ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΜΗΛΕΣΙΟΥ

τηλ. (+30) 22950-98261 fax.: (+30) 22950-98074
web: porphyrios.net, email: info@porphyrios.org

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι Ωρωπού

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο μετάβασης σὲ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ.

Διάφορες πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Παρακαλοῦμε πολύ, πρὶν ξεκινήσετε νὰ ἔλθετε στὸ Ἡσυχαστήριο, νὰ συμβουλευτεῖτε τὸ Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν ποὺ δημοσιεύουμε ἐδῶ, τὸ ὁποῖο ἐνημερώνεται ἄμεσα γιὰ ὅποια ἀλλαγή προκύπτει.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Κατὰ  τὴν  περίοδο  πρὸ  τοῦ  Δεκαπενταύγουστου θὰ τελεῖται Ἑσπερινὸς  στὶς 6 μμ   καὶ ἀμέσως μετὰ (6:30 μμ) θὰ τελεῖται  Παράκλησις.

Κατὰ  τὴν  περίοδο  μετὰ  τὸν  Δεκαπενταύγουστο  (καὶ τὸ Σάββατο 12/8), τὶς ἡμέρες ποὺ δὲν ὁρίζεται ἄλλη ἀκολουθία, θὰ τελεῖται Ἑσπερινὸς ὑπὸ τῶν Μοναχῶν (χωρὶς ἱερέα)  στὶς 6:00 μμ,  στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

ΙΟΥΛΙΟΣ

16, Κυριακή, Ἁγίων Πατέρων Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Θεία  Λειτουργία μετὰ προσκυνήσεως ἱεροῦ λειψάνου Ἁγίας Ματρώνης Χιοπολίτιδος
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

20, Πέμπτη, Ἠλιοῦ Προφήτου τοῦ Θεσβίτου
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη Τετάρτη 19/7, 8:30 μμ – Λήξη Πέμπτη 20/7, 0:30 πμ

23, Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου.  Πελαγίας Ὁσίας τῆς Τηνίας
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

27, Πέμπτη, Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη Τετάρτη 26/7, 8:30 μμ – Λήξη Πέμπτη 27/7, 0:30 πμ

30, Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου.  Σίλα, Σιλουανοῦ Ἁγίων
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

AYΓΟΥΣΤΟΣ

5, Σάββατο, Παραμονὴ  Μεταμορφώσεως  Σωτῆρος
Ἑσπερινὸς
Ὧρες  7 μμ – 9 μμ

6, Κυριακή, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ (Αναλυτικό Πρόγραμμα Εορτασμού)
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

13, Κυριακή, Ι΄ Ματθαίου,  Μαξίμου Ὁμολογητοῦ
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

14, Δευτέρα, Παραμονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἑσπερινὸς
Ὧρες  7 μμ – 9 μμ

15, Τρίτη, ΚΟΙΜΗΣΙΣ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

20, Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου,  Σαμουὴλ Προφήτου
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

23, Τετάρτη, Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

27, Κυριακή, ΙΒ΄ Ματθαίου,  Φανουρίου μεγαλομάρτυρος
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

29, Τρίτη, Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

Πρόγραμμα   Παρακλήσεων

1 Τρίτη. Μικρὰ

2 Τετάρτη. ΜΕΓΑΛΗ

3 Πέμπτη. Μικρὰ

4 Παρασκευή. ΜΕΓΑΛΗ

6 Κυριακή. ΜΕΓΑΛΗ

7 Δευτέρα. Μικρὰ

8 Τρίτη. ΜΕΓΑΛΗ

9 Τετάρτη. μικρὰ

10 Πέμπτη. ΜΕΓΑΛΗ

11 Παρασκευή. Μικρὰ

13 Κυριακή. ΜΕΓΑΛΗ