ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΜΗΛΕΣΙΟΥ

τηλ. (+30) 22950-98261 fax.: (+30) 22950-98074
web: porphyrios.net, email: info@porphyrios.org

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι Ωρωπού

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο μετάβασης σὲ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ.

Διάφορες πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Παρακαλοῦμε πολύ, πρὶν ξεκινήσετε νὰ ἔλθετε στὸ Ἡσυχαστήριο, νὰ συμβουλευτεῖτε τὸ Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν ποὺ δημοσιεύουμε ἐδῶ, τὸ ὁποῖο ἐνημερώνεται ἄμεσα γιὰ ὅποια ἀλλαγή προκύπτει.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τὶς ἡμέρες ποὺ δὲν ὁρίζεται ἄλλη ἀκολουθία, θὰ τελεῖται Ἑσπερινὸς ὑπὸ τῶν Μοναχῶν (χωρὶς ἱερέα)  στὶς 5:00 μμ,  στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

22, Κυριακή, ΙΕ΄Λουκᾶ (Ζακχαίου), Τιμοθέου Ἀποστόλου
Θεία Λειτουργία
Ὧρες: 7 πμ – 10 πμ

27, Παρασκευή, Ἰωάννου Χρυσοστόμου (ἀν. λειψάνων)
Ἀγρυπνία. Μετὰ προσκυνήσεως ἱερῶν λειψάνων Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Ἔναρξη: Πέμπτη 26/1, 8:30 μμ – Λήξη: Παρασκευὴ 27/1, 0:30 πμ

29, Κυριακή, ΙΖ΄Λουκᾶ (Χαναναίας), Ἰγνατίου Θεοφόρου
Θεία Λειτουργία. Μετὰ προσκυνήσεως ἱερῶν λειψάνων Ἁγίου Ἰγνατίου Θεοφόρου
Ὧρες: 7 πμ – 10 πμ

30, Δευτέρα, Τριῶν Ἱεραρχῶν
Θεία Λειτουργία. Μετὰ προσκυνήσεως ἱερῶν λειψάνων Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Ὧρες: 7 πμ – 10 πμ

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2, Πέμπτη, Ὑπαπαντὴ Σωτῆρος Χριστοῦ
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη: Τετάρτη 1/2, 8:30 μμ – Λήξη: Πέμπτη 2/2, 0:30 πμ

5, Κυριακή, Τελώνου καὶ Φαρισαίου – Ἀρχὴ Τριωδίου
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

10, Παρασκευή, Χαραλάμπους Ἱερομάρτυρος
Ἀγρυπνία, μετὰ προσκυνήσεως Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίου Χαραλάμπους
Ἔναρξη: Πέμπτη 9/2, 8:30 μμ – Λήξη: Παρασκευὴ 10/2, 0:30 πμ

12, Κυριακὴ Ἀσώτου
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

18, Σάββατο, Ψυχοσάββατο,  Λέοντος Πάπα Ρώμης
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

19, Κυριακή, Ἀπόκρεω,  Φιλοθέης Ἀθηναίας
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

24, Παρασκευή, Ἰωάννου Προδρόμου  (Α΄& Β΄Εὕρεσις Κεφαλῆς)
Ἀγρυπνία, μετὰ προσκυνήσεως Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου
Ἔναρξη: Πέμπτη 23/2, 8:30 μμ – Λήξη: Παρασκευὴ 24/2, 0:30 πμ

26, Κυριακή, Τυροφάγου,  Πορφυρίου Γάζης
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς Συγγνώμης
Ἔναρξη:  5 μμ

27, Δευτέρα, Καθαρὰ  Δευτέρα
Ὧρες
Ὧρες:  7 πμ – 10 πμ

Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ

28, Τρίτη, Ἑσπερινὸς καὶ Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἔναρξη:  5 μμ