ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΜΗΛΕΣΙΟΥ

τηλ. (+30) 22950-98261 fax.: (+30) 22950-98074
web: porphyrios.net, email: info@porphyrios.org

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι Ωρωπού

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο μετάβασης σὲ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ.

Διάφορες πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Παρακαλοῦμε πολύ, πρὶν ξεκινήσετε νὰ ἔλθετε στὸ Ἡσυχαστήριο, νὰ συμβουλευτεῖτε τὸ Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν ποὺ δημοσιεύουμε ἐδῶ, τὸ ὁποῖο ἐνημερώνεται ἄμεσα γιὰ ὅποια ἀλλαγή προκύπτει.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τὶς ἡμέρες ποὺ δὲν ὁρίζεται ἄλλη ἀκολουθία, θὰ τελεῖται Ἑσπερινὸς ὑπὸ τῶν Μοναχῶν (χωρὶς ἱερέα)  στὶς 5:00 μμ,  στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

21, Τρίτη, Μνήμη Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη: Δευτέρα 20/11, 8:30 μμ – Λήξη: Τρίτη 00:30 πμ

25, Σάββατο, Αἰκατερίνης μ/μ, Μερκουρίου μ/μ, Ἁγίων Οὐαλίας
Θεία Λειτουργία μετὰ  προσκυνήσεως ἱερῶν λειψάνων Ἁγίου Μερκουρίου
Ὧρες  8 πμ – 10 πμ

26,  Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ,  Ἀλυπίου ὁσ., Νίκωνος Μετανοεῖτε
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1, Παρασκευή, Παραμονὴ  Ἑορτῆς  Ἁγίου  Πορφυρίου
Πανηγυρικὸς  Ἀρχιερατικὸς  Ἑσπερινός
Ἔναρξη  6 μμ

2, Σάββατο, ΑΓΙΟΥ  ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ  ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
Πανηγυρικὴ  Ἀρχιερατικὴ  Θεία  Λειτουργία
Ἔναρξη Ὄρθρου  7 πμ

Μεθέορτος  Ἑσπερινὸς  καὶ  Παράκληση
Ἔναρξη  6 μμ

3, Κυριακὴ ΙΔ΄Λουκᾶ,  Σοφονίου προφήτου, Θεοδώρου Ἀλεξανδρείας
Θεία  Λειτουργία μετὰ  προσκυνήσεως ἱερῶν λειψάνων ἁγίας Βαρβάρας
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

6, Τετάρτη, Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη Τρίτη  5/12, 8:30μμ – Λήξη Τετάρτη  6/12, 0:30πμ

10, Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ,  Μηνᾶ Καλλικελάδου,  Ἀθανασίου Μεθώνης
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

17, Κυριακὴ ΙΑ΄Λουκᾶ,  Διονυσίου Αἰγίνης
Θεία  Λειτουργία μετὰ  προσκυνήσεως ἱερῶν λειψάνων ἁγίων Μοδέστου &  Ἰγνατίου
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

22, Παρασκευή, Μεγάλες  Ὧρες
Ἀκολουθία  Μεγάλων  Ὡρῶν  (ὑπὸ τῶν μοναχῶν)
(δὲν θὰ εἶναι δυνατή, λόγω τῆς ὥρας, ἡ προσέλευση πιστῶν)
Ὧρες  6 πμ – 8 πμ

24, Κυριακὴ Πρὸ τῶν Χριστουγέννων,  Εὐγενίας ὁσ/μ
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

25, Δευτέρα,  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  6 πμ – 9:30 πμ

26, Τρίτη, Σύναξις  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

31, Κυριακὴ Πρὸ τῶν Φώτων,  Μελάνης ὁσ. Ρωμαίας
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

Στὸ πρόγραμμα αὐτὸ δὲν περιλαμβάνονται ἀκολουθίες ποὺ τελοῦνται σὲ ὧρες κατὰ τὶς ὁποῖες τὸ Ἡσυχαστήριο εἶναι κλειστό.