ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΜΗΛΕΣΙΟΥ

τηλ. (+30) 22950-98261 fax.: (+30) 22950-98074
web: porphyrios.net, email: info@porphyrios.org

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι Ωρωπού

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο μετάβασης σὲ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ.

Διάφορες πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Παρακαλοῦμε πολύ, πρὶν ξεκινήσετε νὰ ἔλθετε στὸ Ἡσυχαστήριο, νὰ συμβουλευτεῖτε τὸ Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν ποὺ δημοσιεύουμε ἐδῶ, τὸ ὁποῖο ἐνημερώνεται ἄμεσα γιὰ ὅποια ἀλλαγή προκύπτει.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τὶς ἡμέρες ποὺ δὲν ὁρίζεται ἄλλη ἀκολουθία, θὰ τελεῖται Ἑσπερινὸς ὑπὸ τῶν Μοναχῶν (χωρὶς ἱερέα)  στὶς 5:00 μμ,  στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

1, Τετάρτη
Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης
Ἔναρξη:  5 μμ

2, Πέμπτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

3, Παρασκευή, Α΄Χαιρετισμοὶ Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν
Ἔναρξη:  6 μμ

4, Σάββατο
Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

5, Κυριακὴ Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

6, Δευτέρα
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

7, Τρίτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

8, Τετάρτη
Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης
Ἔναρξη:  5 μμ

9, Πέμπτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

10, Παρασκευή, Β΄ Χαιρετισμοὶ  Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν
Ἔναρξη:  6 μμ

11, Σάββατο
Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμη τῶν ἁγίων τῆς Οὑαλίας καὶ τῆς Ἰρλανδίας ποὺ ἑορτάζουν κατὰ τὸν μῆνα Μάρτιο
Ὡρες: 7.30-10.00

Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

12, Κυριακή, Β΄ Νηστειῶν, Γρηγορίου Παλαμᾶ
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

13, Δευτέρα
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

14, Τρίτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

 15, Τετάρτη
Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης
Ἔναρξη:  5 μμ

 16, Πέμπτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

17, Παρασκευή, Γ΄ Χαιρετισμοὶ  Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν
Ἔναρξη:  6 μμ

18, Σάββατο
Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

19, Κυριακὴ Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπροσκυνήσεως
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

20, Δευτέρα
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

21, Τρίτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

22, Τετάρτη
Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης
Ἔναρξη:  5 μμ

23, Πέμπτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

24, Παρασκευή, Δ΄ Χαιρετισμοὶ  Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἑσπερινὸς Εὐαγγελισμοῦ, Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν
Ἔναρξη:  6 μμ

25, Σάββατο, Εὐαγγελισμὸς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Θεία  Λειτουργία καὶ Δοξολογία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

26, Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου Κλίμακος
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἔναρξη:  5 μμ

27, Δευτέρα
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

28, Τρίτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

29, Τετάρτη, Μέγας Κανὼν
Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης
Ἔναρξη:  7 πμ

Μικρὸ Ἀπόδειπνο καὶ Μέγας Κανὼν
Ἔναρξη:  5 μμ

30, Πέμπτη
Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

31, Παρασκευή, Ἀκάθιστος Ὕμνος
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν
Ἔναρξη:  6 μμ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1 Σάββατο Εσπερινός
Έναρξη  5:30 μμ

2 Κυριακή Ε΄ Νηστειών, Μαρίας Αιγυπτίας
Θεία  Λειτουργία
Ώρες  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικός Εσπερινός
Έναρξη  5:30 μμ

3 Δευτέρα
Εσπερινός και Μέγα Απόδειπνο
Έναρξη  5:30 μμ

4 Τρίτη
Εσπερινός και Μέγα Απόδειπνο
Έναρξη  5:30 μμ

5 Τετάρτη
Εσπερινός μετά Προηγιασμένης
Έναρξη  5 μμ

6 Πέμπτη
Εσπερινός και Μέγα Απόδειπνο
Έναρξη  5:30 μμ

7 Παρασκευή
Εσπερινός μετά Προηγιασμένης
Έναρξη  5 μμ

8 Σάββατο Ανάστασις Λαζάρου
Θεία  Λειτουργία
Ώρες  7 πμ – 10 πμ

Εσπερινός
Έναρξη  5:30 μμ

9 Κυριακή Των Βαϊων
Θεία  Λειτουργία
Ώρες  7 πμ – 10 πμ

Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας (Ακολουθία Νυμφίου)
Έναρξη  7 μμ

10 Μεγάλη Δευτέρα
Ιωσήφ του Παγκάλου
Όρθρος Μεγάλης Τρίτης (Ακολουθία Νυμφίου)
Έναρξη  7 μμ

11 Μεγάλη Τρίτη Δέκα Παρθένων
Όρθρος Μεγάλης Τετάρτης (Ακολουθία Νυμφίου)
Έναρξη  7 μμ

12 Μεγάλη Τετάρτη Της Αλειψάσης τον Κύριον μύρω
Θεία  Λειτουργία των Προηγιασμένων
Έναρξη  7 πμ

Ιερό Ευχέλαιο
Έναρξη  10 πμ

Όρθρος Μεγάλης Πέμπτης (Ακολουθία Νιπτήρος)
Έναρξη  7 μμ

13 Μεγάλη Πέμπτη Ο Μυστικός Δείπνος
Εσπερινός – Θεία  Λειτουργία
Ώρες  7 πμ – 10 πμ

Τα Άγια Πάθη
Έναρξη  6:30 μμ

14 Μεγάλη  Παρασκευή Τα Πάθη του Κυρίου
Μεγάλαι Ώραι – Αποκαθήλωσις
Ώρες  8 πμ – 12 πμ

Επιτάφιος
Έναρξη  6:30 μμ

15 Μεγάλο Σάββατο Η εις Άδου Κάθοδος του Κυρίου
Θεία Λειτουργία
Έναρξη  7 πμ

Παννυχίς
Έναρξη  11 μμ

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Σ  
Όρθρος – Θεία Λειτουργία
Έναρξη  12 μμ

16 Κυριακή Α Γ Ι Ο Ν   Π Α Σ Χ Α  
Εσπερινός της Αγάπης
Έναρξη  7 μμ

17 Δευτέρα Διακαινησίμου
Θεία  Λειτουργία
Ώρες  7 πμ – 10 πμ

21 Παρασκευή Ζωοδόχου Πηγής
Θεία  Λειτουργία
Ώρες  7 πμ – 10 πμ

23 Κυριακή Του Θωμά,  Γεωργίου Τροπαιοφόρου
Θεία  Λειτουργία μετά  προσκυνήσεως Ιερών λειψάνων Αγίου Γεωργίου
Ώρες  7 πμ – 10 πμ

30 Κυριακή Των Μυροφόρων,  Ιακώβου Αποστόλου
Θεία  Λειτουργία
Ώρες  7 πμ – 10 πμ