ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΜΗΛΕΣΙΟΥ

τηλ. (+30) 22950-98261 fax.: (+30) 22950-98074
web: porphyrios.net, email: info@porphyrios.org

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι Ωρωπού

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο μετάβασης σὲ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ.

Διάφορες πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Παρακαλοῦμε πολύ, πρὶν ξεκινήσετε νὰ ἔλθετε στὸ Ἡσυχαστήριο, νὰ συμβουλευτεῖτε τὸ Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν ποὺ δημοσιεύουμε ἐδῶ, τὸ ὁποῖο ἐνημερώνεται ἄμεσα γιὰ ὅποια ἀλλαγή προκύπτει.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Τὶς ἡμέρες ποὺ δὲν ὁρίζεται ἄλλη ἀκολουθία, θὰ τελεῖται Ἑσπερινὸς ὑπὸ τῶν Μοναχῶν (χωρὶς ἱερέα)  στὶς 6:00 μμ,  στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

ΜΑΪΟΣ
24  Τετάρτη, Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη Τρίτη 23/5, 8:30 μμ – Λήξη Τετάρτη 24/5, 0:30 πμ

25 Πέμπτη, Ἀναλήψεως
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

27 Σάββατο Ἰωάννου Ρώσσου  
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

28 Κυριακή, Ἁγίων Πατέρων A΄ Οἰκ. Συνόδου  
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

ΙΟΥΝΙΟΣ
4 Κυριακὴ Πεντηκοστῆς    
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

5 Δευτέρα, Ἁγίου Πνεύματος    
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

10 Σάββατο, Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης Μαρτύρων  
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

11 Κυριακή, Ἁγίων Πάντων    
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

14  Τετάρτη, Νήφωνος Καυσοκαλυβίτου
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη Τρίτη 13/6, 8:30 μμ – Λήξη Τετάρτη 14/6, 0:30 πμ

18 Κυριακή, Τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Διαλαμψάντων Πατέρων  
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

24 Σάββατο, Ἁγίων Οὐαλίας & Ἰρλανδίας
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7:30 πμ – 10:30 πμ

25 Κυριακή, Γ΄ Ματθαίου,  Φεβρωνίας Ὁσιομάρτυρος
Θεία  Λειτουργία
Ὧρες  7 πμ – 10 πμ

29 Πέμπτη Πέτρου καὶ Παύλου Ἀποστόλων
Ἀγρυπνία
Ἔναρξη Τετάρτη 28/6, 8:30 μμ – Λήξη Πέμπτη 29/6, 0:30 πμ