ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ


εἰς τὸν Ὅσιον καὶ Θεοφόρον Πατέρα ἡμῶν Πορφύριον τὸν Καυσοκαλυβίτην

Ἀπὸ τὸ βιβλίο Εὐαγγέλου Καραδήμου, (ᾈσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου), Μήλεσι 2014

Αγιογραφία του αγίου Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου


Ἀποθηκεῦστε τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα τοῦ Ἁγίου σὲ μορφὴ pdf

 Ἔργα τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ

Ἀκοῦστε τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου