγάλη κα χωρς νὰ πάρχει καμι διάσπαση σὲ λλα πράγματα.

Σο φέρνω σν παράδειγμα τὸ ξς: Ὁ νθρωπος μοιάζει νὰ χει ντός του μι μπαταρία μὲ ρισμένη νέργεια. ταν ατ τν νέργεια τν ξοδεύει σὲ ἄλλα διάφορα πράγματα κτὸς τῆς γάπης πρς τν Θεό, ἡ νέργεια ποὺ πομένει μέσα του γι᾿ Ατν εναι ἐλάχιστη καὶ ἴσως πολλς φορς μηδαμινή. ταν μως διαθέτουμε λη μας τν νέργεια πρς τν Θεό, τότε ἡ γάπη μας εναι μεγάλη πρς Ατόν. 

[…] Δὲν θέλω μὲ τὸ φόβο τοῦ θανάτου νὰ πλησιάσεις τὸ Θεό. Θέλω μὲ τὴν πολλὴ ἀγάπη πρὸς αὐτὸν νὰ τὸ κάνεις. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀνώτερο, παιδί μου».

Συνεχῶς μου μιλοῦσε γιὰ τὴν ἀγάπη. Ἡ απλότης, ἡ ἐμπειρία στὰ πνευματικά, ἡ ταπείνωση, ἡ τελεία ἀγάπη μὲ συναρπάζουν πράγματι ὅταν βρίσκομαι κοντὰ στὸ π. Πορφύριο, λησμονώντας ποιὸς εἶμαι, τί ἐργασία κάνω καὶ τὰ λοιπά. Τὸν εἶδα σὰν ἕνα νηπτικὸ πατέρα τῆς ἐρήμου, ποὺ διαβάζουμε στὰ πατερικὰ βιβλία:

«Τὸ κάθε τί, παιδί μου, πρέπει νὰ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν».

 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο “Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος Πορφυρίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 

----------------------------

Πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ