ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ποὺ διατίθενται ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο


Διατίθενται ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριό μας διάφορα βιβλία ἄλλων ἐκδοτῶν. Γιὰ παραγγελία ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”

τηλ. (+30) 22950 98261
Fax. (+30) 22950 98074

info@porphyrios.org

 

 


1. Βιβλία

—- Γιὰ τὸν Ἅγιο Πορφύριο

—- Γιὰ ἄλλους Ἁγίους καὶ Γέροντες

—- Πνευματικά

—- Ἀκολουθίες – Ὑμνολογικά

—- Ἱστορικὰ καὶ Διάφορα

—- Ξενόγλωσσα


2. DVD καὶ Βιβλία μὲ εἰκονοταινίες (DVD)


3. CD καὶ Βιβλία μὲ CD