ΒΙΒΛΙΑ


Γιὰ παραγγελία βιβλίων (Χονδρικῆς καὶ Λιανικῆς Πώλησης) ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”

τηλ. (+30) 22950 98261,
Fax. (+30) 22950 98074
info@porphyrios.org

————————————————

Kατηγορίες βιβλίων:

—- Γιὰ τὸν Γέροντα Πορφύριο

—- Γιὰ ἄλλους Γέροντες καὶ Ἁγίους

—- Πνευματικά

—- Ἀκολουθίες – Λειτουργικά

—- Βυζαντινὴ Μουσική

—- Ἱστορικά καὶ Διάφορα

—- Ξενόγλωσσα


Πρόσφατες Ἐκδόσεις

Bιβλία μας στὴν Amazon