Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Πορφυρίου

Σύνδεσμος γιὰ τὸ ΗΧΗΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (Ζωντανὴ ἠχογράφηση στὸν ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Μήλεσι, μὲ τὸν πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου) Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τῆς Εὐβοίας τὸν γόνον, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα τῆς Θεολογίας τὸν μύστην καὶ Χριστοῦ φίλον γνήσιον, Πορφύριον τιμήσωμεν, πιστοί, τὸν πλήρη χαρισμάτων ἐκ παιδός. Δαιμονῶντας γὰρ λυτροῦται, καὶ ἀσθενεῖς ἰᾶται πίστει κράζοντας· δόξα […]

cd-rozeta-paraklisis-apolytikion-agiou-porphyrioy

Οι μέλισσες σέβονται τη μορφή του Αγίου Πορφ

Βλέποντας τὴ φύση, τὰ δένδρα, τὰ λουλούδια, τὰ πουλιά, τὶς μέλισσες…

«Πῶς μποροῦμε, Παπούλη μου, νὰ ἀγαπήσουμε τὸν Χριστό;» «Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Χριστό, παιδί μου, πραγματοποιεῖται ὡς ἑξῆς: Σηκώνουμε τὸν ἐσωτερικό μας ἑαυτὸ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἐπικαλούμεθα. Βλέποντας ὅμως τὴ φύση, τὰ δένδρα, τὰ λουλούδια, τὰ πουλιά, τὶς μέλισσες, τὰ ἄνθη, τὴ θάλασσα, τὰ ψάρια, τὰ ἄστρα, τὸ φεγγάρι, τὸν ἥλιο, καὶ […]


Γιὰ τὸν μοναχὸ ποὺ χτυποῦσε τὸ σῶμα του ἐν ὥρᾳ σαρκικοῦ πειρασμοῦ

  Μιὰ μέρα διάβαζα ἕνα βιβλίο ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ ἔγραφε ὅτι κάποιος ἀσκητὴς χτυποῦσε σὲ ὥρα σαρκικοῦ πειρασμοῦ τὸ σῶμα του μὲ ἕνα ξύλο. Πῆγα στὸν Γέροντα καὶ ἡ πρώτη του κουβέντα ἦταν ἡ ἑξῆς: Μὰ τί πράγματα εἶναι αὐτά; Νὰ δέρνει ὁ μοναχὸς τὸν ἑαυτό του μὲ τὸ ξύλο γιὰ νὰ ἀποφύγει […]

elder-porphyrios-insky-porphyriosnet

Ο όσιος Πορφύριος για τον μοναχισμό

Τὸ μυστήριο ποὺ κρύβεται στὴν ὑπακοή

«Λοιπὸν δὲν γίνεται τίποτα χωρὶς μετάνοια. Πρέπει ὁ σύνδεσμος νὰ ὑπάρχει πάντα. Δηλαδὴ τὸ βράδυ πᾶμε νὰ κοιμηθοῦμε, μετάνοια. Ὅ,τι ὥρα θέλεις νὰ ἀπομακρυνθεῖς ἀπὸ τὴ συνοδεία, μετάνοια στὸ Γέροντα. Δηλαδὴ νὰ εἶσαι συγχωρεμένος, μήπως μὲ τὰ λόγια, ξέρω καὶ γώ, μὲ τὶς σκέψεις ἔχουμε κάνει κάτι ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. […]


The Best Music 1

With inner enlightenment, the Elder knew about my love for music in general. He wanted to help me in that area. One afternoon, as we were walking through the pine-forest he said to me, “It’s good to listen to music. The most superior music is Byzantine music, because it doesn’t agitate the soul. Instead, it […]

piano

kosmos

Πῶς πᾶνε τὰ πολιτικὰ πράγματα;

Κάποτε μὲ ρώτησε, πῶς πᾶνε τὰ πολιτικὰ πράγματα. Τοῦ ἀπήντησα, ὅτι γενικὰ δὲν πᾶνε καλά. Κι’ ὁ Γέροντας εἶπε: «Τί νὰ σοῦ κάνουν κι’ οἱ πολιτικοί; Εἶναι μπερδεμένοι μὲ τὰ ψυχικὰ πάθη τους. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ τὸν ἑαυτό του, πῶς θὰ μπορέσῃ νὰ βοηθήσῃ τοὺς ἄλλους; Φταῖμε κι’ ἐμεῖς γιὰ τὴν […]


Ὅταν κατηγορεῖ ἡ συνείδησις 1

Κάποτε ὁ Γέροντας ταξίδευε ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη στὴν Ἱερισσό, μὲ προορισμὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ὅταν ἔφθασε στὸ πρακτορεῖο, δὲν βρέθηκε θέση γιὰ κεῖνον καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ μείνει ὄρθιος, ἐνῶ δίπλα του κάθονταν μερικοὶ νεαροί, χαριεντιζόμενοι. Ἕνας ἡλικιωμένος κύριος ἐπέπληξε τοὺς νεαρούς, διότι ἔβλεπαν κοντά τους ἕναν γέροντα ἱερομόναχο ὄρθιο κι᾿ αὐτοὶ συνέχιζαν νὰ κάθονται ἀδιάφοροι. […]

Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Gerontas-sto-keli-new-sm

Ὅταν ὁ χωρισμὸς εἶναι τὸ μικρότερο κακό…

Ὁ Γέροντας καθοδηγοῦσε τὰ πνευματικά του τέκνα, μερικὲς φορὲς μὲ τρόπο ὀδυνηρό, ἐφ᾿ὅσον τὸ ἔκρινε πνευματικῶς ἀναγκαῖο. Σὲ μιὰ πνευματική του θυγατέρα, ποὺ μόλις εἶχε πεθάνει ὁ ἄνδρας της, εἶπε: «Τώρα πρέπει ν᾿ἀποχωρισθεῖς ἀπὸ τὴν πεθερά σου, ἀφοῦ ἔχει κι᾿ἄλλα παιδιά, νὰ τὴν ἀφήσεις νὰ ζήσει μὲ ἕνα παιδί της. Διότι, ἂν ζήσετε μαζί, βλέπω, […]


Πνευματικά μικρόβια

Παρακολουθώντας τις συνεχείς συγκρούσεις των ψυχολόγων και των χριστιανών ιερέων κυρίως σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η σύγχρονη ψυχολογία, διερωτήθηκα πολλές φορές πού οφείλεται η σύγκρουσίς των. Τελικά, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεν παραδέχονται την ύπαρξη και άλλου κόσμου εκτός από τον γνωστόν αισθητόν […]

microvia_sm

Lampropoulou-Paraskeva-Oi-empeiries-mou-konta-ston-Agio-Porphyrios-1st-ed-2015-350

Ἡ γνωριμία μου μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο

Εἰκοσιτεσσάρων χρόνων ἤμουν, ὅταν πῆγα μετανάστης στὴν Αὐστραλία. Ὡς νεαρὸς δὲν εἶχα πολλὰ-πολλὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία κι ἐκεῖ στὴν ξενιτιὰ ἦρθα ἀντιμέτωπος μὲ διάφορες καταστάσεις. Συνάντησα Ἕλληνες μὲ μεγάλη εὐσέβεια, ποὺ μιλοῦσαν συνεχῶς γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἄλλους ποὺ εἶχαν ξεφύγει ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τῶν Ἑλλήνων. Τὸ μόνο ποὺ δὲν εἶχαν ξεχάσει ἦταν ἡ […]


L’unità della Chiesa

Inoltre il padre reagiva fortemente a qualunque tentativo di creare fazioni e scismi all’interno della Chiesa, considerandoli un’amputazione e divisione del Corpo intero di Cristo. Desiderava che il progresso della vita sociale cristiana si realizzasse nella purificazione delle persone che erano unite con la Chiesa, in modo visibile o invisibile, e non staccate da essa. […]

Osios-Porphyrios-symvoules-gia-ygeia

Γέρων Πορφύριος-περί μετανοιών

Πρὸς ἱερέα: «Προσοχὴ στὴ συνήθεια!»

Μιὰ μέρα λέει ὁ Παπούλης σ᾿ ἕναν ἱερέα. — Πόσα χρόνια ἔχεις παπάς; — Δώδεκα, τοῦ λέει ἐκεῖνος. — Ἔ! κοίτα μὴν πάθεις αὐτὰ ποὺ λέει ὁ κόσμος. — Ποιά, Παπούλη; τὸν ἐρωτᾶ ὁ ἱερέας. — Νά! Στὴν ἀρχὴ φοβᾶται ὁ παπὰς τὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν συνέχεια φοβᾶται ἡ Ἐκκλησία τὸν παπά».   Ἀπὸ τὸ βιβλίο […]


Θεία Λειτουργία, επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που εορτάζουν κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο

  To Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016, άπό 7 πμ έως 10 πμ, θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία, επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που εορτάζουν κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Θα υπάρχει πούλμαν στην πλατεία Συντάγματος, (έξω από το Ταχυδρομείο). Ώρα αναχωρήσεως 7:30 π.μ. (Για κρατήσεις θέσεων υπεύθυνος είναι ο π. Χρυσόστομος τηλ. 2109575475 & 6947945150)   Οι Άγιοι […]

hsyx_0123-sm

nurses

Κι ὅταν βλέπω ἀδελφὴ νὰ φοράει τὴ στολή, λευκὴ στολή, συγκινοῦμαι

Πολλὰ πράγματα μᾶς μιλᾶνε Παντοῦ πολλὰ πράγματα μαθαίνομε καὶ πολλὰ πράγματα μᾶς μιλᾶνε: μιὰ κυρία ποὺ βαστάει τὸ παιδάκι της στὴν ἀγκαλιά. Μιὰ ἄλλη ποὺ τὴ βλέπεις καὶ τὸ βυζαίνει. Μία ἄλλη, ποὺ τὸ ἔχει στὸ χέρι. [Βλέπεις] τὸν δάσκαλο, τὴ δασκάλα, ποὺ παίρνει ὅλα τὰ παιδάκια καὶ τὰ πάει ἐκδρομή. Τὰ βλέπεις, ὅλα συγκινοῦνε. […]


Don’t Remind Others Of Their Mistakes

I wanted his opinion about something that I had apprehended. When I got the chance, I said: “Elder, observation of various incidents in my life have made me come to the following conclusion and I try to put into practice as much as I can. When someone disagrees with me, and I am convinced of […]

Agios-Porphyrios

Saint Porphyrios of Kavsokalyvia

Δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ πάει ἕνας κοντά του καὶ νὰ μὴ τοῦ δώσει τὸ κατάλληλο φάρμακο

Ἡ συνομιλία μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο εἶχε μιὰ ξεχωριστὴ σημασία γιὰ τὸν κάθε συνομιλητή του. Σφυγμομετροῦσε –αὐτὴ εἶναι ἡ λέξη– τὸν καθένα μας ∙ αὐτὸ μοῦ ἀπέδειξε ἡ συναναστροφή μου μαζί του. Κι εἶχε γιὰ τὸν καθένα μιὰ ἰδιαίτερη συνταγή. Τὸ ἐκπληκτικὸ ἦταν ὅτι γνώριζε καθετί, ποὺ ἀπασχολοῦσε ἐκεῖνον, μὲ τὸν ὁποῖο κουβέντιαζε.  Ἤξερε καὶ γιὰ […]


Ὁ Ἅγιος Πορφύριος… διαβάζει Σολομωνική 1

Πῆγα μὲ κάποιον ἐφέτη καὶ τὴ γυναίκα του στὸν Γέροντα καὶ ἀφοῦ μίλησε γιὰ λίγο μαζί τους, μοῦ λέει, «θέλω νὰ σοῦ πῶ κάτι, ἀλλὰ νὰ μὴν τὸ πεῖς σὲ κανέναν». Λέω, «Γέροντα, δὲν πρόκειται νὰ πῶ τίποτα σὲ κανέναν. Ὅπως θὰ μοῦ πεῖτε ἐσεῖς θὰ κάνω». « Ἦρθε», μοῦ λέει, «μιὰ γυναίκα καὶ μοῦ εἶπε […]

Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης