ΒΙΒΛΙΑ, CD, DVD


 

 

Γιὰ παραγγελία βιβλίων (Χονδρικῆς καὶ Λιανικῆς Πώλησης) ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”

τηλ. (+30) 22950 98261,
Fax. (+30) 22950 98074
info@porphyrios.org

————————————————

1. Ἐκδόσεις τοῦ Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»

2. Ἐκδόσεις τρίτων, ποὺ διατίθενται ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο

3. Βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Χίου Παντελεήμονος Φωστίνη, ποὺ διατίθενται ἀπὸ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο

4. Βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Κατάνης Ἰακώβου Πηλίλη, ποὺ διατίθενται ἀπὸ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο

5. Βιβλία ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», ποὺ διατίθενται ἀπὸ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο