ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΗΛΙΛΗ


Γιὰ παραγγελία βιβλίων (Χονδρικῆς καὶ Λιανικῆς Πώλησης) ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”

τηλ. (+30) 22950 98261,
Fax. (+30) 22950 98074
info@porphyrios.org

Βιβλία τοῦ μητροπολίτου Ἰακώβου Πηλίλη


pililis-h-xristianiki-ierosynh-105Ἡ Χριστιανικὴ Ἱερωσύνη
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1988
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 1066

 

 


pililis-ti-einai-o-Xristianismos-1st-1990-105Τί εἶναι ὁ Χριστιανισμός
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1990
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 532

 

 


pililis-o-Theos-1st-1992-105Ὁ Θεός
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1992
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 336

 


pililis-h-agia-graphi-1st-1992-105Ἡ Ἁγία Γραφή
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1992
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 1038

 


pililis-o-ellhnismos-kai-h-Kaini-Diathiki-1st-1991-105Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1991
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 434

 

 


pililis-xristianikai-filosofikai-meletai-tomos-A-1st-ed-1999-105Χριστιανικαὶ καὶ Φιλοσοφικαὶ Μελέται (τ. 1ος)
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1999
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 452

 

 


pililis-xristianikai-filosofikai-meletai-tomos-B-1st-ed-1999-105Χριστιανικαὶ καὶ Φιλοσοφικαὶ Μελέται (τ. 2ος)
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1999
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 550

 

 


pililis-diati-apethanen-o-Xristos-1st-ed-2001-105Διατί ἀπέθανεν ὁ Χριστός; 
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 2001
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 448

 

 


pililis-o-Ihsoys-Xristos-1st-1998-105Ὁ Ἰησοῦς Χριστός
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1998
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 350

 

 


pililis-o-Megas-Athanasios-1st-ed-2008-105Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 2008
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 200

 

 


pililis-h-ekklhsia-eis-to-ergon-ths-1st-ed-1999-105Ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸ ἔργον της
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1999
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 182

 

 


pililis-h-makedonia-o-megas-alex-1st-1992-105Ἡ Μακεδονία, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ ἠ Ἑλληνιστικὴ ἐποχή
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1992
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 644

 

 


pililis-h-filosofia-twn-arxaiwn-ellhnwn-1st-1993-105Ἡ Φιλοσοφία τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1993
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 434

 

 


pililis-oi-kalai-texnai-para-tois-arxaiois-1st-1995-105Αἱ Καλαὶ Τέχναι παρὰ τοῖς Ἀρχαίοις Ἕλλησιν
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1995
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 672

 


pililis-ai-epistimai-para-tois-arxaiois-1st-1998-105Αἱ Ἐπιστῆμαι παρὰ τοῖς Ἀρχαίοις Ἕλλησιν (τ. 2ος)
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΗΛΙΛΗΣ

Χρονολογία ἔκδοσης: 1998
Σχήμα: 17Χ24
Σελίδες: 842