Ἀπὸ τὸ Σημειωματάριο ἑνὸς Ὑποτακτικοῦ (τ.Α΄)


shmeiwmatario-ypotaktikou-t-1os-2016Γιὰ παραγγελία βιβλίων (Χονδρικῆς καὶ Λιανικῆς Πώλησης) ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”

τηλ. (+30) 22950 98261,
Fax. (+30) 22950 98074
info@porphyrios.org

————————————————

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ι.Γ.Ησ. “Η Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”
1η ἔκδοση: Σεπτέμβριος 2016
ISBN: 978-960-6890-83-3
Διάσταση: 14Χ19
Σελίδες: 288
Ἐκδοτικὴ παραγωγή: Ἐκδόσεις Ἱ. Ἡσυχαστηρίου “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”

Κατάλογος: ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ


Διαβάστε μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο.


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ…

Ὁ Γέροντας Πορφύριος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μακρᾶς ζωῆς του περιστοιχίστηκε ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἤθελαν νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν πνευματικὴ γνώση καὶ πεῖρα του. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς κρατοῦσαν σημειώσεις γιὰ διάφορα γεγονότα ποὺ ἔζησαν κοντά του καὶ γιὰ συμβουλὲς ποὺ ἄκουσαν ἀπὸ τὸ στόμα του ἢ ἀκόμα καὶ γιὰ διάφορες ἱστορίες ποὺ ἄκουσαν ἀπὸ ἄλλους ἐπισκέπτες τοῦ Γέροντα.

Ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἔζησε γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια κοντά του, ἔβαλε σὲ μία σειρὰ τὶς διάφορες σημειώσεις του καὶ ἔτσι ἀπαρτίστηκε αὐτὸ τὸ βιβλίο. Οἱ σημειώσεις αὐτὲς δὲν ἔχουν τὸν χαρακτήρα τῆς συστηματικῆς ἐκθέσεως τῆς τοποθετήσεως τοῦ Ἁγίου ἀπέναντι σὲ διάφορα θέματα. Περισσότερο μοιάζουν μὲ ἀπρογραμμάτιστες καταγραφὲς διαφόρων γεγονότων τῆς ζωῆς τοῦ Αγίου ἢ λόγων ποὺ ἐλέχθησαν ἀπ’ αὐτὸν σὲ διάφορες περιστάσεις. Ἀποκαλύπτουν τὴν αὐθόρμητη στάση του σὲ διάφορα περιστατικὰ τῆς ζωῆς καὶ ἔχουν τὴ δροσιὰ τοῦ φρέσκου καὶ ἀδούλευτου λόγου. Μερικὰ εἶναι σκέψεις τοῦ ὑποτακτικοῦ ἐξ ἀφορμῆς λόγων τοῦ Ἁγίου. Ὅλα μαζὶ μᾶς δείχνουν τὴν εἰκόνα ἑνὸς ἁπλοῦ ἀνθρώπου ποὺ μπορεῖ μὲ μεγάλη ταπείνωση καὶ ἀγάπη καὶ πλήρη ἀνιδιοτέλεια νὰ ζεῖ ἐν κοινωνίᾳ μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τὰ δῶρα Του.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημείωμα τοῦ Ἐκδότου 23
Εὐλαβικὸ προλόγισμα 27

 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ
Συνεννόηση Γερόντων 35
«Μὴν κλαῖτε, πατέρες, κάνετε ὑπομονή» 36
Διηγεῖται ἡ Γερόντισσα Φεβρωνία
γιὰ τοὺς γονεῖς της 36
Κάποτε ποὺ βρισκόταν σὲ κατάσταση
μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου 37
Μία σημείωση τοῦ Γέροντος 38
«Αὐτὸς ὁ παπάς… δὲν ξέρει τί λέει!» 39
Ἀπάθεια 41
«Μεθέξει φωτὸς ἀϋλοτάτου…» 41
«Ἔνιωσα τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ στὸ λεωφορεῖο» 42
Ἀρνήθηκε τὶς ράβδους χρυσοῦ 43
Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας 43
«Ἀγαπῶ τὶς ἀκολουθίες» 44
Μὲ ἀφορμὴ τὴν δοκιμή τῶν ὑπογείων νερῶν 44
Τὸ ἄδειο σιλὸ βγάζει τσιμέντο 44
π. Σωφρόνιος καὶ π. Πορφύριος 46
Συνάντηση μὲ τὸν π. Εὐμένιο Σαριδάκη 47
Ὑποτιθέμενη ἀλληλογραφία
ἁγίου Παϊσίου καὶ ἁγίου Πορφυρίου 48
Γιὰ τὸν Ἀντίχριστο 49
Ἡ ἐπίδραση τοῦ ὑψομέτρου
στὴν λειτουργία τῆς καρδιᾶς του 51
Γιὰ τὸν πόνο 52
Γιὰ νὰ πετύχει ἡ θεραπεία… 52
Ἑτοιμάζεται γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι 53
Χάνει τὴν αἴσθηση τοῦ χρόνου 53
Ἡ ἐπίδραση τῆς καταστάσεως τῆς μητέρας
στὸ ἔμβρυο 54
«Τώρα ἔγινε θαῦμα» 55
Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Γέροντα 55
«Πηγαίνω γιὰ τὸν Ἰώβ» 56
«Νὰ μοῦ λὲς τί νὰ κάνω» 56
«Νὰ μὲ ἀγαπᾶτε» 57
«Θέλω νὰ πάω στὰ Καυσοκαλύβια» 57
Στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο ὁ Γέροντας
εἶναι καλύτερα στὴν ὑγεία του 57
Ἡ κατάσταση τοῦ Γέροντα 58
Δωμάτιο στὴν Εὔβοια 58
Πείθει ἕνα μοναχὸ νὰ κάνει ὑπακοὴ στὸν ἡγούμενό του 58
Συνάντηση μὲ μία ὀγκολόγο 59
Ἡ συγκίνησις γιὰ ἕνα γράμμα ἀπὸ τὰ Καυσοκαλύβια 59
«Προχώρα…» 60
Τὸ ἑλικοδρόμιο 60
Στὰ Καυσοκαλύβια ἐξαντλημένος 61
«Εἶμαι ἁμαρτωλὸς καὶ ἦλθα νὰ βρῶ τὸν Θεό μου» 62
Οἱ τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Γέροντα 62
Ὁ Γέροντας κοιμήθηκε 63
Περὶ τῶν λειψάνων τοῦ Γέροντα 63
Ἡ ἐπιθυμία τοῦ Γέροντα γιὰ τὴν ταφή του 65
Ἡ ἐκταφὴ τοῦ Γέροντα 67

 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
Χρόνος καὶ αἰωνιότης 69
Ὑπακοὴ καὶ ταπείνωση 69
Γλῶσσα καὶ παιδεία 70
«Διαβάζω τὰ τροπάρια ὅπως ὁ ἄρρωστος
πίνει τὸ φάρμακο» 73
«Θροῦς γογγυσμῶν» 74
Νηστεία 74
Ἁγιογράφηση χωρὶς προσευχὴ καὶ νηστεία 75
Μέριμνα 75
Χρῆμα καὶ μέριμνα 75
Τὸ θεραπευτικὸ ἄγγιγμα τοῦ Γέροντα στὸ χέρι 76
«Μὴν παραμελεῖς…» 76
Ἡ δύναμις τῆς σκέψεως 77
Σκέψη καὶ γενετικὲς πληροφορίες 77
Ἡ πίστις ἔχει σχέση μὲ τὴν θέληση 78
Γιὰ θεραπεῖες μὲ δαιμονικὴ ἐνέργεια 81
Γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου 82
«Ἔχεις δίκιο. Σὲ ρουφῶ» 83
«Αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ εἰς τὸν ἔπακρον βαθμόν» 84
Θεῖος ἔρως 84
Ὅταν ξυπνοῦν οἱ αἰσθήσεις 84
«Νὰ αἰσθάνεσαι ἕνα μὲ ὅλους» 85
Συγχώρηση καὶ χαρά 85
Προϋποθέσεις γιὰ τὴν προσευχή 86
Ἡ προσευχὴ δὲν διδάσκεται 87
Ἔτσι εἶναι, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι 88
Οἱ κίνδυνοι τῆς τυποποίησης τῆς νοερᾶς προσευχῆς 88
Ἡ πλάνη γιὰ τὴν σημασία τοῦ ρυθμοῦ 91
Πρέπει στὴν εὐχὴ νὰ λέμε «ἐλέησόν με…» 92
Μοναστηριακὴ περιουσία 92
Περὶ πλάνης καὶ δυσκολίας συνεργασίας
μὲ τοὺς ἐγωιστές 92
Περὶ νύστας σατανικῆς 93
Ἐργασία καὶ προσευχή 93
«Ὁ καθένας πρέπει νὰ κάνει τέλεια τὴν δουλειά του» 93
Γιὰ τὴν χριστιανικὴ ζωή 94
Γιὰ τοὺς ἀγγέλους 94
Σημειώσεις κάποιου ἀπὸ συμβουλὲς ποὺ τοῦ εἶπε
ὁ Γέροντας Πορφύριος 98
Γιὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς μαθητές του «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» 102
Τὸ βάθος τῆς θρησκείας 103
Ἡ ἁγιότητα 104
Οἱ μπερδεμένοι ψυχικὰ ἄνθρωποι γίνονται αἱρετικοί. Καὶ κάποιοι «ὀρθόδοξοι» γίνονται χειρότεροι ἀπὸ
τοὺς αἱρετικούς 104
Προσοχὴ στὶς συγκεντρώσεις 105
Ὅταν ὁ ἄλλος βρίσκεται σὲ δύσκολη θέση, δὲν πρέπει
νὰ τοῦ δίνεις δανεικά, ἀλλὰ ἐλεημοσύνη 106
Μετάνοιες 107
«Νὰ ἐξομολογεῖσαι» 107
Σημειώσεις ἑνὸς μοναχοῦ γιὰ τὶς συμβουλὲς
ποὺ τοῦ εἶπε ὁ Γέροντας 107
Προσωπικὲς συμβουλὲς τοῦ Γέροντα πρὸς ἕνα
πρόσωπο ποὺ μπορεῖ νὰ ὠφελοῦν καὶ ἄλλους 110
«Ὁ Χριστὸς θέλει…» 110
Συμβουλές 111
Σὲ κάποια ποὺ ἔγινε καλόγρια 111
«Αὐτοὶ ποὺ εἶναι σὲ μεγάλους Γέροντες…» 111
Ἐρώτηση ἀπὸ ταπεινοφροσύνη 111
«Ξύπνησα ἀπὸ βαθὺ λήθαργο» 112
Παραγγελίες τοῦ Γέροντα σὲ ἕνα χριστιανό 112
Rock 113
«Πῶς διορθώνονται οἱ ἄνθρωποι» 113
Διόραση καὶ σχιζοφρένεια 114
Ὁ μοναχὸς καὶ τὰ παλιὰ χρυσὰ νομίσματα 115
«Νὰ βλέπεις μακριά» 116
«Μὴ φοβᾶσαι» 116
Περὶ τῆς αὐθαδείας 116
Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἀτύχημα 117
Ὁ καλὸς ὁ κολυμβητής 117
Γιὰ τὸ γυναικεῖο σῶμα 118
«Γράψε βιβλίο γιὰ τὸν Γέροντα Πορφύριο» 118
Οἱ Ἅγιοι δὲν ζηλεύουν 119
Τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος 119
Ἕνα παράδειγμα ἁπλότητας 120
«Γέροντα, γιατί δὲν μοῦ εἴπατε ποτὲ νὰ γίνω ὀρθόδοξη;» 121
Γνώριζε ἐπὶ χρόνια κάποιον καθολικὸ καὶ ποτὲ
δὲν τοῦ εἶπε νὰ γίνει ὀρθόδοξος 121
Νὰ μὴ ζητᾶμε τὴν γνώμη πολλῶν καὶ μπερδευτοῦμε 122
Οἱ συμβουλὲς νὰ γράφονται στὸ μπλοκάκι
ἢ στὴν καρδιά; 122
Ὁ ναυτικὸς καὶ ἡ ἐξομολόγηση 124
Ὁ Στάλιν καὶ ἡ προσευχὴ νὰ μετανοήσει 125
«Σοῦ τὰ λέω γιὰ νὰ προσευχηθεῖς» 125
«Νομίζεις ὅτι ἐσὺ διάλεξες τὸ ἐπάγγελμά σου;» 126
Νὰ ἢ θά; 126
Οἱ μετοχὲς τοῦ ἱερομονάχου 127
Ὁ Γέροντας καὶ ἡ πολιτική 128
Δάσκαλοι καὶ μαθητές 128

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΡΟΟΡΑΣΗ – ΔΙΟΡΑΣΗ
Τηλεφώνημα ἀπὸ Ἀφρική 131
Κάνει διάγνωση σὲ νομιζομένη ἀσθενή 131
Διάγνωση ὄγκου 132
Προσπαθοῦσε νὰ τηλεφωνήσει στὸν Γέροντα 132
«Δὲν γίνονται ἔτσι τὰ μοναστήρια» 133
Ὁ ὑποτακτικὸς εἶχε πιὸ δυνατὴ προσευχὴ
ἀπὸ τὸν Γέροντά του 133
Συζήτηση τοῦ Γέροντα μὲ κάποιον ἐπισκέπτη 134
Τῆς εἶπε ὅ,τι εἶχε γράψει στὸ σημείωμά της,
μὲ τὴν σειρὰ ποὺ τὰ εἶχε γράψει 134
Πῶς ὠφελήθηκαν διαβάζοντας ἕνα βιβλίο
γιὰ τὸν Γέροντα Πορφύριο 135
Δαιμόνιον νόσου 136
Γνωρίζει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὸ περιβάλλον τους λεπτομέρειες
ποὺ δὲν γνωρίζουν οὔτε οἱ ἴδιοι 137
«Ἔχουν κάνει φόνους…» 139
Τῆς εἶπε νὰ προσέχει διότι πάχυνε, ἐνῶ ἐκείνη
δὲν εἶχε ἀρχίσει ἀκόμη νὰ παχαίνει 139
Κολακεία 140
«Ἐδοξολόγησα τὸν Θεό, ποὺ δὲν σᾶς ἔδωσε παιδιά» 140
Τοῦ τηλεφώνησε ὁ Γέροντας 141
«Τώρα πηγαίνετε, βάψτε κάτι μαῦρο
γιατὶ αὔριο φεύγει» 141
Τῆς εἶπε γιὰ τὸν γυιό της ὅταν αὐτὸς ἦταν 40 ἡμερῶν 142
Διάγνωση ἐξ ἀποστάσεως 142
«Σεῖς κοιμᾶστε, ἀλλὰ τὸ παιδὶ σας μπορεῖ
ν’ αὐτοκτονήσει» 143
«Θέλεις νὰ μὲ ρωτήσεις ἂν ἔχω διόραση» 143
«Ἔ, ὁ π. Πορφύριος γέρος εἶναι, ὅ,τι θέλει λέει…» 144
«Ἤμουνα μαζί σου στὸ ἀεροπλάνο καὶ σοῦ κρατοῦσα
τὸ χέρι» 145
Προεῖδε τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Ρωσία 146
«Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἅγιος» 146
Σκεφτόταν νὰ τοῦ ζητήσει μιὰ φωτογραφία του 147
«Κάποιος στὸ σπίτι σου βλαστημάει» 148
Παρακολουθοῦσε τὴν κουρὰ μίας μοναχῆς
ἀπὸ τὸ κελλί του 149
«Γέννησε ἡ Παρασκευή» 150
«Νὰ πᾶτε. Μόνο ἐγχείρηση νὰ μὴν κάνετε» 150
Εἶδε τὸν πύργο ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὸ μοναστήρι 151
Πῆρε κορτιζόνη παρὰ τὴν συμβουλὴ τοῦ Γέροντα 152
«Νὰ περάσει ὁ κύριος ποὺ ἔχασε τὸ παιδί του…» 153
«Αὐτὰ ποὺ ἔλεγες νὰ μὴν τὰ ξαναπεῖς…» 153
«Ὅ,τι σκέφθηκες εἶναι σὰν νὰ τὸ εἶπες» 154
«Τί ἀστυνομικὸς εἶσαι ἐσύ;» 155
Ὁ Γέροντας σώζει ἀπὸ θάνατο 156
«Περιέγραψε τὸ χωριό μου» 157
«Μὴ στενοχωριέσαι, θά ’ρθουν καὶ καλὲς ἐποχές» 158
Προεῖδε τὸν πρόωρο θάνατο τῆς κόρης της
καὶ τὴν χειροτονία τοῦ συζύγου της 158
Παρακοή 159
«Ἐδῶ εἶναι ἕνας ἅγιος» 159
Μητέρα μὲ παιδιὰ ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἔλλειψη
ἀνοσοποιητικοῦ 160
«Ἐσὺ ἔχεις κήλη» 160
Προεῖδε τὴν ζωὴ κάποιου 161
«Τὰ παιδιά σου θὰ ἔχουν πολλὴ δουλειά» 162
Ὁ Γέροντας τῆς μίλησε γιὰ τὸ παιδί της προτοῦ
αὐτὸ γεννηθεῖ 162
Συμβουλεύει καὶ σώζει 163
«Εἴπαμε ὅτι θὰ γίνεις θεολόγος καὶ τὸ ἄκουσε
καὶ ὁ Θεός» 164
«Γιατί ὀργίζεσαι, κόρη μου;» 165

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΘΑΥΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ
Ἰάσεις καρκίνου 167
Γιὰ κάποιον ποὺ ἦταν ψυχικὰ ἄρρωστος 168
Θεραπεία θυρεοειδοῦς χωρὶς φάρμακα 168
Ἴαση λεύκης μὲ τὴν εὐχή 169
Τοὺς εὐλόγησε καὶ ἔκαναν παιδί 169
Εἶπε ἕνας σκηνοθέτης γιὰ τὸ θαῦμα ποὺ ἔκανε
ὁ Γέροντας σ’ ἕναν ὑπάλληλό του 169
Θεράπευσε τὶς κρίσεις ταχυπαλμίας
ποὺ τὴν ταλαιπωροῦσαν 170
«Ἄσε τὰ φάρμακα. Σὲ παρακολουθῶ» 171
Ἴαση καρκινώματος μὲ ψηλάφηση 171
Ἐξωμήτριος κύησις 172
Πέτρα στὴν χολή 173
Χημειοθεραπεία 173
Αἰσθάνθηκε τὸ αὐτοκίνητό της στὸν ἀέρα 174
Τηλεφώνησε στὸν Γέροντα γιὰ ἰατρικὸ θέμα
καὶ ἄκουσε ἕνα γιατρὸ νὰ μιλάει 175
Ὁ Γέροντας τῆς ἑτοίμασε μιὰ «συνάντηση»
μὲ τὴν Παναγία 175
Αἰσθανόταν ἕνα ἐλαφρὸ σκούντημα
στὰ σκεπάσματά της καὶ ξυπνοῦσε 176
Ἡ κληρωτίδα ὑπακούει στὴν προσευχὴ τοῦ Γέροντα 177
Γιὰ τὸν ψυχικῶς ἀσθενὴ ποὺ ἤθελαν οἱ οἰκεῖοι του
νὰ τὸν κλείσουν σὲ κλινική 178
Ἔλυνε προβλήματα ξένων ἀνθρώπων
ὅταν τὰ πνευματικοπαίδια του τοῦ τὰ ἀνέφεραν 180
Στὸν δρόμο ἔβλεπε τὸν Γέροντα νὰ λάμπει 180
Ὅταν γύρισε πρὸς τὴν θάλασσα, τὴν εἶδε χωρισμένη
μὲ μιὰ γραμμή 181
«Σοῦ λείπει ὁ Χριστός» 182
Ὁ ἐπισκέπτης ποὺ ψεύδιζε 183
Θεραπεία ἡπατίτιδος 184
Γύρισε ὁ ἄνδρας της πίσω μόλις ἐκείνη ἐξομολογήθηκε 185
Τοῦ θεράπευσε τὸ γόνατο 185
Ἡ ἐκτόξευση τοῦ δορυφόρου 186
Ὁ Γέροντας τῆς ὑπέδειξε στὸ ὄνειρό της σημεῖο
γιὰ γεώτρηση 187
Οἱ γιατροὶ τοῦ ἔδωσαν σαράντα ἡμέρες ζωή,
ἀλλὰ ὁ Γέροντας εἶχε ἄλλη… ἄποψη 188
Ἄτεκνο ζευγάρι ἔκανε δύο παιδιὰ μὲ τὴν εὐχὴ
τοῦ Γέροντα 189
Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν πρόκα 190
«Βγὲς ἔξω καὶ θὰ βρεῖς παιδίατρο» 191
Ἴαση ψυχολογικῶν προβλημάτων 191
Οἱ οὐράνιες ψαλμωδίες 192
Προχωροῦσε στὴν βροχὴ χωρὶς νὰ βρέχεται 192
«Πορφύριε, μὲ καῖς…» 194
Θεραπεία ὄγκου στὸν οἰσοφάγο 194
Ὁ καθηγητὴς Ἀλιβιζάτος καὶ ἡ πυξίδα 195
Ἐμφανίστηκε ὁ Γέροντας στὸ δωμάτιό του 196
Πῆγε νὰ συλλέξει ἀντιαιρετικὸ ὑλικὸ στὸ ὑπόγειο
ἑνός μάγου 196
Ὁ Γέροντας ὑποδεικνύει μὲ ἀκρίβεια τὴν θέση
τοῦ τούβλου 197

Β. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ
Ἀπαντᾶ στὸ τηλέφωνο μετὰ τὴν κοίμησή του 198
Παρουσιάστηκε στὸ ὄνειρό της καὶ τὴν θεράπευσε 198
«Ἀφοῦ ὁ Γέροντας ἦταν τόσο ταπεινός, θὰ πάω
κι’ ἐγὼ νὰ ἐξομολογηθῶ» 199
Παρουσιάστηκε ὁλόσωμος σὲ μία ἀσθενή 200
Ἡ θεραπεία ἑνὸς ἐμβρύου 200
Ἀπὸ τὸτε ποὺ διάβασε τὸ βιβλίο τοῦ Γέροντα… 201
«Tὸ πνεῦμα τὸ ὀρθόδοξον» 201
Μὲ τὸ λαδάκι ἀπὸ τὸν Γέροντα ἔπεσε ὁ πυρετὸς
τοῦ παιδιοῦ της 202
Ἔσωσε ἕνα παιδάκι καὶ τὴν μητέρα του
ἀπὸ ἠλεκτροπληξία 203
Σταματᾶ τὶς παρενέργειες τῶν φαρμάκων 203
Παράταση βίζας 205
Ψάρεμα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Καρακάλλου 205
Τὸ κλεμμένο πορτοφόλι 207
Μόλις οἱ κλέφτες ἀντίκρυσαν τὴν φωτογραφία
τοῦ Γέροντα ἔφυγαν 208
«Ἐγὼ θὰ φροντίζω τὶς ὑποθέσεις σου,
ἐσὺ νὰ μοῦ φροντίζεις τὶς κληματαριές» 209
Βγῆκε ἀπὸ τὴν φωτογραφία του ὁλοζώντανος
καὶ τοῦ εἶπε νὰ φύγει 210
Θεράπευσε μιὰ δερματικὴ μόλυνση μὲ λάδι
ἀπὸ τὸ καντήλι του 211
«Γέροντα, στεῖλε ἕνα ψάλτη, δὲν τὰ βγάζω πέρα
μόνη μου!» 212
Ἕνα ἀκόμη θαῦμα 212
Ὁ Γέροντας παρηγορεῖ καὶ μεριμνᾶ 219
Ἐξαγωγὴ φρονιμίτη 221
Φαινομενικὲς συμπτώσεις μὲ τὸν Γέροντα 222
Ἡ φωτογραφία τοῦ Γέροντα 223
Ὁ ἔλεγχος τοῦ τροχονόμου 224
Οἱ φωτογραφίες τοῦ Γέροντα 225
Ἡ θαυμαστὴ παρέμβαση τοῦ Γέροντα 226
Τὸ ἀναισθητικὸ τοῦ Γέροντα 226
Παρηγορεῖ μὲ διάφορους τρόπους 230
Θεραπεύει ἀπὸ καρκίνο μετὰ τὸν θάνατό του 231
Παρακαλοῦσε τὸν Γέροντα κι’ ἐκεῖνος τὴν ὁδήγησε
στὸν ναὸ ποὺ θὰ γινόταν τὸ μνημόσυνό του 233
Ἐπέμβασις στὴν ἐκλογὴ καθηγήτριας 233
«Ὅλα σοῦ τὰ ἔδωσε ὁ Θεός» 235
«Νὰ πεῖς στὸν πατέρα σου ὅτι εὐχαριστήθηκα
ποὺ ἦλθε νὰ προσκυνήσει» 236
Τὸ λάδι ἀπὸ τὸ καντήλι τοῦ Γέροντος Πορφυρίου 236
Θαυμαστὲς ἐμπειρίες ψάλτου 237
Ἀναπάντεχη οἰκονομική ἐνίσχυση 242
Τὸ καναρίνι ἐπιστρέφει 243

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΩΜΑΤΙΚΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ
Ἰατρὸς ψυχῶν τε καὶ σωμάτων 247
Ἰατρικὲς συμβουλές 248
Θεραπεία ἐκζεμάτων μὲ πιτουρόνερο 249
Ὑπέδειξε σὲ κάποιον φάρμακα
ποὺ δὲν εἶχαν κυκλοφορήσει ἀκόμη στὴν Ἑλλάδα! 249
Ἡ κακὴ ἐπίδραση τῶν ὁρμονῶν, τῶν υἱοθεσιῶν
καὶ τῆς τεχνητῆς γονιμοποιήσεως 252
Ἐργασιοθεραπεία 257
«Γιὰ κραμβολάχανα καὶ πράσσα θὰ μιλᾶμε τώρα;» 258
«Πρόσεξε τώρα ποὺ κόψαμε τὰ φάρμακα» 258
Ἡ ἐξομολόγηση θεραπεύει τὰ ψυχολογικὰ
προβλήματα 259
Ἀναφορὰ Ἀρχιμανδρίτου Δανιὴλ Γούβαλη
περὶ τοῦ προσώπου τοῦ π. Πορφυρίου 259

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΔΙΑΦΟΡΑ
«Δός μοι, Κύριε, νὰ βάλω ἀρχήν» 265
Κανεὶς δὲν παρατήρησε τὴν ἀπουσία της 265
Εἶπε ὁ Γ. Σωφρόνιος γιὰ τὸν Γ. Πορφύριο 266
Ἐκμετάλλευσις τοῦ ὀνόματος τοῦ Γέροντος
Πορφυρίου 266
Ὁ π. Σωφρόνιος «ἐπληροφορήθη» τὴν κοίμηση τοῦ Γέροντα 267
Συνάντηση ἑνὸς δεσπότη μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο 268
Προνοεῖ ὁ Θεός 268
Λέει «δὲν ξέρω», ἐννοεῖ «δὲν ἐγκρίνω» 269
«Ἀνάψτε μου ἕνα τόσο δὰ κεράκι» 269
«Ἤθελε νὰ τοῦ πῶ ὅτι εἶναι μάγια…» 270
Μία φτωχὴ γυναίκα μετὰ ἀπὸ μεσολάβηση
τοῦ Γέροντα ἐγχειρίστηκε δωρεάν 270
Γιὰ τὸν ὑποτακτικὸ ἑνὸς Γέροντα 270
Γιὰ κάποιον ἐπίσκοπο 271
Ἡ εὐχὴ ἀποσυντονίζει τοὺς φακίρηδες 272
«Εἶναι ἅγιος ἄνθρωπος ὁ Μακρυγιάννης» 273
Τὸ τάμα τοῦ ἔθνους 273
Τὰ ὑπόγεια τοῦ ναοῦ 274
Διήγησις προτελευταία 274
Ἀντὶ ἐπιλόγου. Τὸ θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς
κατὰ τὸν Γέροντα Πορφύριον 279

Ἐκδόσεις 283