ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΜΗΛΕΣΙΟΥ

τηλ. (+30) 22950-98261 fax.: (+30) 22950-98074
web: porphyrios.net, email: info@porphyrios.org

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι Ωρωπού

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο μετάβασης σὲ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ.

Διάφορες πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Παρακαλοῦμε πολύ, πρὶν ξεκινήσετε νὰ ἔλθετε στὸ Ἡσυχαστήριο, νὰ συμβουλευτεῖτε τὸ Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν ποὺ δημοσιεύουμε ἐδῶ, τὸ ὁποῖο ἐνημερώνεται ἄμεσα γιὰ ὅποια ἀλλαγή προκύπτει.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τὶς ἡμέρες ποὺ δὲν ὁρίζεται ἄλλη ἀκολουθία, θὰ τελεῖται Ἑσπερινὸς ὑπὸ τῶν Μοναχῶν (χωρὶς ἱερέα)  στὶς 5:00 μμ,  στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

18, Σάββατο, Ψυχοσάββατο,  Λέοντος Πάπα Ρώμης
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

19, Κυριακή, Ἀπόκρεω,  Φιλοθέης Ἀθηναίας
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

24, Παρασκευή, Ἰωάννου Προδρόμου  (Α΄& Β΄Εὕρεσις Κεφαλῆς)
Ἀγρυπνία, μετὰ προσκυνήσεως Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου
Ἔναρξη: Πέμπτη 23/2, 8:30 μμ – Λήξη: Παρασκευὴ 24/2, 0:30 πμ

26, Κυριακή, Τυροφάγου,  Πορφυρίου Γάζης
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς Συγγνώμης
Ἔναρξη:  5 μμ

27, Δευτέρα, Καθαρὰ  Δευτέρα
Ὧρες
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

28, Τρίτη, Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

1, Τετάρτη
Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης
Ἔναρξη:  5 μμ

2, Πέμπτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

3, Παρασκευή, Α΄Χαιρετισμοὶ Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν
Ἔναρξη:  6 μμ

4, Σάββατο
Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

5, Κυριακὴ Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

6, Δευτέρα
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

7, Τρίτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

8, Τετάρτη
Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης
Ἔναρξη:  5 μμ

9, Πέμπτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

10, Παρασκευή, Β΄ Χαιρετισμοὶ  Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν
Ἔναρξη:  6 μμ

11, Σάββατο, Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

12, Κυριακή, Β΄ Νηστειῶν, Γρηγορίου Παλαμᾶ
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

13, Δευτέρα
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

14, Τρίτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

 15, Τετάρτη
Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης
Ἔναρξη:  5 μμ

 16, Πέμπτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

17, Παρασκευή, Γ΄ Χαιρετισμοὶ  Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν
Ἔναρξη:  6 μμ

18, Σάββατο
Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

19, Κυριακὴ Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπροσκυνήσεως
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

20, Δευτέρα
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

21, Τρίτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

22, Τετάρτη
Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης
Ἔναρξη:  5 μμ

23, Πέμπτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

24, Παρασκευή, Δ΄ Χαιρετισμοὶ  Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἑσπερινὸς Εὐαγγελισμοῦ, Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν
Ἔναρξη:  6 μμ

25, Σάββατο, Εὐαγγελισμὸς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Θεία  Λειτουργία καὶ Δοξολογία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

26, Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου Κλίμακος
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

27, Δευτέρα
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

28, Τρίτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

29, Τετάρτη, Μέγας Κανὼν
Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης
Ἔναρξη:  7 πμ

Μικρὸ Ἀπόδειπνο καὶ Μέγας Κανὼν
Ἔναρξη:  5 μμ

30, Πέμπτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

31, Παρασκευή, Ἀκάθιστος Ὕμνος
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν
Ἔναρξη:  6 μμ