Ἀνακοίνωσις Θείας Λειτουργίας, 26-9-2015

Τὸ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015, ἀπὸ 7 π.μ. ἕως 10 π.μ. θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία, εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων τῆς Οὐαλίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ Ἱεροῦ Γυναικείου Ἠσυχαστηρίου Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος στὸ Μήλεσι Ὠρωποῦ  ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἰρλανδοῦ Ἁγίου Κίραν τοῦ θαυματουργοῦ, προστάτη τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀδικημένων, ποὺ ἡ […]


Ψαλλόμενα Κυριακής (φυλλάδες porphyrios.net)

Ψαλλόμενα τῆς ἑπόμενης Κυριακῆς

Τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος» προσφέρει  δωρεάν, γιὰ κάθε ἑπόμενη Κυριακὴ τοῦ ἔτους, τὰ “Ψαλλόμενα Κυριακῆς”. Πρόκειται γιὰ συντεταγμένες φυλλάδες ποὺ περιέχουν ὅλα τὰ ψαλλόμενα σὲ μουσικὴ σημειογραφία καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἀναγιγνωσκόμενα τῆς ἑπόμενης Κυριακῆς. Ἐπιπλέον παρέχονται καὶ οἱ ἠχογραφήσεις βάσει τῶν ὁποίων συνετάχθησαν οἱ μουσικὲς καταγραφές, κατὰ τὸ ὕφος τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως. Ἡ τακτικὴ δημοσίευσις τῶν συντεταγμένων φυλλάδων θὰ γίνεται ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας γιὰ […]


Love for the person with AIDS

At one time, I took a sick person to him who was diagnosed with AIDS. Some of my friends who knew that I was friendly with the Elder asked me to help this sick person who was extremely depressed. The AIDS victim was in really bad shape and he wanted to commit suicide. When I […]

Pure_Love

LOGO

Δὲν ἀντέχουμε ὅλα τὰ βιβλία

Τὸ ἔτος 1971, διάβαζα ἕνα βιβλίο  μὲ τὰ ἑξῆς περιεχόμενα: Τί εἶναι Πνευματισμός, Ἱστορία τοῦ Πνευματισμοῦ, Πνευματιστικὰ Φαινόμενα, Θεωρία πρὸς ἐξήγηση, Μεσάζοντες ἢ Μέντιουμ, Πνευματισμὸς ὡς ἀποκάλυψη, Διδασκαλία τοῦ Πνευματισμοῦ, Πνευματισμὸς καὶ Χριστιανισμός, καὶ καθὼς προχωροῦσα στὸ διάβασμα, μοῦ ἔφερνε τὸ περιεχόμενό του διάφορες φοβίες, ταραχές, καὶ μοῦ δημιουργοῦσε στὸν λογισμό μου διάφορα προβλήματα. Τὸ […]


“Τὸ καταφύγιό μου ἦταν νὰ ταξιδέψω πρὸς τὰ πάνω”

– Στὴ στενοχώρια του καὶ στὴ δυσκολία του, ἀναγκάζεται κανεὶς νὰ καταφύγει στὸν Θεό. – Ναί. – Νὰ ἐκτείνει τὰς χεῖρας καὶ νὰ ζητήσει τὸ ἔλεός του: « Ἐν θλίψεσι ἐκέκραξα πρὸς Κύριον καὶ ἐπήκουσέ μου». – Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα… Πώ, πώ, πώ… – Ἤτανε πολὺ σπουδαῖα καὶ συγκινητικότατα, Γέροντα, αὐτὰ ποὺ εἴπατε. – […]

Agiou-Porphyriou-tha-sas-pw-350

Dio non punisce

Il padre viveva l’amore del Nuovo Testamento e con il criterio di questo amore valutava tutto. Una volta gli parlavo della crisi morale dei nostri tempi che, con i sorprendenti mezzi audiovisivi, aveva preso l’aspetto di un’universale epidemia di rivolta demoniaca, così grande e così profonda da non avere precedenti nella Storia. Il padre, rattristato, […]


Περὶ προσευχῆς. Καὶ περὶ γαστριμαργίας

Χ.Μ.Π.: Κάποια φορὰ εἶχα πάρει μὲ τὸ αὐτοκίνητό μου στὸ Γέροντα Πορφύριο ἕνα Ἁγιορείτη μοναχό, πολὺ πνευματικὸ ἀσκητή. Ἡ συνομιλία τους, στὴν ὁποία ἤμουν κι ἐγὼ παρών, περιεστράφη γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς προσευχῆς. Ὁ μοναχὸς ρώτησε τὸ Γέροντα Πορφύριο πῶς πρέπει νὰ προσευχόμαστε. Ὁ Γέροντας ρώτησε μὲ τὴ σειρά του τὸ μοναχὸ πῶς προσεύχεται […]

LOGO

Saint Porphyrios of Kavsokalyvia

Ὁ Γέροντας βρίσκει καὶ διαβάζει τὸν ψαλμὸ ἀπὸ τὸ βιβλίο ποὺ κρατοῦσε ἄλλος, τρία μέτρα μακριά του

Μοῦ λέει κάποια φορὰ ὁ Γέροντας, «ἔχω μία κασέτα ἐκεῖ. Πάρε την καὶ βάλε τη στὸ μαγνητόφωνο». Τὴν ἔβαλα καὶ ἄκουσα τὴ φωνὴ τοῦ Γέροντα ποὺ διάβαζε ἕναν ψαλμό. «Ἦρθε ἐδῶ ἕνας νεαρὸς φοιτητὴς ἀπὸ τὴν Πάτρα», μοῦ ἐξήγησε, «ὁ ὁποῖος εἶχε ψυχολογικὰ προβλήματα καὶ τὸν κράτησα μερικὲς μέρες. Τώρα εἶναι καλύτερα. Προχθὲς μοῦ λέει, […]


Δὲν σὲ βλέπω μὲ τὸν πρῶτο θεῖο ἔρωτα ποὺ εἶχες

Συζήτησα ἤρεμα μὲ τὸν Γέροντα. Ἐκεῖνος  εἶχε διαβάσει τελείως τὴν καρδιά μου. – Ἐσὺ φταῖς γιὰ ὅλα. Εἶσαι ἄρρωστος ψυχικά, μοῦ εἶπε. Ξέπεσες πολὺ χαμηλά. Ἔπεσες ἀπὸ τὸ πνευματικὸ ὕψος ποὺ βρισκόσουνα. Τὸ καταλαβαίνεις; Καὶ γιὰ ὅλα φταῖς ἐσύ. Μόνο νὰ βρεῖς τὴν αἰτία. Ἀμέλεια; Ἐγωισμός; Ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ποὺ λές, δὲν συμβαίνει τίποτα. Τὰ […]

orth_serv-m

Όσιος Πορφύριος: Παιδιά (ζήλια και αποξένωση)

Coppia problematica – figlio problematico

Ad una giovane coppia che era andata a trovarlo, il padre ha detto: “Poiché voi due non vi amate l’un l’altro, vostro figlio, che sta per nascere, avrà dei problemi”. La profezia del padre è stata confermata dai fatti. Il padre certamente non l’ha considerata come una profezia, ma semplicemente come la correlazione tra i […]


Bitten wir, der Liebe Gottes würdig zu werden

Einmal fragte ich ihn: „Was ist das Beste, was ich in meinem Gebet sagen soll?“ Er antwortete: „Nichts. Gott weiß besser als du, was du am meisten brauchst. Sage ständig das Jesusgebet.“ Ein anderes Mal, ich hatte seine Antwort vergessen, stellte ich ihm dieselbe Frage. Und der Gerontas sagte mir: „Bitte Christus, dich Seiner Liebe […]

Mit_gerontas_exof-AMAZON

ζηλοφθονια

“Μὴ λὲς τί σχεδιάζεις νὰ κάνεις”

Μὴ λὲς σὲ κανέναν τὰ μυστικά σου καὶ μὴν ὁμιλεῖς ὅτι αὐτὸ θὰ κάνω ἢ ἐκεῖνο, διότι τότε σὲ ἀκούει ὁ πονηρὸς καὶ βάζει ὅλη τὴ δύναμή του καὶ σὲ ἀναποδογυρίζει. Ἀπὸ τὸ βιβλίο Συνομιλώντας μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο —————————- Πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ


Πώς φεύγει η ανασφάλεια, η απελπισία, η κατάθλιψη

Ὅλα τὰ κακὰ αἰσθήματα, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀπογοήτευση, ποὺ πᾶνε νὰ κυριεύσουν τὴν ψυχή, φεύγουν μὲ τὴν ταπείνωση. Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ταπείνωση, ὁ ἐγωιστής, δὲν θέλει νὰ τοῦ κόψεις τὸ θέλημα, νὰ τὸν θίξεις, νὰ τοῦ κάνεις ὑποδείξεις. Στενοχωρεῖται, νευριάζει, ἐπαναστατεῖ, ἀντιδρᾶ, τὸν κυριεύει ἡ κατάθλιψη. Ἡ κατάσταση αὐτὴ θεραπεύεται μὲ τὴ […]

Ανασφάλεια, απελπισία, κατάθλιψη

The-Divine-Flame-Elder-Porphyrios-Lit-In-My-Heart-2013-amazon

Did the Martyrs Feel Pain?

The Elder said to me, “There was a fel­low here a little while ago who asked me if the martyrs felt pain during their torture? He was saying that God gave them pa­tience and they endured the many tortures.” “To this I responded that, as a human be­ing, one cannot stand pain. Neither could they […]


Οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Θεοῦ δὲν δίνονται στὴν τύχη 1

Σὲ μερικὰ ὑποβαλλόμενα ἐρωτήματα, ἡ ἀπάντηση τοῦ Γέροντα, ἔμοιαζε μὲ ψυχρολουσία, ὅπως: «Ἐσὺ μόνος σου θὰ δεῖς καὶ θ᾿ ἀποφασίσεις μὲ δική σου εὐθύνη». Βλέποντας ὅμως, τὴν ἀδυναμία σου καὶ πρὶν σὲ πολεμήσει ὁ διάβολος μὲ τὴν ταραχὴ καὶ τὴν ἀπόγνωση, ἐρχόταν ἀρωγός σου καί, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, σοῦ ἔδινε τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα, ποὺ σὲ […]

osios-porphyrios-tyxh-sm

Saint Porphyrios of Kavsokalyvia

O operaţie fără anestezie

C„ u credinţa, Anarghire, poţi înfăptui lucruri incredibile. Desigur, noi nu avem destulă credinţă ca să putem muta şi munţii. Nici nu putem înfăptui mari mi-nuni, precum înfăptuiesc sfinţii lui Dumnezeu, prin Harul Domnului nostru. Putem, totuşi, şi noi păcătoşii, aşa ca mine, atunci cînd ne punem nădejdea în Hristos, să izbîndim lucruri minunate şi […]