ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΜΗΛΕΣΙΟΥ

τηλ. (+30) 22950-98261 fax.: (+30) 22950-98074
Τ.Θ. 17, 190 15 ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
email: info@porphyrios.org
Ὑποβολὴ προτάσεων γιὰ νέες ἐκδόσεις: dtp@porphyrios.net
Mόνο γιὰ τεχνικὰ θέματα τοῦ ἱστοχώρου: webmaster@porphyrios.net

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι Ωρωπού

 

 

 

 

 

 

 

 

[contact-form to=’info@porphyrios.org%26#x002c;info@panektypon.com’ subject=’Porphyrios.Net | Μήνυμα Επισκέπτη’][contact-field label=’Όνομα’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Τηλέφωνο’ type=’text’/][contact-field label=’Μήνυμα’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]