ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΜΗΛΕΣΙΟΥ

τηλ. (+30) 22950-98261 fax.: (+30) 22950-98074
web: porphyrios.net, email: info@porphyrios.org

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι Ωρωπού

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο μετάβασης σὲ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ.

Διάφορες πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Παρακαλοῦμε πολύ, πρὶν ξεκινήσετε νὰ ἔλθετε στὸ Ἡσυχαστήριο, νὰ συμβουλευτεῖτε τὸ Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν ποὺ δημοσιεύουμε ἐδῶ, τὸ ὁποῖο ἐνημερώνεται ἄμεσα γιὰ ὅποια ἀλλαγή προκύπτει.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τὶς ἡμέρες ποὺ δὲν ὁρίζεται ἄλλη ἀκολουθία, θὰ τελεῖται Ἑσπερινὸς ὑπὸ τῶν Μοναχῶν (χωρὶς ἱερέα)  στὶς 6:00 μμ,  στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ
24 Σάββατο, Ἁγίων Οὐαλίας & Ἰρλανδίας
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7:30 πμ – 10:30 πμ

25 Κυριακή, Γ΄ Ματθαίου,  Φεβρωνίας Ὁσιομάρτυρος
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

29 Πέμπτη Πέτρου καὶ Παύλου Ἀποστόλων
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη Τετάρτη 28/6, 8:30 μμ – Λήξη Πέμπτη 29/6, 0:30 πμ

ΙΟΥΛΙΟΣ
2, Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου.  Κατάθεσις Ἐσθῆτος Θεοτόκου      
Θεία  Λειτουργία μετὰ  προσκυνήσεως ἱεροῦ τεμαχίου Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

8, Σάββατο, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος
Θεία  Λειτουργία μετὰ προσκυνήσεως ἱεροῦ λειψάνου Ἁγίου Προκοπίου
Μνημόσυνο Πατρὸς Δανιὴλ Γούβαλη
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

9, Κυριακή, E΄ Ματθαίου.  Παγκρατίου Ἱερομάρτυρος  
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

12, Τετάρτη, Παϊσίου Ἁγιορείτου Ὁσίου
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη Τρίτη 11/7, 8:30 μμ – Λήξη Τετάρτη 12/7, 0:30 πμ

16, Κυριακή, Ἁγίων Πατέρων Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Θεία  Λειτουργία μετὰ προσκυνήσεως ἱεροῦ λειψάνου Ἁγίας Ματρώνης Χιοπολίτιδος
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

20, Πέμπτη, Ἠλιοῦ Προφήτου τοῦ Θεσβίτου
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη Τετάρτη 19/7, 8:30 μμ – Λήξη Πέμπτη 20/7, 0:30 πμ

23, Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου.  Πελαγίας Ὁσίας τῆς Τηνίας
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

27, Πέμπτη, Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη Τετάρτη 26/7, 8:30 μμ – Λήξη Πέμπτη 27/7, 0:30 πμ

30, Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου.  Σίλα, Σιλουανοῦ Ἁγίων
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ