Συμβουλὲς τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου γιὰ τὴ νοερὰ προσευχή

Ἡ συστηματικὴ ἐνασχόληση μὲ τὴ νοερὰ προσευχὴ προϋποθέτει, κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, πρῶτον, ἔμπειρον Γέροντα ποὺ θὰ παρακολουθεῖ τὸν ἀσκούμενο καὶ δεύτερον, ψυχὴ καθαρὴ ἀπὸ ἐγωισμό, μνησικακία, ἀντιπάθειες, θέλημα, κενοδοξία καὶ τὰ παρόμοια. Πολὺ τόνιζε τὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν παραδεδομένων ἀκολουθιῶν, γιὰ τὸ διάβασμα τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὥστε ἡ […]

Ο Όσιος Πορφύριος, για τη Νοερά Προσευχή

Earth Ball

Τὸ παιχνίδι τῆς ζωῆς

Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις παρακαλῶ δεχθῆτε τὰς θερμὰς εὐχὰς τῆς ταπεινότητός μου, δι’ ὧν ἱκετεύω τὸν Κύριον ὅπως φυλάσσῃ τοὺς Λεωνίδας καὶ χαρίζηται αὐτοῖς τὴν δρόσον τῆς καμίνου τῶν τριῶν παίδων, ἐν τῇ καμίνῳ ἐν ᾗ ἐπέλεξαν εὖ ζῆν. Τὸ πᾶν δὲν ἔγκειται εἰς τὴν πίστιν ἐπὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ (τὴν ἀναμφισβήτητον, ἀλλ’ ἐνίοτε, δι’ […]


Ψαλλόμενα τῆς ἑπόμενης Κυριακῆς (γιὰ 31-8-2014 – pdf & mp3)

  Τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος» προσφέρει  δωρεάν, γιὰ κάθε ἑπόμενη Κυριακὴ τοῦ ἔτους, τὰ “Ψαλλόμενα Κυριακῆς”. Πρόκειται γιὰ συντεταγμένες φυλλάδες ποὺ περιέχουν ὅλα τὰ ψαλλόμενα σὲ μουσικὴ σημειογραφία καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἀναγιγνωσκόμενα τῆς ἑπόμενης Κυριακῆς. Ἐπιπλέον παρέχονται καὶ οἱ ἠχογραφήσεις βάσει τῶν ὁποίων συνετάχθησαν οἱ μουσικὲς καταγραφές, κατὰ τὸ ὕφος τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Ὁ μουσικοσυνθέτης ποὺ προετοιμάζει τὴν ἀκολουθία τῆς Ἑβδομάδος «κατὰ Στανίτσαν» […]

Ψαλλόμενα Κυριακών. Συντεταγμένες φυλλάδες. Μουσικά κείμενα και ηχητικά αρχεία της επόμενης Κυριακής - Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος" - porphyrios-net

foithtes

Τί νὰ πεῖς στοὺς φοιτητές σου γιὰ τὸν Χριστό;

Εἶπα στὸν Γέροντα: – Ἐμένα, Γέροντα, φυσικά, τὸ Πανεπιστήμιο μὲ πληρώνει γιὰ νὰ διδάσκω τὸ καρδιογράφημα. Δὲν μὲ πληρώνει γιὰ νὰ κάνω κήρυγμα. Καὶ στὸ κάτωκάτω μπορεῖ κάποιοι φοιτητὲς νὰ μὴ θέλουν τὸ κήρυγμα ἢ κάποιοι ἄλλοι νὰ μὴν πιστεύουν κιόλας. Μήπως, ὅμως, Γέροντα, θὰ ἦταν καλὸ κάποια μέρα, ἐπιτέλους, τελειώνοντας αὐτὰ τὰ μαθήματα γιὰ […]


«Ὁ ἄνθρωπος μοιάζει νὰ ἔχει ἐντός του μιὰ μπαταρία μὲ ὁρισμένη ἐνέργεια»

  Μιὰ ἄλλη μέρα ἐρωτῶ τὸ Γέροντα πῶς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸ Θεὸ καὶ μοῦ λέει: «Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸ Θεό, παιδί μου, πρέπει νὰ εἶναι πάρα πολὺ μεγάλη καὶ χωρὶς νὰ ὑπάρχει καμιὰ διάσπαση σὲ ἄλλα πράγματα. Σοῦ φέρνω σὰν παράδειγμα τὸ ἑξῆς: Ὁ ἄνθρωπος μοιάζει νὰ ἔχει ἐντός του μιὰ μπαταρία μὲ ὁρισμένη ἐνέργεια. Ὅταν αὐτὴ τὴν […]

osios-porphyrios-agapi-Theou

Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

«Ἔκαμα μιὰ θυσία χάριν τῶν παιδιῶν»

Ὅταν κατηγορεῖ ἡ συνείδησις Κάποτε ὁ Γέροντας ταξίδευε ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη στὴν Ἱερισσό, μὲ προορισμὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ὅταν ἔφθασε στὸ πρακτορεῖο, δὲν βρέθηκε θέση γιὰ κεῖνον καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ μείνει ὄρθιος, ἐνῶ δίπλα του κάθονταν μερικοὶ νεαροί, χαριεντιζόμενοι. Ἕνας ἡλικιωμένος κύριος ἐπέπληξε τοὺς νεαρούς, διότι ἔβλεπαν κοντά τους ἕναν γέροντα ἱερομόναχο ὄρθιο κι᾿ αὐτοὶ […]


Ὅταν ὁ χωρισμὸς εἶναι τὸ μικρότερο κακό…

Ὁ Γέροντας καθοδηγοῦσε τὰ πνευματικά του τέκνα, μερικὲς φορὲς μὲ τρόπο ὀδυνηρό, ἐφ᾿ὅσον τὸ ἔκρινε πνευματικῶς ἀναγκαῖο. Σὲ μιὰ πνευματική του θυγατέρα, ποὺ μόλις εἶχε πεθάνει ὁ ἄνδρας της, εἶπε: «Τώρα πρέπει ν᾿ἀποχωρισθεῖς ἀπὸ τὴν πεθερά σου, ἀφοῦ ἔχει κι᾿ἄλλα παιδιά, νὰ τὴν ἀφήσεις νὰ ζήσει μὲ ἕνα παιδί της. Διότι, ἂν ζήσετε μαζί, βλέπω, […]

Gerontas-sto-keli-new-sm

osios-porphyrios-karkinos-sm

«Ξέρεις ὁ καρκίνος εἶναι ἡ καλύτερη ἀρρώστεια»

«Ξέρεις ὁ καρκίνος εἶναι ἡ καλύτερη ἀρρώστεια. Γιατὶ μὲ τὶς ἄλλες ἀρρώστειες, δὲν τὸ παίρνεις σοβαρὰ τὸ ζήτημα, ἐλπίζεις ὅτι θὰ γιατρευτεῖς καὶ συνήθως δὲν ἀλλάζεις. Μὲ τὸν καρκίνο ὅμως, λές ὣς ἐδῶ ἦταν, πάει τελείωσαν τὰ ψέμματα, τώρα φεύγω. Οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ σὲ βοηθήσουν καὶ βρίσκεσαι μόνος μπροστὰ στὸ Θεό, μόνη ἐλπίδα […]


Μαρτυρία γιὰ τὸν Γέροντα Πορφύριο (video)

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ DVD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΥ: ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ “Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ”     Ἀπὸ τὸ ἔργο: Μαρτυρία γιὰ τὸν Γέροντα Πορφύριο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ DVD    

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

child-praying

Σὲ βοηθῶ πιὸ πολὺ μὲ τὶς προσευχές μου

Στὴν ἀρχὴ τῆς γνωριμίας μου, εἶχα ἄγχος καὶ ἀνυπομονησία, πῶς νὰ βλέπω τὸν Γέροντα, νὰ τὸν ρωτῶ καὶ νὰ παίρνω ἀπαντήσεις του. Αἰσθανόμουν ψυχικὸ κενό, ὅταν ἀπουσίαζε ἀπὸ τὰ Καλλίσια ἢ ἦταν ἐκεῖ, ἀλλὰ δὲν δεχόταν λόγω ἀσθενείας ἡ ἔδινε σιωπηλὰ μόνο εὐλογία. Ὁ Γέροντας μὲ ἀπήλλαξε ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἄγχος σταδιακά. Μιὰ μέρα μοῦ […]


«Νὰ δέχεσαι τὴν προσφορὰ τῆς ἀγάπης»

Ἤμουν πάντα ἐπιφυλακτικὸς στὴν ἀποδοχὴ προσφορῶν, ἀκόμη καὶ ἐκ μέρους φίλων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοὺς πληγώνω, ἄθελά μου. Ὁ Γέροντας «εἶδε» αὐτὴ τὴν ἀδυναμία μου ποὺ, μέσα στὴν ἐξιδανίκευσή της, ἔκρυβε στοιχεῖα ἐκλεπτuσμένης ὑπερηφάνειας καὶ θέλησε νὰ τὴν μεταμορφώσει. Ἐνῶ δὲν τοῦ εἶχα κάνει ποτὲ λόγο γι’ αὐτήν, σὲ μιὰ συζήτησή μας, μοῦ εἶπε ξαφνικά: […]

porfyrios-stoOros

athos_stayros

Ἡ στάση του ἀπέναντι στοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ τὸν συκοφαντοῦσαν

Ὁ Γέροντας δὲν ξεχώριζε τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς. Παρέμενε, σὲ κάθε περίπτωση, ὁ εἰρηνικός, ὁ μειλίχιος πατέρας, ἐπιεικὴς καὶ ἀνεκτικὸς στὶς πτὠσεις τῶν ἀνθρώπων, διότι κατεῖχε τὰ μυστικά του πνευματικοῦ ἀγῶνος. Δὲν παγιδευόταν ἀπὸ τοὺς παραπλανητικοὺς ἑλιγμοὺς τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος, ὡς πρῶτος διδάξας, ἐφήρμοζε, μὲ ἐκσυγχρονισμένες παραλλαγές, τὴ μέθοδο τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε». Ὁ Γέροντας δὲ φατρίαζε, […]


Εἰς φίλον αἰσθανθέντα ὅτι παρηγκωνίσθη

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΦΑΝΕΙΑΣ (Εἰς φίλον αἰσθανθέντα ὅτι παρηγκωνίσθη)   1. Ὅταν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἔγραψε τὸ «ἐν τῇ ἀφανείᾳ ἐλεύθερος» ἐξέφραζε μίαν ἐμπειρίαν. Ἡ δημοσιότης εἶναι δουλεία σκληρά. Ἡ ἑκουσία ἀφάνεια εἶναι δρόμος πρὸς τὴν ἐλευθερίαν. 2. Ὑπάρχουν ἀφανεῖς βαρυγκομοῦντες διὰ τὴν ἀφάνειάν των καὶ ἐπιδιώκοντες τὴν προβολήν των. Ζοῦν τὸ μαρτύριον τῆς στερήσεως. […]

lonely-flower

Saint Porphyrios-Theotokos Icon

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀπένταντι σὲ ἑτερόδοξους καὶ ἑτερόθρησκους

Τὸ Γέροντα ἐπισκέπτονταν καὶ ἄνθρωποι διαφόρων θρησκευτικῶν καὶ δεολογικῶν τάσεων: Ἑτερόδοξοι: παπικοὶ καὶ προτεστάντες. Ἑτερόθρησκοι: ἰσλαμιστές, βουδιστές. ὀρθολογιστές, σκεπτικιστές, νιτσεϊκοί, μαρξιστές, φροϋδιστές, μηδενιστές, ἀναρχικοί, μασόνοι, χιλιαστὲς καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ὅλους τοὺς ἄγγιζε ψυχικὰ καὶ σ᾿ὅλους προσέφερε τὸν ἀποδεκτὸ οἰκοδομητικό του λόγο. Ἔβρισκε κάποιο δικό του τρόπο, γιὰ νὰ προβληματίσει καὶ νὰ ἀφυπνίσει τὸν καθένα. Ἰδιαίτερα […]


Συγκλονιστικό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, μετὰ τὴν κοίμησή του (video)

  Ὁ π. Ἀθανάσιος Γιουσμᾶς, συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὸ παιδί του, ἀφηγεῖται: Δὲν πιστεύω στὰ ὄνειρα, ἀλλὰ [...] εἶδα νὰ μπαίνει ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ ἱεροῦ ἕνας, μὲ δεσποτικὸ ὕφος, μὲ μαγκούρα στὸ χέρι καὶ νὰ μᾶς λέει: “Φύγετε ὅλοι στὴν ἄκρη! Θὰ βάλω ἐγὼ “εὐλογημένη… [ἡ βασιλεία τοῦ πατρός]“. Ἐκεῖ ξύπνησα… […]

Ἡ φωτογραφία γιὰ τὴν ὁποία ὁμιλεῖ ὁ π. Ἀθανάσιος Γιουσμᾶς

Saint Porphyrios of Kavsokalyvia

Πότε ἐνεργεῖ ἡ διόρασις;

Γιὰ νὰ ἀπαντήσει κανεὶς μὲ ἀκρίβεια πρέπει νὰ ἔχει πείρα. Αὐτὸς στὸν ὁποῖον ἀπευθύνατε τὸ ἐρώτημα στερεῖται αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας. Θὰ σᾶς γράψει μερικὲς ὑποψίες του γιὰ τὸ τί συμβαίνει μὲ βάση ὅσα ἔχει ἀκούσει ἀπὸ τὸν Γέροντα Πορφύριο. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ διαβάζουμε τὸ Μεγάλο Σάββατο στὴ θεία λειτουργία ἀναφέρεται ὅτι ὁ […]