Ὁ Γέροντας σώζει ἀπὸ θάνατο


Saint Porphyrios of KavsokalyviaΔιηγήθηκε κάποια κυρία ὅτι μιὰ φορὰ πῆγε νὰ ἐξομολογηθεῖ στὸν Γέροντα μία παντρεμένη νέα κυρία καὶ τοῦ ἀνέφερε ὅτι ὁ ἄντρας της, προκειμένου νὰ συνευρεθεῖ μαζί της, ἀνάβει κεριά. Τότε ὁ Γέροντας τὴν ἐρώτησε ποῦ εἶναι ὁ ἄνδρας της καὶ αὐτὴ τοῦ εἶπε στὴν δουλειὰ καὶ ὁ Γέροντας τῆς εἶπε νὰ πάει τώρα ἀμέσως στὸ σπίτι της νὰ βάλει σὲ μία βαλίτσα ὅσα πράγματά της μπορεῖ καὶ νὰ φύγει ἀπὸ τὸ σπίτι της ὅσο πιὸ γρήγορα μπορεῖ, γιατὶ ὁ ἄντρας της εἶναι νεκρόφιλος καὶ θὰ τὴν σκοτώσει. Αὐτὸ τὸ εἶδε μὲ τὸ διορατικὸ χάρισμα ποὺ εἶχε.

Πράγματι ἡ κυρία ἔκανε αὐτὸ ποὺ τῆς εἶπε ὁ Γέροντας καὶ ἔφυγε καὶ μετά, κατὰ τὴν διαδικασία διαζυγίου ποὺ ἐπακολούθησε, τῆς εἶπαν κάποιοι ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Διαζυγίων τῆς οἰκείας Μητροπόλεως, χωρὶς νὰ γνωρίζουν τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Γέροντας συνέστησε τὸ διαζύγιο: «Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ λέει τέτοια πράγματα (δηλαδὴ χωρίζει τὰ ἀνδρόγυνα);».

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: “Ἀπὸ τὸ Σημειωματάριο ἑνὸς Ὑποτακτικοῦ

 

----------------------------

Πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ