Πανάγιον Ορθοδόξων Αγίων


Πανάγιον Ορθοδόξων Αγίων

Γιὰ παραγγελία βιβλίων (Χονδρικῆς καὶ Λιανικῆς Πώλησης) ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”

τηλ. (+30) 22950 98261,
Fax. (+30) 22950 98074
info@porphyrios.org

————————————————

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΙΠΕΡΑΚΙΣ

Χρονολογία Έκδοσης: 08 2006
Σελίδες: 525
Τιμή: €20,38

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αντί προλόγου 13
Πρόλογος εκδότου 21
Βιβλιογραφία 22
Επεξηγήσεις συντομογραφιών 25

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Μηναίον 27

Παράρτημα Α’
Άγιοι τιμώμενοι άνευ σταθεράς ημερομηνίας 263

Παράρτημα Β’
Άλλες κινητές εορτές αγίων 269

Παράρτημα Γ’
Ρώσσοι νεομάρτυρες 269
Σέρβοι νεομάρτυρες 276

Μνήμη Δικαίων
Μη εισέτι αναγνωρισθέντων αγίων 277

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Αλφαβητικόν ευρετήριον ονομάτων αγίων 289
Σαν Επίλογος 513
Αγιολογικά Έργα του συγγραφέως 515