Ἡ ἐπιθυμία τοῦ Γέροντα γιὰ τὴν ταφή του


shmeiwmatario-ypotaktikou-t-1os-2016Λίγα χρόνια πρὶν κοιμηθεῖ ὁ Γέροντας μὲ εἶχε καλέσει καὶ μοῦ εἶχε πεῖ:

— Ἐὰν μὲ πάρει ὁ Θεὸς ἀπ’ ἐδῶ, θὰ μὲ βάλετε στὸ μπροστινὸ κάθισμα τοῦ αὐτοκινήτου, θὰ μὲ τυλίξετε σὲ μιὰ κουβέρτα καὶ θὰ γύρετε τὸ κάθισμα πίσω, ὅπως συνήθιζα νὰ ταξιδεύω, ξαπλωμένος, καὶ θὰ μὲ πᾶτε στὰ Καυσοκαλύβια. Ὄχι ὅμως νεκρόν, ἀλλὰ ὡς κοιμώμενον καὶ ἐξαντλημένον λόγῳ ἀσθενείας. Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσετε ὅμως κάθε ἐνδεχόμενο, ἂν συμβεῖ νὰ διαπιστωθεῖ ὁ θάνατός μου, πάρε καὶ αὐτὸ τὸ πιστοποιητικὸ θανάτου μου, ποὺ μοῦ ἑτοίμασε ὁ γιατρὸς τάδε, νὰ τὸ ἔχετε ἀφοῦ πρῶτα συμπληρώσετε τὴν ἡμερομηνία, ποὺ τώρα εἶναι κενή. Θὰ μπορέσετε νὰ τὰ κάνετε αὐτά;

Τοῦ ἀπάντησα ὅτι μᾶλλον θὰ εἶναι δύσκολο, διότι οἱ ἀδελφὲς δὲν θὰ ἀφήσουν νὰ πάρουμε τὸ σῶμα του ἀπὸ τὸ μοναστήρι. Θὰ φωνάζουν καὶ θὰ γίνει φασαρία. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ ὁ Γέροντας ξανασκέφτηκε τὸ θέμα καὶ ἔφυγε γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀρχὲς Ἰουνίου τοῦ 1991, ὥστε νὰ προλάβει τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὰ Καυσοκαλύβια. Ἀπὸ τὸν Ἰούνιο μέχρι τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1991, ποὺ ἐκοιμήθη, ἐπέστρεψε στὸ Μήλεσι δύο φορὲς καὶ ἔμεινε στὸ Ἡσυχαστήριο μόνο 2-3 ἡμέρες κάθε φορά. Ἐπειδὴ πολλοὶ γνωστοί του τὸν παρακαλοῦσαν νὰ ξανακατέβει στὴν Ἀθήνα, εἶπε στοὺς ὑποτακτικούς του στὰ Καυσοκαλύβια:

— Ἐὰν σᾶς πῶ νὰ μὲ κατεβάσετε στὴν Ἀθήνα, νὰ μὴ μοῦ κάνετε ὑπακοή, νὰ μὴ μὲ κατεβάσετε.

Προφανῶς προαισθανόταν ὅτι τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ δὲν ἤθελε νὰ συμβεῖ ἡ κοίμησή του στὴν Ἀθήνα.

Κάποτε ὁ Γέροντας ἔκανε μιὰ ἐξαγωγὴ δοντιοῦ καὶ ὁ ὁδοντίατρος πῆρε τὸ βγαλμένο δόντι τοῦ Γέροντα μὲ πρόθεση νὰ τὸ φυλάξει ὡς κειμήλιο. Ὁ Γέροντας ὅμως, ποὺ δὲν τὸ ἤθελε αὐτό, ἀπαίτησε ἀπὸ τὸν ὀδοντίατρο νὰ τοῦ δώσει τὸ δόντι γιὰ νὰ τὸ πετάξει, καὶ πράγματι τὸ πῆρε.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο “Ἀπὸ τὸ Σημειωματάριο ἑνὸς Ὑποτακτικοῦ

----------------------------

Πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ