Διψώντας για τον Θεό


Διψώντας για τον ΘεόΔιψώντας για τον Θεό - ΓΚΑΛΛΑΤΙΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣΓΚΑΛΛΑΤΙΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Χρονολογία Έκδοσης: 11 2006
ISBN: 9608538297
Σχήμα: 14×21
Σελίδες: 327

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξεκινώντας από την διακονία στον δρόμο στα πλαίσια της κίνησης Jesus Movement, ο Ματθαίος Γκάλλατιν αφιέρωσε περισσότερα από είκοσι χρόνια στην διακονία του ευαγγελικού προτεσταντισμού ως χορωδός στις συ­νάξεις, συνθέτης λατρευτικών τραγουδιών, υπεύθυνος λατρείας, υπεύθυνος νεολαίας και πάστορας στην Calvary Chapel. Ωστόσο, αποδέχτηκε τελικά μία οδυνηρή πραγματικότητα: Όσο σκληρά κι αν προσπάθησε, δεν κατάφερε ποτέ να βιώσει τον Θεό, τον οποίο τόσο ποθούσε να γνωρίσει. Τούτο παρέμενε λοιπόν ένα ανεκπλή­ρωτο όνειρο, ένα αναπάντητο ερώτημα, μία αιώνια δίψα σε μία χώρα με ρηχά πηγάδια. Στο βιβλίο Διψώντας για τον Θεό, ο καθηγητής φιλο­σοφίας Ματθαίος Γκάλλατιν περιγράφει πολλά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ένας προτεστάντης ερχόμενος σε επαφή με την Ορθοδοξία, όπως ο προτε­σταντικός σχετικισμός, ο ορθολογισμός απέναντι στον ορθόδοξο μυστηριακό δρόμο και ή συμφωνία Γραφών και Παράδοσης. Αναφέρεται επίσης στα ζητήματα προσκύ­νησης των εικόνων, ύπαρξης προκαθορισμένων προ­σευχών και σε πολλές άλλες ορθόδοξες παραδόσεις. Ένα έξοχο βιβλίο πού θα βοηθήσει τον ορθόδοξο ανα­γνώστη να εκτιμήσει βαθύτερα την πίστη του, τον δε προτεστάντη να κατανοήσει πληρέστερα την Εκκλησία.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος του εκδότου 11

ΜΕΡΟΣ Ι
Η καρδιά του ζητήματος
1. Αναζητώντας την Αλήθεια 25
Η εποχή του ορθολογισμού – Η μεταστροφή – Ένας νέος δρόμος – Πού βρίσκεται η αγάπη;
2. Προειδοποιητικά σημάδια 41
Το τέλος – Ένα νέο ταξίδι ξεκινά – Το θεμέ­λιο ετέθη
3. Οι Θεοί των Γραφών 55
Βρίσκοντας ένα ψεγάδι – Είμαι πραγματικά χριστιανός; – Είναι η αλήθεια άνευ σημασίας; –
Είναι η αλήθεια ένα μωσαϊκό ιδεών; – Σχετικισμός και «το φως που κατέχεις» – Κινούμενος προς την απάντηση
4. Sola Scriptura: Η καρδιά του προβλήματος 76
Υποκειμενική βάση – Το θλιβερό συμπέρασμα
5. Πίστη και Ιστορία 90
Ο φιλοσοφικός δρόμος – Ιστορία, όχι Θεολογία
6. Η αλήθεια είναι υπόσχεση 105
Αποκαθιστώντας την αλήθεια – Πού είναι η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης; – Ορθοδοξία,
το τέρμα του δρόμου

ΜΕΡΟΣ II
Ιεροτελεστία και Λάθη
7. Αγάπη πέρα από την λογική 121
Ορθολογισμός – Εγκεφαλική γνώση – καρδιακή γνώση – Η πόρτα προς την Αγάπη – Η ιδέα περί Θεού – Ανακαλύπτοντας την Αγάπη
8. Ζώσα σωτηρία 140
Η κατανόηση των μυστηρίων – Σωτηρία, ένας συνεχής αγώνας – Πώς μπορούμε να αγαπήσου­με τον Θεό;
9. Οι ορθές Ιεροτελεστίες 154
Οι ιεροτελεστίες του Θεού – «Νέες» ιεροτελε­στίες – Ανοίγοντας την πόρτα της καρδιάς
στον Θεό – Πού βρίσκεται η Ενότητα;
10. «Ο Ιησούς και εγώ» 172
Μυστήρια χωρίς εγωισμό – Ίνα πάντες έν ώσι
11. Το φως και ο δρόμος 184
Το πρόβλημα και η έκπληξη – Οι Γραφές: «Φως ταις τρίβοις μου» – Η καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος – Ένα ουσιώδες επιχείρημα – Ίσως είναι τελικά σύμφωνες με τις Γραφές

ΜΕΡΟΣ III
Ο δρόμος της αγάπης
12. Δεν αφορά πια μόνο τους ενήλικες! 207
Αγιογραφικό προηγούμενο – Η ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος – Μία αυτοαναιρούμενη άποψη – Τι γίνεται με την ελεύθερη βούληση; – Μετάνοια – Βλέποντας με νέα μάτια
13. Η Θεία Ευχαριστία 227
Η κατά κυριολεξία ερμηνεία – Βιώνοντας την ενσάρκωση – Η γεύση της Ζωής
14. Η Θεία Λειτουργία 237
Λατρεία και υπακοή – Η κυριακάτικη Λειτουργία – Ωρίμανση και αλλαγή
15. Προσευχή με βάση ένα τυπικό 253
Ο Screwtape περί αυθορμητισμού – Ο σκοπός της προσευχής – Πώς ακούμε τον Θεό; – Κά­τι παραπάνω από φίλος – Φλογερή προσευχή – Η μυστηριακή προσευχή – Το τυπικό της προσευχής – Η ανακαίνιση του νοός – Ωρί­μανση στην αίσθηση του Θεού – Στιγμιαία προσευχή
16. Μαρία, η Θεοτόκος 273
Η Παναγία είναι κάτι το ξεχωριστό – Ποια είναι η Μαρία; – «Ευλογημένη συ εν γυναιξί»
17. Οι άγιοι 285
Η κατάσταση των κεκοιμημένων – Η τελική ετυμηγορία – Ζώντας στην Βασιλεία των Ουρανών – Ουκ εκ του κόσμου τούτου
18. Τι σημαίνει να είσαι ορθόδοξος 306
Η πρόκληση – Το πρόβλημα και η θεραπεία – Ποιος είναι ο κριτής; – Άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης;

Σημειώσεις 321