Ἀνακοίνωσις Θείας Λειτουργίας, 26-9-2015


Τὸ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015, ἀπὸ 7 π.μ. ἕως 10 π.μ. θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία,

εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τν γίων τς Οαλίας
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
τοῦ ερο Γυναικείου συχαστηρίου Μεταμόρφωσις το Σωτρος
στὸ Μήλεσι Ὠρωποῦ

 ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ρλανδο γίου Κίραν το θαυματουργο,
προστάτη τν φτωχν κα τν δικημένων,
ποὺ ἡ μνήμη του τιμᾶται τὴν 9η Σεπτεμβρίου
καὶ τῶν Ἁγίων ποὺ ἑορτάζουν τὸ μήνα Σεπτέμβριο.

Θὰ ὑπάρχει πούλμαν στὴν πλατεία Συντάγματος, ἔξω ἀπὸ τὸ Ταχυδρομεῖο. Ὥρα ἀναχωρήσεως 7:30 π.μ.
(Γιὰ κρατήσεις θέσεων ὑπεύθυνος ὁ π. Χρυσόστομος
τηλ. 210-9575475 & 6947 94 51 50)

 

Οἱ Ἅγιοι ποὺ ἑορτάζουν κατὰ τὸ μήνα αὐτὸ εἶναι :

  1. Ἅγιος Ντέινολ Δανιλ θαυματουργός, ἐρημίτης στὴν Ν. Οὐαλία, ἱδρυτής, ἡγούμενος καὶ πρῶτος ἐπίσκοπος τοῦ Μπάνγκορ στὴν Β.Δ. Οὐαλία (μνήμη 11 Σεπτεμβρίου).
  2. Ἅγιος Νίνιαν, ἰδρυτὴς τοῦ μοναχισμοῦ τῶν Βρεταννικῶν νήσων, Ἀπόστολος τῶν Πίκτων, Ἰδρυτὴς καὶ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς – Σχολῆς τοῦ Λευκοῦ Σπιτιοῦ, πρῶτος Ἐπίσκοπος ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Σκωτίας. Προστάτης ὅσων δυσκολεύονται νὰ προσευχηθοῦν (μνήμη 16 Σεπτεμβρίου).
  3. Ἅγιος Φίνμπαρ (Μπάιρυ), ἐρημίτης τῆς λίμνης Gougane τοῦ Barra Ἰρλανδίας, Ἐπίσκοπος καὶ Ἱδρυτὴς τῆς Μονῆς καὶ τοῦ πρώτου πανεπιστημίου Κόρκι Ἰρλανδίας (μνήμη 25 Σεπτεμβρίου).
  4. Ἅγιος Κάτογκ (Catog), ὁ θαυματουργός, Ἱερομάρτυς στὴν Οὐαλία, Ἡγούμενος καὶ Ἱδρυτὴς τοῦ Χλανκάρβαν στὴ Ν. Οὐαλία, Ἱεραπόστολος Σκωτίας, Ἰρλανδίας καὶ Βρετάνης Β. Γαλλίας. Προστάτης ὄσων ἔχουν προβλήματα ἀκοῆς (μνήμη 25  Σεπτεμβρίου).

----------------------------

Πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ