ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ


Ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ στὸν Ὅσιο Πορφύριο, ὅπως διαμορφώθηκαν μετὰ τὴν ἁγιοκατάταξή του.

Ασματική Ακολουθία του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Μετά Παρακλητικού Κανόνος, Χαιρετισμών και Μουσικού Παραρτήματος

 

Παρακλητικός Κανόνας

Χαιρετισμοί